УЧНЯМ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Шановні учні та батьки!

Підсумкові контрольні роботи за ІІ семестр 2019-2020 н.р.виконати письмово та передати в школу до 25.05.2020 року .

До 29.05.2020 року буде проведено оцінювання з усіх предметів

ВЧИТЕЛЬ КОНДРАТЮК Н.А.

 

Завдання на період 11.05-15.05

Інформатика 3 клас

Інформатика 4 клас

Інформатика 5 клас

Інформатика 6 клас

Інформатика 7 клас

Інформатика 8 клас

Інформатика 9 клас

Інформатика 11 клас

Алгебра, геометрія 9 клас

  Алгебра, геометрія 11 клас ( онлайн тести ЗНО)    

Завдання на період 4.05-11.05

Інформатика 3 клас

Інформатика 4 клас

Інформатика 5 клас

Інформатика 6 клас

Інформатика 7 клас

Інформатика 8 клас

Інформатика 9 клас

Інформатика 11 клас

Алгебра, геометрія 9 клас

ІНФОРМАТИКА 2 КЛАС  “КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИКОНАВЦІВ”

Працюємо по можливості на сайті https://learningapps.org/   (обираємо зверху мову українська , перегляд вправ та розділ інформатика)   та з сайтом https://code.org/. Робота з підручником ( розділ5, 28,29,30 тиждень на стр.115-122

ІНФОРМАТИКА 3 КЛАС  “Основні команди редагування. Доповнення текстів зображеннями” 

Виконати практичну роботу  практична  та опрацювати презентацію https://www.slideshare.net/VsimPPT/25-3-72308882

пройти тест онлайн https://onlinetestpad.com/ua/testview/58883-5_8-stvorennya-tekstovogo-dokumenta-vvedennya-redaguvannya-ta-formatuvannya

ІНФОРМАТИКА 4 КЛАС ” ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ З “ЯКЩО – ТО…“. РОЗВ’ЯЗОК  ЗАДАЧ У СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ”

ОПРАЦЮВАТИ НА САЙТІ http://vchytel-inf.at.ua/load/uroki/4_klas/upok_25_vikoristannja_logichnikh_vislovljuvan_z_jakshho_to_za_novoju_programoju_2016_2017_n_r/4-1-0-1289  навчальна презентація;

–  інтерактивні вправи;

–  навчальні та розвиваючі ігри

Працюємо по можливості на сайті https://learningapps.org/   (обираємо зверху мову українська , перегляд вправ та розділ інформатика) ТА НА САЙТІ https://code.org/

ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС “Типи алгоритмів. Лінійні алгоритми. Практична робота “Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч””

Працюємо по можливості на сайті https://learningapps.org/   (обираємо зверху мову українська , перегляд вправ та розділ інформатика) ТА НА САЙТІ https://code.org/  та

Інтерактивна вправа № https://learningapps.org/display?

Інтерактивна вправа № https://learningapps.org/display?v=pnudg4wgc    та інші вправи

Підсумкова контрольна робота 

1.Які об’єкти ви знаєте в текстовому документі та опишіть їх властивості.

2 Для чого призначені списки в текстовому документі Word?

3. Що таке циклічний алгоритм ? Опишіть. Наведіть приклад.

ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС “Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження ” Виконати у підручнику практичну роботу “Розв’язування задач з алгоритмічними структурами повторення та розгалуження”

 

Вкладені алгоритмічні структури

повторення з лічильником.

Вкладені алгоритмічні структури

повторення з передумовою та лічильником.

Вкладені алгоритмічні структури

повторення з передумовою та лічильником.

Виконати практичну роботу за зразком

Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.

Вкладені алгоритмічні структури

розгалуження.

Виконати вправу за зразом

Вкладені алгоритмічні структури

розгалуження.

Виконати вправу за зразком.

Вкладені алгоритмічні структури

повторення та розгалуження.

Відео.https://www.youtube.com/watch?v=suteWezKBec

Виконати вправу за зразком.

Вкладені алгоритмічні структури

повторення та розгалуження.

Виконати вправу за зразком.

Вкладені алгоритмічні структури

повторення та розгалуження.

Виконати вправу за зразком.
Підсумкова контрольна робота 
1. Як створити презентацію з ефектами?
2. Що таке об’єкт у програмуванні та які його властивості?
3. В яких програмних засобах можна розв’язувати задачі з алгоритмічними структурами розгалуження і повторення?
ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС  “Створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціонування об’єктів. Програмування випадкових процесів”
Підсумкова контрольна робота 
1. Що таке модель? Опишіть їх типи
2. Як реалізувати програмний проект відповідно до розробленого сценарію?
3. Запишіть вираз на мові програмування згідно арифметичних операцій
12137_html_1b341e99
ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС “Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин”

Пройти тест онлайн https://infotest.org.ua/8/class-new Урок 38,39,40

Підсумкова контрольна робота 

1. Поняття об’єкту “кнопка” та його властивості в Lazarus.

2. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

3. Типи циклів. Наведіть приклад

 

ІНФОРМАТИКА 9 КЛАС “Двовимірний масив даних. Опрацювання двовимірних масивів даних. Практична робота “Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування”” 

Опрацювати презентацію https://ppt-online.org/138556

та відео http://https://www.youtube.com/watch?v=sjYvaDW0BAs

Виконати практичну роботу розроблену  в підручнику “Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування”

Пройти тест онлайн https://testinform.in.ua/test-10-9-klas-algoritmi-opracyuvannya-tablichnix-velichin/

Підсумкова контрольна робота 

1. Які загрози виникають при роботі в Інтернеті? Захист від спаму.

2. Які є можливості створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в різних програмних середовищах?

3. Що таке масив? Їх види та призначення.

ІНФОРМАТИКА 10 КЛАС(МОДУЛЬ) “Проблеми забезпечення безпеки в комп’ютерних системах і мережах. Призначення , можливості й основні захисні механізми міжмережевих екранів (брандмауерів)”

Міжмережевий екран (МЕ) називають локальний або функціонально розподілений програмний (програмноапаратний) засіб (комплекс), який реалізує контроль за інформацією, що надходить в автоматизовану систему і/або виходить з автоматизованої системи. Також зустрічаються загальноприйняті назви брандмауер і firewall (англ. вогняна стіна).

МЕ виконують такі функції:

 1. фізичне відділення робочих станцій і серверів внутрішнього сегмента мережі від зовнішніх каналів зв’язку;
 2. багатоетапну ідентифікацію запитів, що надходять в мережу;
 3. перевірку повноважень і прав доступу користувача до внутрішніх ресурсів мережі;
 4. реєстрацію всіх запитів до компонентів внутрішньої підмережі ззовні;
 5. контроль цілісності програмного забезпечення і даних;
 6. економію адресного простору мережі;
 7. приховування IPадреси внутрішніх серверів з метою захисту від хакерів.

Фільтрація інформаційних потоків здійснюється міжмережевими екранами на основі набору правил, що є вираженням мережевих аспектів політики безпеки організації. У цих правилах, крім Інформації, яка зберігається у фільтрованих потоках, можуть фігурувати дані, отримані з оточення, наприклад, поточний час, кількість активних з’єднань, порт, через який надійшов мережевий запит і т.д. Таким чином, у міжмережевих екранах використовується дуже потужний логічний підхід до розмежування доступу.

Існує три типи firewall: мережного рівня, прикладного рівня і рівня з’єднання. Кожен з цих трьох типів використовує свій, відмінний від інших підхід до захисту мережі.

 • Firewall мережного рівня представлений екрануючим маршрутизатором. Він контролює лише дані мережевого і транспортного рівнів (див.Модель OSI) службової інформації пакетів. Мінусом таких маршрутизаторів є те, що ще п’ять рівнів залишаються неконтрольованими. Нарешті, адміністратори, які працюють з екрануючими маршрутизаторами, повинні пам’ятати, що у більшості приладів, що здійснюють фільтрацію пакетів, відсутні механізми аудиту та подачі сигналу тривоги. Іншими словами, маршрутизатори можуть піддаватися атакам і відбивати велику їх кількість, а адміністратори навіть не будуть проінформовані.
 • Firewall прикладного рівня також відомий як проксі-сервер (сервер-посередник).Фаєрволи прикладного рівня встановлюють певний фізичний поділ між локальною мережею і Internet,тому вони відповідають найвищим вимогам безпеки. Проте, оскільки програма повинна аналізувати пакети і приймати рішення щодо контролю доступу до них, фаєрволи прикладного рівня неминуче зменшують продуктивність мережі, тому в якості сервера-посередника використовуються більш швидкі комп’ютери.
 • Фаєрвол рівня з’єднання схожий на фаєрвол прикладного рівня тим, що обидва вони являються серверами-посередниками. Відмінність полягає в тому, що firewall прикладного рівня вимагають спеціального програмного забезпечення для кожної мережевої служби на зразок FTP або HTTP. Натомість, firewall рівня з’єднання обслуговують велику кількість протоколів.

Недоліки брандмауерів

Обмеження в доступі до потрібних службам

Самим очевидним недоліком брандмауера є те, що він може блокувати ряд служб, які використовують користувачі, такі як TELNET, FTP, X Windows, NFS і ін Тим не менше, ці недоліки не властиві тільки брандмауерів; мережевий доступ також може обмежуватися при захисті на рівні хостів у відповідності з політикою безпеки.

Велика кількість залишених вразливих місць

Брандмауери не захищають від чорних входів (люків) у мережі. Наприклад, якщо можна здійснити необмежений доступ по модему в мережу, захищену брандмауером, атакуючі можуть ефективно обійти брандмауер.

Погана захист від атак своїх співробітників

Брандмауери зазвичай не забезпечують захисту від внутрішніх загроз. Хоча брандмауер може захищати від отримання сторонніми особами критичних даних, він не захищає від копіювання своїми співробітниками даних на стрічку або дискету і виносу її за межі мережі. Тому, було б помилкою думати, що наявність брандмауера захищає від атак зсередини або атак, для захисту від яких потрібен не брандмауер.

Підсумкова контрольна робота 

1. Що таке VPN?

2. Як на сьогодні можна безпечно зберігати дані?

3. Чи всі брандмауери мають захисні механізми? Опишіть

 

ІНФОРМАТИКА 11 КЛАС (МОДУЛЬ)” Валідація та збереження даних форм. Практична робота “Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування”. Хостинг сайту. Взаємодія клієнт-сервер”

Робота з сайтом https://sites.google.com/view/informatika-nvk2/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%96-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/13-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82

АЛГЕБРА 9 КЛАС “Основні правила комбінаторики. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Початкові відомості про статистику.” 

Працювати на безкоштовній  платформі з уроками, завданнями,
тестами і перевіреними репетиторами, реєструємось https://gioschool.com/

та на сайті “Уроки математики для всіх” https://arhiv-zadach.com/?fbclid=IwAR2cOJ9klgzrcy8xRpUism44xtbgaoelEMaoMqR1S5Yjhg_t4yMjMFsygSg

Робота з підручником §19-§21

Підсумкова контрольна робота (41.25 kB)  (здати  виконану роботу на листках)

ГЕОМЕТРІЯ 9 КЛАС “Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки, прямої. Поворот. Паралельне перенесення. Рівність фігур. Подібність фігур”

Працювати на безкоштовній платформі з уроками, завданнями,
тестами і перевіреними репетиторами, реєструємось https://gioschool.com/

та на сайті “Уроки математики для всіх” https://arhiv-zadach.com/?fbclid=IwAR2cOJ9klgzrcy8xRpUism44xtbgaoelEMaoMqR1S5Yjhg_t4yMjMFsygSg

Робота з підручником §21-§26

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2486881324887399&set=gm.1950535031745727&type=3&theater 

pidsumkova_kontrolna_robot3_geometriya_9.docx – 14.73 KB  (здати  виконану роботу на листках)

АЛГЕБРА 11 КЛАС “Елементи комбінаторики.Перестановка , розміщення, комбінації (без повторень). Класичне визначення ймовірності випадкової події. Графічне подання інформації про вибірку”

Безкоштовні відео-уроки з алгебри для 11 класу ( справа обираємо -показати більше) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2486881324887399&set=gm.1950535031745727&type=3&theater

та на сайті “Уроки математики для всіх” https://arhiv-zadach.com/?fbclid=IwAR2cOJ9klgzrcy8xRpUism44xtbgaoelEMaoMqR1S5Yjhg_t4yMjMFsygSg

 

 

ГЕОМЕТРІЯ 11 КЛАС “Повторення та узагальнення навчального матеріалу за рік”

Безкоштовні відео-уроки з геометрії для 11 класу ( справа обираємо -показати більше) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492778044297727&set=gm.1958288954303668&type=3&theater

та на сайті “Уроки математики для всіх” https://arhiv-zadach.com/?fbclid=IwAR2cOJ9klgzrcy8xRpUism44xtbgaoelEMaoMqR1S5Yjhg_t4yMjMFsygSg

 

Підсумкова контрольна робота 

1. Що таке дотримання авторського права та ліцензії на використання графічних зображень та засобів мультимедіа на веб-сторінках?

2. Які існують основні елементи форми?

3. Якими способами можна створити сайт?Що таке хостинг?

ВЧИТЕЛЬ САУЛЯК Л.І.

6 –11 КЛАС ГЕОГРАФІЯ   

 

Завдання на період з 06.04.2020 по 24.04.2020

Географія

 

6 клас 

Опрацювати матеріал §§ 52 – 55. Письмово завдання на ст. 211 ; завдання 5 на ст. 216  ; завдання 5 на ст. 220.

 

7 клас 

Опрацювати матеріал §§ 51 – 56. Письмово запитання 7 на ст. 207; запитання 8 на ст. 213; запитання 8 на ст. 217.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ

І варіант

Низький рівень (одна правильна відповідь 0,5 балів)

 1. Місце, де знаходиться «полюс холоду» Північної півкулі:

а) Тібет;       б) Оймякон;      в) Верхоянськ;        г) Черрапунджі

 1. Найвища точка Європи:

а) Везувій;   б) Арарат;    в) Джомолунґма;     г) Монблан

 1. Крайня північна точка материка — мис:

а) Рока;    б) Піай;    в) Дежньова;   г) Челюскін

 1. Найбільший півострів Євразії:

а) Індостан;   б) Аравійський;    в) Піринейський;    г) Скандинавський

 1. До гір Альпійського горотворення належать:

а) Уральські;   б) Скандинавські;   в) Саяни;   г) Кавказькі

 1. Визначте пару держав, які мають спільний сухопутний кордон.

а) Китай і Японія   б) Росія і Німеччина

в) Індія і Японія     г) Італія і Франція

Середній рівень (за правильно виконане завдання по 1 балу)

 1. Сполучіть географічний об’єкт з його назвою:

а) Каспійське      1) море

б) Берингова       2) затока

в) Бенгальська    3) озеро

4) протока

 1. Виберіть три річки, які належать до басейну Північного льодовитого океану:

а) Об     б) Волга   в) Дніпро   г) Єнісей   д) Лена

 1. Сполучіть країну та її столицю

а) Китай                1) Париж

б) Франція            2) Пекін

в) Італія                 3) Токіо

4) Рим

Достатній рівень (за правильно виконане завдання по 1,5 бали)

 1. Поясніть вплив течії Куросіо на формування клімату східної частини материка.
 2. Дайте розгорнуту відповідь.

Опишіть одну з екологічних проблем Євразії.

Високий рівень (за правильно вирішену задачу 1,5 бали)

 1. 12. Ви вирішили піднятися на оглядовий майданчик гори Монблан на висоті 200 метрів. Атмосферний тиск біля підніжжя гори становить 720 мм рт.ст.. Визначте атмосферний тиск на оглядовому майданчику.
 2. Встановіть висоту гори Говерла, якщо відомо, що на її вершині температура становить  – 60С, а біля підніжжя +60С.

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ

ІІ варіант

Низький рівень (одна правильна відповідь 0,5 балів)

 1. Найвища точка Євразії та світу:

а) Тібет;       б) Монблан;        в) Джомолунґма;        г) Черрапунджі

 1. Найбільша річка Євразії:

а) Дунай;    б) Єнісей;   в) Янцзи;   г) Лена

 1. Крайня південна точка материка — мис:

а) Дежньова;     б) Рока;   в) Піай;   г) Челюскін

 1. Найбільший півострів Євразії:

а) Індостан;   б) Аравійський;   в) Піринейський;  г) Скандинавський

 1. Річка, що належить до басейну внутрішнього стоку Євразії

а) Дніпро;   б) Волга;   в) Дон;   г) Амур

 1. Визначте пару держав, які мають спільний сухопутний кордон.

а) Італія і Велика Британія   б) Німеччина і Франція

в) Індія і Росія                        г) Україна і Німеччина

Середній рівень (за правильно виконане завдання по 1 балу)

 1. Сполучіть географічний об’єкт з його назвою:

а) Аральське      1) море

б) Ла-Манш       2) затока

в) Біскайська     3) протока

4) озеро

 1. Виберіть три річки, які належать до басейну Атлантичного океану:

а) Дон   б) Волга   в) Дніпро   г) Дунай   д) Лена

  А Б В
1      
2      
3      
 1. Сполучіть країну та її столицю

а) Велика Британія       1) Париж

б) Німеччина                 2) Лондон

в) Білорусія                   3) Мінськ

4) Берлін

Достатній рівень (за правильно виконане завдання по 1,5 бали)

 1. Поясніть вплив Гімалаїв на формування клімату центральної частини материка.
 2. Дайте розгорнуту відповідь.

Опишіть одну з екологічних проблем Євразії.

Високий рівень (за правильно вирішену задачу 1,5 бали)

 1. 12. Ви вирішили піднятися на оглядовий майданчик гори Монблан на висоті 400 метрів. Атмосферний тиск біля підніжжя гори становить 720 мм рт.ст.. Визначте атмосферний тиск на оглядовому майданчику.
 2. Встановіть температуру повітря біля підніжжя гори Еверест, якщо відомо, що на її вершині температура становить

-210С.

 

8 клас

 Опрацювати матеріал §§ 43 – 47. Письмово завдання із рубрики «Поміркуйте» на ст. 227; завдання із рубрики «Працюємо самостійно» на ст. 241. Виконати практичну роботу №12 за підручником на ст. 227 ( в робочому  зошиті ).

 

 

 

9 клас

 Опрацювати матеріал §§ 41 – 43. Письмово творчі завдання на ст. 232, ст. 238, ст. 242. Письмово виконати завдання на ст. 243.

 

10 клас 

Опрацювати матеріал §§ 38 – 40. Письмово завдання  з рубрики «Поміркуйте» на ст. 209 і на ст. 215. Виконати дослідження:

 1. ПАР серед країн Африки.
 2. ПАР: одна держава – три столиці.

 

11 клас 

Опрацювати матеріал §§ 29 – 31. Виконати практичні роботи № 9 і № 10 за підручником на ст. 171 і на ст. 175 ( у робочому зошиті ).

 

Математика

6 клас

Опрацювати пункт  42. Виконувати завдання  №№  1183 – 1202.

Опрацювати пункт  43. Виконувати завдання  №№  1210 – 1228.

 

Завдання на період з 27.04.2020 по 11.05.2020
Географія 6 – 11 класи ; математика 6 клас.

6 клас
Опрацювати матеріал §§ 56, 57, 58. Письмово дати відповідь на запитання ст. 231.

7 клас
Опрацювати матеріал §§ 57, 58, 59, 60. Вміти знаходити і показувати на карті географічні об’єкти та течії Тихого, Атлантичного, Індійського та Північного Льодовитого океанів.
8 клас
Опрацювати матеріал §§ 48, 49, 50, 51. Письмово завдання із рубрики «Працюємо самостійно» (ст. 246, ст. 253, ст. 257).
9 клас
Опрацювати матеріал §§ 44, 45. Написати, як глобальні демографічні проблеми проявляються на території України. Написати, чому проблема голоду є проблемою не лише найбідніших країн світу?

10 клас
Опрацювати матеріал §§ 41, 42. Письмово скласти комплексну економіко – географічну характеристику Єгипту і ПАР.

11 клас
Опрацювати матеріал §§ 32, 33, 34. За допомогою офіційного сайту облдержадміністрації нашої області з’ясуйте і напишіть, які види туризму визначено пріоритетними, а також, які нові промислові підприємства було відкрито за останні три роки.

Математика
6 клас
Опрацювати пункт 44. Виконувати завдання №№ 1237 – 1240, 1242, 1243.
Опрацювати пункт 45. Виконувати завдання №№ 1253 – 1261.
Опрацювати пункт 46. Виконувати завдання №№ 1284 – 1289.

Відповіді відправляти на вайбер 0680352700.
ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ “ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО- ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ”
І рівень
1. Позначте країну, для якої вирощування кави є галуззю міжнародної спеціалізації;
А Єгипет                                                       Б Бразилія
В Туреччина                                                  Г Індія
2. Укажіть країну, яка має другий тип відтворення населення.
А Ефіопія                                                      Б Китай
В Іспанія                                                       Г Україна
3. Позначте найважливішу причину переїзду професійних іспаномовних футболістів із країн Центральної і Південної Америки до Іспанії.
А Національна                                             Б Економічна
В Релігійна                                                   Г Політична
4. Позначте країну, для якої вирощування чаю є галуззю міжнародної спеціалізації.
А Греція                                                        Б Японія
В Бразилія                                                    Г Шри-Ланка
5. Виберіть продукцію, яка найбільш відповідає міжнародній спеціалізації Італії.
А Взуття                                                         Б телевізори
В гелікоптери                                                 Г відеокамери
6. Укажіть місто, яке належить до шести найбільших світових фінансових центрів.
А Москва                                                      Б Ріо-де-Жанейро
В Лондон                                                      Г Пекін

ІІ рівень
7. Закінчіть речення.
Світосистема – це … .
8. Обчисліть кількість населення країни (у млн осіб) на кінець року, якщо на його початку ця цифра становила 30 млн осіб, коефіцієнт народжуваності протягом року був 18 ‰, коефіцієнт смертності — 10 ‰. Сальдо зовнішніх міграцій було додатним і становило ЗО тис. осіб. Запишіть розрахунки.
ІІІ рівень
9.  Запропонуйте заходи для підвищення ефективності демографічного розвитку України.
ІV рівень

10. Росія є одним з найбільших у світі виробників алюмінію та сплавів, які постачала до США, Японії. Там виготовляли з нього складні вироби машинобудування. Які країни виготовляють продукцію з більшою доданою вартістю? Які чинники цьому сприяли?

Сфотографувати виконану на подвійному листочку контрольну роботу та відправити на вайбер 0680352700.

 

ВЧИТЕЛЬ ПЮРО В.Д.

зар. літ.                   англ.мова

 

5 клас

Прочитати Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика»; Туве Янсон «Капелюх Чарівника»

Повторити:

Продовжіть речення.

 1. Стислий влучний народний вислів повчального змісту, побудований як завершене судження, – це…
 2. Образний вислів, який дає яскраву оцінку певному явищу, побудований як незакінчена думка, що містить натяк на висновок, – це…
 3. Інакомовний опис одного предмета за допомогою опису іншого на основі їхньої подібності – це…
 4. Оповідь про вигадані події – це…
 5. Послідовність подій у художньому творі – це…
 6. Авторський художній твір з вигаданим сюжетом, у якому наявні чарівні, фантастичні елементи, – це…
 7. Інакомовне зображення рис характеру, поведінки, взаємин людей і явищ суспільного життя – це…
 8. Художні тексти, відтворені іншою мовою, – це…
 9. Різке протиставлення героїв, ситуацій та характерів – це…
 10. Опис природи в художньому творі – це…
 11. Образний вислів, який вживається в переносному значенні та ґрунтується на уподібненні одного предмета (чи явища) іншому – це…
 12. Художнє означення, яке надає образу додаткових емоційних і змістових відтінків, – це…
 13. Те, про що йдеться в художньому творі, – це…
 14. Основна думка художнього твору – це…
 15. Невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зазвичай описано один епізод із життя героя – це…
 16. Прозовий твір, який має більший, ніж оповідання, обсяг,у якому змальовано низку подій із життя головного героя й детально зображено пов’язаних з ним другорядних персонажів, – це…
 17. Опис зовнішності героя художнього твору – це…
 18. Усталені сюжети, які повторюються в казках різних народів, дещо змінюючись залежно від місцевих умов, – це…
 19. Назвіть типи фольклорних казок.
 20. Яку побудову має казка?

ІІ. Завдання з теорії літератури

 1. Що таке прислів’я?
 2. Що таке приказка?
 3. Що таке загадка?
 4. Що таке народна казка?
 5. Що таке сюжет?
 6. Що таке літературна казка?
 7. Що таке алегорія?
 8. Що таке перекладні твори?
 9. Що таке антитеза?
 10. Що таке пейзаж?
 11. Що таке метафора?
 12. Що таке епітет?
 13. Що таке тема?
 14. Що таке ідея?
 15. Що таке оповідання?
 16. Що таке повість?
 17. Що таке портрет?
 18. Що таке «мандрівні» сюжети?
 19. Що таке літературний герой?
 20. Що таке світова література?

ІІІ            1. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

1             Зображення  зовнішності героя.           А             Прислів`я.

2             Стислий  образний народний вислів, який дає яскраву оцінку певному явищу.

Б    Сюжет.

3             Стислий  влучний вислів повчального змісту, побудований як закінчена думка

В  Приказка

4             Послідовність  подій у художньому творі.               Г      Портрет.

 

 1. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

1                             Невеликий  за обсягом прозовий твір, присвячений опису одного епізоду з життя героя    А                Мандрівний сюжет.

2             Усталений сюжет, який повторюється в казках різних народів.          Б             Оригінал.

3             Інакомовне зображення рис характеру, поведінки, взаємин людей і явищ суспільного      життя.                                                                В                             Оповідання.

4                             Твір, який ми читаємо тією мовою, якою він був написаний.               Г              Алегорія.

 

 

 1. Встанови відповідність між твором та автором:

1                             «Поезія землі не вмре ніколи».

Опівдні, як мовчать серед гілок

Птахи в гаю, невтомний голосок

Обнизує покоси й частоколи».              А             Й.В. Гете

2                             «На всі вершини

Ліг супокій…

Вітрець не лине

В імлі нічній.»                                           Б   Г.Гейне

3                             «Задзвени із глибини

Тихої печалі,

Мила пісенька весни, –

Линь все далі й далі.»                                 В             О.Пушкін

Г    Джон Кітс.

 

 1. Знайдіть відповідники – назва твору – народ, якому він належить :

1             «Фарбований шакал».                                                   А        Арабська.

2             «Хлопчик – Мізинчик».                                 Б         Китайська.

3             «Пензлик – Маляна»                                     В          Індійська.

4             «Синдбад – Мореплавець»                             Г     Російська.

Д            Японська.

 

 1. Встанови відповідність між твором і автором:

1             «Про коника та цвіркуна».                          А         Г.К. Андерсен

2             «Соловейко».                                            Б Марк Твен.

3             «Нічна пісня мандрівника»                          В         О.Пушкін.

4             «Пригоди Тома Сойєра».                                   Г    Дж. Кітс.

Д   Й.І. Гете.

 

 1. Встанови відповідність між героєм казки та його вчинком:

1             Іссумбосі            А             Рятуючи своє життя, забіг до будинку фарбаря

2             Лісоруб               Б             Бігав в животі чудовиська і колов його мечем.

3             Малян В             Бережно взяв дитинча, вкутав його в плащ.

4             Чандарава         Г              Малював бідним селянам усілякий реманент

 

 1. Вкажіть відповідність між авторами та їхніми творами.
 2. Г.К. Андерсен; А             «Руслан і Людмила»;
 3. Марк Твен;                 Б             «Соловейко»;
 4. О.Пушкін;               В               «Лобо – володар Курумпо»;
 5. Брати Грімм.                  Г            «Пригоди Тома Сойєра»;

5             Е.Сетон-Томпсон           Д            «Чесна бідність»;

Е  «Пані Метелиця».

 

Дати розгорнуту відповідь на запитання (на листках):

 1. Над чим змусила мене замислитися казка Янсон «Капелюх чарівника?»
 2. Повість Р.Дала «Чарлі і шоколадна фабрика» необхідно прочитати кожній дитині тому що……….
 3. «Аліса в Країні Див» Керролла популярна, тому що………

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас

Читати та аналізувати вірші за запитаннями після них з розділу Поетичне бачення світу».

Прочитати новелу Бредбері «Усмішка»,  Шеклі «Запах думок».

Виконати завдання (на листках)

 

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

Мацуо Басьо.  Хайку.

«Дай відповіді на запитання»

 1. Яким поетичним висловом часто послуговуються, називаючи Японію?
 2. Що в перекладі означає літературний псевдонім «Басьо»?

3.Що символізує в мистецтві Японії вислів «бананова пальма»?

4.Звідки Мацуо Басьо черпав враження для створення хайку?

5.Яка головна тема хайку Мацуо Басьо?

6.Творчість яких китайських поетів стала прикладом для Мацуо Басьо?

7.Що таке хайку?

 

8.Який музичний інструмент завжди носив у своїй торбинці Мацуо Басьо?

9.Які дві ознаки дають можливість називати хайку поезією загадки?

10.Які образи завжди використовував Мацуо Басьо в своїй творчості?

11.Яке японське прислів’я любив повторювати Мацуо Басьо вслід за своїм батьком?

12.Чому Мацуо Басьо називають Петраркою японської поезії?

Роберт Бернс «Моє серце в верховині»

Літературний диктант

1.Роберт Бернс народився в сім’ї…

2.Перший вірш Р. Бернс написав у…років

3.Що сучасники називають вічною ганьбою Англії 18ст.

4.Роберт Бернс помер у віці…

5.Який день із життя Р. Бернса на його батьківщині відзначається як національне свято?

6.Що відіслав Р. Бернс у Францію на озброєння повсталого народу?

7.«Поетом народним і великим» назвав Роберта Бернса…

8.У якій із своїх поезій  Р. Бернс прославляє загальнолюдські ідеали – людяність, чесність, шляхетність.

9.Що Р. Бернс називає любим рідним краєм у поезії «Моє серце в верховині»?

10.Що, крім серця поет залишив у верховині?

11.З чим асоціюється думка автора в поезії «Моє серце в верховині»?

12.Як називає Р. Бернс весь оточуючий світ, крім  верховини?

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ

Рей Дуглас Бредбері «Усмішка»

«Уважний читач»

Тести для перевірки знання змісту новели

 1. Якого року відбуваються події, описані у творі :

А) 2007 року;

Б) 3000 року;

В) 2061 року.

 1. Навіщо люди зібралися вранці на майдані:

А) щоб помилуватися картиною;

Б) щоб жбурляти у неї каміння;

В) щоб плюнути на картину.

 1. Як виглядають люди, що зібралися на майдані:

А) вони брудні, дуже бідні;

Б) вони охайні, дуже багаті;

В) вони милосердні та гуманні.

 1. Як відбувалося свято науки:

А) показували космічний корабель;

Б) розбили кувалдою машину;

В) відбувалися виступи науковців.

 1. На вашу думку, «людина з душею» у новелі це:

А) Грігсбі;

Б) Том;

В) Білл Гендерсон.

 1. Том не зміг плюнути на картину, бо:

А) вважав її гарною;

Б) не вмів цього робити;

В) не встиг плюнути.

 1. Що зробив Том із клаптиком картини:

А) розірвав його;

Б) подарував братові;

В) обережно склав і заховав.

 1. Що було зображено на клаптику полотна, який потрапив до рук Тома:

А) очі Джоконди;

Б) усмішка Джоконди;

В) рука Джоконди.

 1. Що під час свята розтрощив Білл Гендерсон:

А) двигун автомобіля;

Б) лобове скло;

В) дверцята.

 1. Що жувала літня жінка з натовпу:

А) ягоди;

Б) клаптик полотна;

В) окраєць хліба.

 1. Жінка, зображена на картині:

А) плакала;

Б) була сумною;

В) усміхалася.

 1. Яким було перше враження Тома від картини:

А) він залишився байдужим;

Б) у нього пересохло в роті;

В)  у нього спітніли руки.

 «Закінчи речення»

 1. «Черга зібралась на міському майдані о …»
 2. «Том побачив маленьке палахкотливе вогнище й іржавий казанок, де шумувало вариво. Це не була справжня кава. Її запарили з …»
 3. «Людина ненавидить те, що зламало її, покалічило …».
 4. «А на свято науки місяць тому, коли притягли останній автомобіль, вони кидали жеребок, і щасливчики могли по разу вгатити машину …».
 5. «Жінка усміхалася Томові з картини лагідно і загадково, а він, відповідаючи на її погляд, чув калатання власного
 6. «Він поглянув на свою руку. Вона міцно притискала до грудей …».
 7. «Ще з’явиться, от побачите, якийсь головатий і підлатає цивілізацію. Та людина матиме …».
 8. «Закривавлений, в пошматованому одязі він дивився, як чоловіки ударами ніг розривали цупкі частини полотна, дерли їх на…».
 9. «Натовп ревів на все горло, і руки роздирали портрет, як зграя голодних …».
 10. «Довкола панувала тиша. Його рука міцно-міцно була притиснута до …»
 11. «Том підніс її до очей, розтиснув пальці й розгладив шматок …».
 12. «Все довкола спало під місячним сяйвом. А на долоні в нього лежала …».

 

Робота в групах з текстом новели

І група

 1. Яким було перше враження Тома від картини?
 2. Як проявляється ненависть людей до минулого?
 3. Який світ створили навколо себе герої новели?
 4. Чому люди прагнули плюнути на картину?
 5. Поміркуйте, чи є у людей з новели Р.Бредбері надія на порятунок?

 

ІІ група

 1. Чому Том не міг плюнути на картину?
 2. Чому люди впевнені, що цивілізація не повернеться?
 3. Носіями яких цінностей були герої новели?
 4. Що знали люди про картину, в яку збиралися плюнути?
 5. Поміркуйте, чому дія новели «Усмішка» закінчується вранці?

 

ІІІ група

 1. Що люди зробили з картиною?
 2. Кого цікавить повернення минулого?
 3. Чи гарантовані ми, що цей вигаданий світ не стане реальністю?
 4. Про що розмовляв Том з Грігсбі на майдані?
 5. Поміркуйте, чи потрібна людям краса?

 

 

 

 

 

7 клас

Прочитати новели О.Генрі «Дари волхвів», «Останній листок», Г.Уеллс «Чарівна крамниця», Р. Акутагава «Павутинка»

Виконати завдання (на листках)

 «СВІТОВА НОВЕЛА»

О.Генрі “Останній листок”

Тест

1.Що мріяла намалювати Джонсі?

а) Статую Свободи;

б) Неаполітанську затоку;

в) потрет Сью.

 1. Що лічила Джонсі?

а) листки на плющі;

б) листки на клені;

в) листки на дикому винограді.

 1. Чому Джонсі чекала, коли впаде останній листок?

а) дівчина вважала, що тоді і вона помре;

б) дівчина хотіла швидше побачити зиму;

в) дівчина хотіла вирубати рослину.

 1. Ким був старий Берман?

а) музикантом;

б) художником;

в) письменником

 1. Пригадайте, про що розповідається у фіналі твору?

а) Берман приходить у гості до дівчат;

б)  Джонсі одужала, а Берман помер;

в)  Джонсі померла, а Берман важко захворів.

 1. Чому Сью говорила Джонсі неправду про одужання?

а) їй байдужа доля подруги;

б) щоб підтримати дух дівчини;

в) так наказав говорити лікар.

 1. З чим порівнює автор Джонсі?

а) з поваленим деревом;

б) із зірваною квіткою;

в) з поваленою статуєю.

 1. Що поєднувало Сью і Джонсі?

а) їхні погляди;

б)  спільні родичі;

в) спільні гроші;

 1. Вкажіть, на кого з видатних художників був схожий Берман?

а) на Леонардо да Вінчі;

б) на Мікеланджело Буанаротті;

в) на Рембрандта.

 1. Як автор називає хворобу?

а) Містер Пневмонія;

б) Містер Грип;

в) Містер Ангіна.

 1. Які шанси на одужання були у Джонсі за словами лікаря?

а) жодних шансів вижити;

б) один із десяти, якщо дівчина вживатиме необхідні ліки;

в)  один із десяти, але вона повинна хотіти жити.

 1. Найкращим шедевром Бермана був:

а) портрет Джонсі;

б) листок плюща, намальований на стіні будинку;

в) портрет Сью.

“Впізнай героя”

 1. “…Холодний, невидимий прибулець почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями.”
 2. “…Дівчинка, нездатна поворохнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеликі шибки ірландського вікна на стіні сусіднього будинку.”

3.”…Заклопотаний чоловік з тими сивими бровами.”

4.”…Дівчина вибігла в майстерню і плакала в японську паперову салфетку, аж доки та геть не промокла.”

5.”…Очі були широко розплющені. Дівчина дивилась у вікно й лічила – лічила в зворотньому порядку…”

6.”…Старий чоловік, художник, жив на першому поверсі. Йому вже перевалило за шістдесят, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело “Мойсей”.

 1. “…У мистецтві чоловік був невдахою. Сорок років тримав він у руках пензель, але й на крок не приблизився до своєї Музи, щоб хоч торкнутися краю її мантії”.

8.”…Вона розповіла про химери Джонсі й про свої побоювання відносно того, якби її подруга не відлетіла від них”.

9.”…Я думала він неодмінно впаде вночі. Я чула який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді і я помру.”

10.”… Шанси рівні, сказав чоловік, потискуючи худеньку, тремтячу руку Сью. Гарний догляд – і ви  виграєте.”

 

О.Генрі “Дари волхвів”

Тести для перевірки знань змісту новели

 1. Скільки грошей заощадила Делла?

а) 2 долари;

б) 1 долар 87центів;

в) 2 долари 50 центів.

 1. На що Делла хотіла витратити заощаджені гроші?

а) собі на подарунок;

б) на подарунок Джіму;

в) на подарунок мамі.

 1. На яке свято Делла хотіла зробити подарунок?

а) на Новий рік;

б) на Різдво;

в) День народження.

 1. Що продала Делла?

а) волосся;

б) сумку;

в) годинник.

 1. Який подарунок придбала Делла?

а) платиновий ланцюжок;

б) годинник;

в) рукавиці.

 1. Скільки грошей отримала Делла за продане волосся?

а) 20 доларів;

б) 30 доларів;

в) 10 доларів;

 1. На кого була схожа Делла після стрижки?

а) на подругу;

б) на хлопчиська який втік з уроків;

в) на маму.

 1. Що купив Джім на подарунок Деллі?

а) набір гребінців;

б) духи;

в) каблучку.

 1. Що продав Джім, щоб зробити подарунок для Делли?

а) годинник;

б) машину;

в) портмане.

 1. У якій квартирі жило подружжя Янг?

а) 8доларовій;

б) 10доларовій;

в) 20доларовій.

 1. Скільки доларів заробляв Джім за тиждень?

а) 20 доларів;

б) 40 доларів;

в) 50 доларів.

 1. Якими речами пишалося подружжя Янг?

а) золотий годинник і волосся Делли;

б) машина та золоті речі;

в) золоті речі та власний будинок.

Герберт Уеллс ” Чарівна крамниця”

Тести для перевірки знань змісту оповідання

 1. На якій вулиці знаходилась чарівна крамниця?

а) Ріджент-стріт;

б) Оксфорд-стріт;

в) Бейкер-стріт.

 1. Як звали хлопчика з оповідання “Чарівна крамниця”?

а) Джек;

б) Джіп;

в) Джо.

 1. Який предмет діставав продавець з кишень, з рота, з капелюха?

а) скляні кульки;

б) олов”яні солдатики;

в) ляльки.

 1. Для яких дітей чарівна крамниця завжди була зачинена?

а) для жорстоких;

б) для добрих;

в) для плаксивих.

 1. Як звати хлопчика, перед яким двері крамниці були зачинені?

а) Герберт;

б) Евелін;

в) Едвард.

 1. Яка вивіска була на дверях крамниці?

а) “Справжня чарівна крамниця”;

б) “Чарівна крамниця”;

в) “Крамниця”

 1. Чию вихованість успадкував Джіп?

а) мамину;

б) татову;

в) бабусину.

 1. Під що заховав продавець Джіпа,і той зник?

а) відро;

б) барабан;

в) подушку

 1. Що було під капелюхом в Джіпового батька?

а) голуб;

б) півень;

в) курка.

 1. Скільки пакунків одержав Джіп, вийшовши з крамниці?

а) 4;

б) 3;

в) 5.

 1. Що було у тих пакунках?

а) солдатики і кошеня;

б) солдатики і кролик;

в) солдатики і собака.

 1. Скільки грошей заплатив батько за товар з чарівної крамниці?

а) 10 доларів;

б) нічого;

в) 20 доларіа;

 

Рюноске Акутагава “Павутинка”

Тести для перевірки знань змісту новели

1.Хто бродив на самоті берегом райського ставка?

а) Муххамед;

б) Будда;

в) Іуда.

 1. Як звали найбільшого грішника?

а) Джо;

б) Кандата;

в) Луі.

 1. Кого пожалів найбільший грішник і це йому зарахувалося до добрих діл?

а) павучка;

б) муху;

в) жабу.

 1. За що вхопився грішник, щоб врятувати собі життя?

а) за соломинку;

б) за павутинку;

в) за шнурок.

 1. Назва озера, в якому терпіли муки грішники?

а) Озеро крові;

б) Озеро болю;

в) Озеро розпачу.

 1. Які квіти вкривали райське озеро?

а) лілії;

б) лотоси;

в) водокраси.

 1. Назва гори, куди гонили грішників?

а) Голкова;

Б) Шпилькова;

в)  Булавкова.

 1. Назва ріки, в яку входили грішники після смерті?

а) Дзиндзу;

б) Сандзу;

в) Фудзі.

 1. Що закричав грішник, коли виліз високо з пекла?

а) врятований;

б) ура;

в)  воля.

 1. В якому місці розірвалась павутинка?

а) в руках Кандати;

б) посередені;

в) в руках грішників.

 1. Чого не мало серце Кандати?

а) співчуття;

б) любові;

в) жалю.

 1. Який час дня був у раю, коли Кандата пішов на дно Озера крові?

а) ранок;

б) полудень;

в) вечір.

 

 

8 клас

 

Прочитати комедію Мольєра «Міщанин-шляхтич»; виписати позитивні та негативні риси в образі Журдена;

Законспектувати: історичні умови виникнення класицизму та основні ознаки

Написати на листках контрольний твір-роздум «Чи актуальна комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич» сьогодні?»

Повторити та виконати завдання

Літературна гра «Розумники й розумниці». 8 клас

1 гейм

Бліц

 1. Що означає слово «античний»?

а)   Зразковий;

б)  давній;

в)  чудовий;

г)   гуманний.

2,   Що означає «Гомер»?

а)  Сліпий;

б)  співець;

в)   глухий;

г)   геній.

 1. Країна, у якій жив середньовічний поет Лі Бо?

а)  Японія;

б)  Китай;

в)   Персія;

г)   Індія.

 1. Слово «трубадур» означає:

а)   той, хто дме у трубку;

б)  знаходити, творити;

в)   співати;

г)   поет.

 1. Омар Хайям — це поет…

а)  індійський;

б)  японський;

в)  грузинський;

г)   персько-таджицький.

 1. У подорожі пеклом Дайте супроводжує…

а)   Беатріче;

б)   Горацій;

в)  Улліс;

г)  Вергілій.

 1. Король Сарагоси — це…

а)  Карл;

б)  Марсилій;

в)  Бланкандрін;

г)  Роланд.

 1. Які культури належать до античної лі¬тератури?

а)  Давньогрецька;

б)  давньоримська;

в)  давньогрецька та давньоримська;

г)  культури всіх народів до н. є.

 1. Який злочин, сам того не знаючи, вчи¬нив Едіп?

а)  узяв чуже;

б)  убив батька;

в)  обдурив громадян;

г)  порушив клятву.

 1. Де, за переказами, поховано Гомера?

а)  В Афінах;

б)  у Смирні;

в)  на острові Ітака;

г)  на острові Іос.

 1. Яким поетичним розміром написані поеми Гомера?

а)  Ямбом;

б)  хореєм;

в)  гекзаметром;

г)  дактилем.

 1. Вислів «троянський кінь» має значен¬ня…

а)  хитрий винахід;

б)  перемога над ворогом;

в)  ганебна поразка;

г)  підступний дарунок.

 1. Скільки років тривали мандри Одіссея?

а)  1;

б)  5;

в)  10;

г)   12.

 1. Він був останнім поетом Середньовіччя і першим поетом Відродження:

а)  Петрарка;

б)  Шекспір;

в)  Сервантес;

г)  Данте.

3 гейм

Гомер «Іліада», «Одіссея»

 1. Легендарний засновник європейської лірики 2.  Найсильніший воїн ахейців у Троянській війні.
 2. Воїн, який повертався з війни додому 10 років.
 3. Що покладено в основу «Іліади»?
 4. Через що почалася Троянська війна?
 5. Де жив Одіссей?
 6. Де   Кіклоп облаштував своє житло ?
 7. Скільки років тривала Троянська війна?
 8. Фантастичні істоти, які заманювали мандрівників своїм співом
 9. Хто викував щит Ахіллу в поемі «Іліада»?
 10. Як звали кіклопа, до якого навідався Одіссей?
 11. Що допомогло упізнати Одісея у образі мандрівника?
 12. Через кого почалася Троянська війна?
 13. Який епітет використовує Гомер, харак¬теризуючи Одіссея?
 14. На території якої сучасної держави знаходилася Троя?

Давньогрецька і давньоримська лірика

 1. За царювання якого імператора рим¬ська література досягла найбільшого розквіту?
 2. Хто є батьком трагедії?
 3. Представникам якої літератури є Вергілій, Горацій, Овідій?)
 4. До якої лірики належать твори Тіртея?
 5. Як назвав Платон Сапфо?
 6. Що таке «анакреотична поезія»?
 7. За зразком яких поем створено «Енеїду» Вергілія?
 8. Що означає слово «метаморфози» (Овідій «Метаморфози»)?
 9. Які події описано в «Енеїді» Вергілія?
 10. У чому значення вірша Горація «До Мельпомени»?
 11. У трагедії Есхіла «Прометей закутий» Прометея привели на гору
 12. Творцем якого жанру лірики вважається Тіртей?
 13. Що таке котурни?
 14. Назвіть інструмент, у супроводі якого виконували давньогрецьку лірику.
 15. На честь якого бога влаштовували перші вистави в Давній Греції?

Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури

Китайська, персько-таджицька лірики. Із західноєвропейської поезії

 1. Країна, у якій жив середньовічний поет Ду Фу?
 2. Як називається спільна літературна мова іранських народів?
 3. Хто є засновником таджицької і перської поезії?
 4. Омар Хайям відомий як автор віршів…
 5. Які світогляди і напрями філософії в VI ст. до н. є. склалися в Китаї?
 6. Як називається ліричний вірш про рицарське кохання?
 7. Скільки рядків входить до складу рубаї?
 8. Хто такі ваганти?
 9. Що було в центрі уваги персько-таджицької поезії?
 10. Що являли собою шпаргалки середньовічного студента?
 11. Чию поезію називають «поезією гір та річок»?
 12. Провідне почуття ліричного героя китайської поезії.
 13. Якою називають добу розквіту східної поезії в X—XV ст.?
 14. Літературний жанр, який розвинув і вдосконалив Омар Хайям.
 15. Назвіть країну, у якій жив і творив Лі Бо.

2 гейм

Конкурс «Ключ до епохи»

Із поданих слів виберіть ті, які характеризують певну епоху.

 • Колиска європейської культури, рапсоди, трувери, газета, Гомер, розквіт, рубаї, міф, щит Ахілла, фарсі.

∙ Розквіт, гуманізм, лицарство, географічні відкриття, людина — гріховна істота, людина — центр Всесвіту, Петрарка, Сапфо.

Гейм «Поясни фразеологізми

∙ Прометеїв вогонь

 

 • Сізіфова праця
 • Ахіллесова п’ята
 • Мідасів суд
 • Авгієві стайні
 • Пігмаліон

∙ Троянський кінь

Гейм «Творчий»

Учні складають сенкан на тему «Сапфо».

Іменник. 2—3 прикметники. 2—3 дієслова. Ваше ставлення. Одне слово — підсумок.

Гейм «Ваша думка»

Учні пояснюють висловлювання відомих людей.

1)  «Людина — це те, ким вона хоче бути». (Шолом-Алейхем)

2)  «Алмаз запишався б, якби поет порівняв його з людським серцем».                    (Г. Гейне)

3) “ Дивних багато у світі див . Найдивніше з усіх – людина .” ( Софокл )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

Літературний диктант

 1. Кому присвячено повість «Гобсек»?
 2. Коли та де гості пані де Гранльє чують історію Гобсека?
 3. Як звали дівчину, закохану в молодого графа де Ресто?
 4. Ким був Дервіль за професією?
 5. Як Дервіль образно називає Гобсека?
 6. Звідки родом був Гобсек?
 7. Як звали графиню де Ресто?
 8. Що графиня де Ресто віддала Гобсекові в обмін на вексель?
 9. Який титул носив Максим де Трай?
 10. Кому граф де Ресто передав право власності на своє майно?
 11. Який документ спалила графиня де Ресто?
 12. Членом комісії з ліквідації володінь французьких підданих у якій країні призначили Гобсека?

Повторити: 1. Де і коли народився Оноре де Бальзак? Ким були його батьки? Яку кар’‎єру для сина вони обрали?

 1. Як Бальзак розпочинав свій письменницький шлях? Чому перші літературні спроби не принесли йому успіху?
 2. Який твір приніс митцеві визнання?
 3. Що пов’‎язувало Бальзака з Україною?
 4. Назвіть відомі вам твори Оноре де Бальзака.
 5. Що таке «Людська комедія»?
 6. Що Бальзак обрав предметом зображення в епопеї?
 7. Як ви розумієте вислів письменника «Література — це вираження суспільства»?
 8. На скільки розділів поділив Бальзак свою епопею? Назвіть їх.
 9. Які прийоми письменник використав для надання своїй грандіозній споруді цілісності?
 10. До якої частини епопеї «Людська комедія» входить повість « Гобсек » ?

Повторити про особливості драматичних творів. Прочитати Г.Ібсена «Ляльковий дім», Б Шоу «Пігмаліон».  Написати  на листках контрольний твір-роздум «Що повинні були зробити Нора і Хельмер, аби їхнє сімейне життя не залишилося «лише співжиттям, а перетворилось на шлюб?» Ібсен «Ляльковий дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

Аналіз віршів Бодлер «Альбатрос», «Вечорова гармонія», Верлен «Поетичне мистецтво», Рембо «Голосівки» , «Моя циганерія» за запитаннями після ліричних творів.

Написати контрольний твір-роздум «Поета народжує не дар творчого вимислу, а дар одухотворення» (за поезією) на листках (разом із твором  про Д. Грея)

11 клас

Прочитати Г.Маркес «Стариган із крилами» . Розкрити символічний зміст образу янгола.

Прочитати М.Павича  «Скляний равлик». Розкрити значення центральної метафори.

Написати контрольний твір-роздум «Від чого застерігає Маркес у своєму творі «Стариган із крилами» (на листках)

 

 

»

3 клас (на листках)

Контрольне аудіювання

My room

This is my room. My room is light and clean. There are two windows in my room and there are white curtains in it. There is a TV set in my room. It is near the wall on the left. There is a sofa next to the armchair. There is a lamp near the armchair.  You can sit and read a book there. There is a carpet on the floor. It is yellow. There is a picture above the sofa. There is a wardrobe in the corner of the room. There is a mirror on the wall.

 

Task1.  True or false

 1. The curtains are white.
 2. There is one window in my room.
 3. There is a TV set in my room.
 4. There is an armchair near the sofa.
 5. There is a carpet on the floor.
 6. There is a mirror on the wall.

 

Task2. Choose the correct answer

 1. How many windows are there in the room?
 2. a) three windows; b) two windows; c) four windows.
 3. The curtains are …
 4. a) white; b) blue; c) pink.
 5. What is near the wall?
 6. a) TV set; b) sofa; c) computer.
 7. Where is a lamp?
 8. a) on the floor; b) near the wall; c) near the armchair.
 9. The carpet is …
 10. a) black; b) yellow; c) red.
 11. Where is a picture?
 12. a) on the table; b) on the shelf; c) above the sofa.

Контрольне письмо

Поставте правильний порядок слів у реченні (6 балів)

Постав правильний порядок слів.

1)         My\ washing\ car\ is \a\ sister.___________________________________________.

2)         She\choosing\is\a\ dress._______________________________________________.

3)         They\ their\ do\ homework______________________________________________.

4)         He\drinking\is\ a\ juice.___________________________________¬¬¬¬¬____________.

5)         They\ a \sandwich\eat.__________________________________________________.

6)         My\ cannot\mum\ swim.___________________________________________________.

Побудуйте запитання (2 бали)

Побудуй запитання.

1)         We play football.________________________________________________?

2)         The girls have got the bikes.____________________________________________?

3)         The girls are talking.___________________________________________________?

4)         He visits his aunt every week___________________________________________?

 

Побудуйте речення в Present Simple (4 бали): питальні та заперечні

 1. He (run) every day.___________________________________________________.
 2. The boys (walk) every hour._____________________________________________.
 3. My father (play) computer games._________________________________________.
 4. My aunt (sing) every day._______________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

Reading Test                                                     

 1. Read the text 3 times.

The Four Seasons

 

 

Vocabulary

be called – називатися

the hottest-найспекотніший

seaside–морське узбережжя

cool– прохолодний

 

 1. Аnswer each question.

A  How many seasons are in a year?

__________________________________________________

B What is the hottest season?

___________________________________________________

C What happens with the leaves in autumn?

___________________________________________________

 

Тести (12 балів)

 

 1. Where are you from? – ___________________________
 2. a) I am from Spain. b) I am Nick. c) I am in Greece.
 3. Can you play games? – Yes, ______________
 4. a) I am. b) I cannot. c) I can.
 5. Kate likes banana juice. She ___________ drinks banana juice after breakfast.
 6. a) usually b) never c) now
 7. That is a bedroom. You can sleep ________ .
 8. a) then b) here c) there
 9. Can Linda jump? – Yes, _____________.
 10. a) Linda can b) she can c) she must
 11. You _________ a schoolgirl.
 12. a) am b) are c) is
 13. Pam goes to bed _______ 9 o’clock.
 14. a) in b)   on                         c) at
 15. This is a kitchen. We can _________ here.
 16. a) swim b) cook c) sleep
 17. _________ is Willy? – He is in his room.
 18. a) When b) What c) Where
 19. School starts in ______________ .
 20. a) November b) October c) September
 21. Where is the carpet? – It’s ________ the floor.
 22. a) on b) under                        c) in
 23. We don’t go to school on _________________________ .
 24. a) Monday and Sunday b) Saturday and Sunday c) Tuesday and Thursday
 25. I visited my grandparents ________ Wednesday.
 26. a) at b) in                        c) on
 27. __________ 10 o’clock.
 28. a) It’s b)  I am                     c) It can
 29. We have ________Maths on Monday, Tuesday and Friday.
 30. a) can b) got c) do
 31. My father is a doctor. He is ________ work now.
 32. a) in b) at c) on
 33. Are you from France? – Yes, _________.
 34. a) I is b) I am not c) I am
 35. This is a café. You can eat __________.
 36. a) here b) there c) where
 37. Does Tamara like to sing? – Yes, ________________ .
 38. a) he does b) Tamara does c) she does
 39. ________ is this? – This is my uncle.
 40. a) Who b) What                     c) When
 41. We ____________ go to school on weekends.
 42. a) not b) don’t c) doesn’t
 43. They always cook in the ________________ .
 44. a) bedroom b) living-room              c) kitchen
 45. You can clean your teeth in the ______________ .
 46. a) bathroom b) bedroom c) hall
 47. I have my breakfast at 8 o’clock in the _____________ .
 48. a) evening b) afternoon                  c) morning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас  (на листках)

The control-audition for the 7th form pupils

 1. Choose the best answer.

1)    a) Have you got anything for…?

 1. b) Have you got something for…?

2)    a) Who is it for?

 1. b) Is it for an adult?

3)    a) How serious is it?

 1. b) How bad is it?

4)    a) How many should he take?

 1. b) How many can he take?

5)    a) Do I pay here?

 1. b) Can I pay here?

 

 1. Put “True” or “False”

1)    The gorilla came to the cafe.

2)    There were a lot of customers there.

3)    The waiter was very glad to see him.

4)    The gorilla was sitting quietly.

5)    The waiter got a five-pound note from the gorilla.

6)    There are usually many gorillas in that place.

 

III.    Choose the correct answer

1)    The gorilla ordered__.

 1. a) a cup of tea b)    a cup of coffee               c)    a glass of coffee

2)    The gorilla sat looking at__.

 1. a) the waiter b)    the wall                         c)   the ceiling

3)    The waiter went for some change__.

 1. a) to the kitchen b)    to the bar                      c)   to the counter

4)    The waiter gave the gorilla__.

 1. a) a pound note b)    a pound coin                 c)    a penny

5)    The gorilla paid __for his drink.

 1. a) five pounds b)    four pounds                  c)    one pound

6)     When the gorilla got the change__.

 1. a) he laughed b)    he smiled                       c)    he told a joke

 

 1. Listen to the text.

The Gorilla Joke

A gorilla went into a coffee shop, sat down and ordered a cup of coffee. The waiter was a bit nervous at first, but there weren’t any other customers and the gorilla seemed quite friendly, so he let him sit in peace. Who’d argue with a gorilla, anyway? While the waiter made the coffee, he watched the gorilla from the kitchen. The gorilla just sat there, staring at the ceiling. The kettle boiled and the waiter made a fresh cup of coffee and took it in. The gorilla handed him a five-pound note, and went on drinking coffee. The waiter took the five-pound note and went back to the kitchen to get some change. While he was in the kitchen he watched the gorilla, who drank the coffee, but for the rest of the time just stared at the ceiling. The waiter thought to himself, ‘That gorilla won’t know the difference between a pound note and a five-pound note — he’s only a gorilla, after all.’ So he took a pound coin and went in to give it to the gorilla. As he handed it over, he said: “We don’t get many gorillas in here”. The gorilla took the pound and replied: “I’m not surprised, with coffee at four pounds a cup”

The control-reading for the 7th form pupils

 1. Read the text

My friend.

My name is Natalia. I am twelve years old. I am from Kharkiv. As an ordinary person, I like to communicate with my schoolmates. But I’ve got one real friend. Her name is Vita. We are classmates. Vita is not very tall, but she is slim and pretty. She’s got shoulder-length dark wavy hair and blue eyes. Vita is a very honest and responsible girl. I can absolutely trust her and I often rely on her in some situations. Vita loves animals very much. She has got a cat at home. She loves him greatly. Vita always feeds stray dogs if she meets them in the street. She is a serious and hard-working girl. She pays much attention to studying. Vita is fond of Biology. In the future she wants to become a doctor. We spend our days off together. We sometimes go to the theatre or cinema. In spring and in summer we ride bikes in the park or go on picnics with our families or walk around the centre of the city. We can talk for hours about all sorts of things (looks, films, school). Of course, we sometimes misunderstand each other but we try to make peace quickly. I respect my friend for her intellect, honesty and kindness. I think we are both happy to be friends.

 

 1. Correct the sentences.
 2. Natalia is fourteen years old._____________________’
 3. Her friend’s name is Ksenia.________________________
 4. Her friend has got long fair hair and green eyes._______________
 5. Vita loves fish and she’s got fish at home._____________________
 6. She is found of literature.____________________________
 7. Vita wants to be a vet in the future._____________________
 8. Natalia respect her friend because Vita is very brave and strong._______

 

2.Copy out of the text the traits of Vita’s character.

 1. Fill in the gaps.

Natalia and Vita are c____________.

Vita has got s____________-length hair.

Vita always f___________stray days.

Vita is fond of B_____________.

In the f_____________she wants to be a doctor.

They r_______________bikes in the park at the weekend.

Natalia respects her friend for the i_______________

 1. Read the text and do the tasks.

English meals.

English people eat four times a day. They have breakfast, lunch, tea and dinner. Breakfast is the first meal of the day. It is at about 8 o’clock in the morning”. It consists of porridge with milk, eggs – boiled or fried, bread and butter with marmalade or jam. Some people like drinking tea or coffee and instead of porridge they can have fruit juice and biscuits. The usual time for lunch is 1 p.m. This meal starts with soup or fruit juice. Then follows some meat or poultry with potatoes, carrots and beans. Then English people eat pudding or cheese. Last of all coffee-black or white. There is water, juice or lemonade at the table during lunch. Tea is the third meal of the day. It’s between 4 or 5 p.m., the so called 5 o’clock tea. On the table there is tea, milk or cream, bread and butter, cakes and jam. Friends and visitors are often present at tea. Dinner is the fourth meal of the day. The usual time is about 7 o’clock, and all family get together. Dinner consists of soup, fish or meat with vegetables – potatoes, green beans, carrot and cabbage, sweet pudding, fruit salad, icecream or cheese and biscuits.

 

 1. Write the time when Englishmen have their meals.

Breakfast is at__________         Lunch is at_____________

Tea is at_______________        Dinner is at____________

 

 1. Answer the questions.

What is the first meal of the day?

What is the national food for breakfast?

What do Englishmen usually drink for breakfast?

What vegetables can Englishmen eat for lunch?

Is a 5 o’clock tea a big meal or not?

When do English families get together?

 

 1. Householding duty.

1)            Do you have to help your family about the house?

2)            Have you got a householding duty? What is it?

3)            What householding duties do the other members of your family have?

4)            Is your mother the busiest person in doing chores? Prove it.

5)            Who is the greatest helping hand for your mother?

6)            Have you got any machines to help in householding?

7)            What does your morning look like?

8)            What dishes can you cook? How do you do it?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас (на листках)

The control-audition for the 8th form pupils

 

 1. Complete the statements listening to the text.

 

 1. My parents____________________
 2. One day______________________
 3. The farmworker’s children________________
 4. The woman____________________________

 

 1. Answer the following questions.

 

 1. Where was Victor born?
 2. How many other children were in Victor’s family?
 3. Who was a little girl whom Victor and his mother met in

Italy?

 1. Was the girl adopted by Victor’s family?

 

 1. Put the sentences in the correct chronological order

according to the story.

 

___1. Once we met a poor farmer’s family.

___2.I was the only child for many years.

___3. My parents adopted the girl.

___4. The woman told the girl’s story.

 

The story of Victor Frankenstein.

 

I was born in Switzerland, in the city of Geneva where my family had been important for many years. My father married his best friend’s daughter. It was a most happy marriage and my parents shared their love with me.

My mother hoped to have a daughter, but for five years I was their only child. Then my parents took me on holidays to Italy, and we spent a week on shores of Lake Como.

One day we were out for a walk in the countryside and my mother saw a very small house and a number of thin poorly clothed children playing in front of it. We could see that the family had very little money, and that the children were hungry. My mother went and spoke to the farmworker and his wife who lived in the house. Four of the children had the dark hair and eyes of their parents. The fifth was a little girl, and she was very fair, with hair of gold and blue eyes.

The woman told my mother that this little girl was the daughter of an Italian nobleman who had given them the child to look after when his wife died. The nobleman paid them well but soon he died and left nothing to the little girl. However, the kind farmworker and his wife had brought her up, though there was hardly enough for their own children.

So my parents adopted the little girl.

 

The control-reading for the 8th form pupils

 1. Read the first text and do the tasks

My favourite writer.

My name is John, I am thirteen years old. I iive in England, in Nottingham. I am fond of reading English literature. We’ve got a big home library. My favourite writer is Charles Dickens. He was born in 1812 and lived till 1 870. He is one of England’s greatest writers. At a young age Dickens was forced to work in a factory under terrible conditions. The boy’s childhood was very hard and sad. Then Dickens worked as a reporter in law courts and later for London newspapers. In 1837 he published his comic novel “The Pickwick Papers” which made him popular. A long line of successful novels followed: “Oliver Twist” (1837), “A Christmas Carol” (1843), “A Tale of Two Cities” (1859) and “Great Expectations” (1861). Dickens saw all the social evils of the English society and they worried him greatly. I’d like to point to the most favourite books of mine written by this famous writer. The first one is a novel “David Copperfield” which he wrote in 1849 – 1850. This novel is partly based on Dickens’s early life and his struggle to become a writer. The characters in the book were actual people Dickens knew while many adventures of the hero, David Copperfield, were part of his own experience as a young boy. Another novel which is worth reading is “A Christmas Carol”. It’s a wonderful story written by Dickens more than a century and a half ago. The writer wanted to show that love, care and patience: were much, stronger that greediness, anger and hatred. People of all generations and of all times should remember about it.

 1. Write what these numbers refer to :

1812_____1837_______               1843_______       1849-1850________

 

 1. Answer the questions.
 2. What is John’s favourite writer?
 3. What was Dicken’s childhood?
 4. What book made him popular?
 5. What is “David Copperfield” based on?
 6. Read the text

Entertainments.

There is a plenty of entertainments in the world and people can choose them according to their tastes, mood or maybe opportunities. Entertainments include films, TV. books, concerts, cinemas, theatres, discos, travelling and different parties. Some families prefer to take their children to museums, art galleries or parks at the weekend. It’s a nice way of spending free time together for the whole family. It is quite normal for British families to visit theme parks in summer. The amusements on offer at such parks include a range of rides in various ways, some of them can bathe you in the water. The really adventurous rides turn you upside down at great speed. It’s very exciting for all visitors. And this must be how the British enjoy themselves most because last year the nine most famous theme parks attracted more than twenty million visitors. The British Museum is another place which attracts people in their free time. It is officially described as the National Library and Museum of History, Archaeology, Art and Ethnography. Here it is possible to find great collections, including exhibits from the Pacific islands (ancient Polynesian idols) and America (the Aztec sculptures).

 1. What are the entertainments in the text? Copy out them of the text.

 

 1. Mark the sentences true or false.
 2. People have got a great variety of entertainments.
 3. Their choice depends on their tastes only.
 4. A cinema and a theatre are a part of entertainment.
 5. British families visit theatres at the weekend.
 6. The most adventurous moment in a theme park is bathing in the water.
 7. Theme parks are very popular with British families.

 

 

 

 

9 клас  (на листках)

The control-audition for the 9th form pupils

 

 1. Decide whether the statements are true (T) or false (F).
 2. Amelie liked her Christmas present.
 3. The Clermounts were Amelie’s relatives on her mother’s side.
 4. Amelie’s father bought some chickens in the nearest restaurant.
 5. Amelie’s mother wasn’t a good cooker.

 

 1. Mark the words used in the text.
 2. a) first b) second c) fifth                  d) seventh
 3. a) a team b) a command c) a stuff               d) a crew
 4. a) wildly b) quickly c) happily             d) slowly
 5. a) an idea b) a theory c) a thought        d) an opinion

 

 1. Mark the correct variants to complete the sentences.
 2. Captain Briggs commanded ….
 3. a) Mary Celeste b) Dei Gratia
 4. c) New York Star d) Sophie
 5. Maty Celeste went to … .
 6. a) Europe b) Asia
 7. c) Africa d) Australia
 8. Dei Gratia found Mary Celeste in … .
 9. a) winter b) spring
 10. c) summer d) autumn
 11. … were absent on the board of Mary Celeste.
 12. a) The captain’s diary and pipe b) The girl and her toys
 13. c) All people d) The captain’s family

 

 1. Put the sentences in the correct chronological order.

……. 1. Dei Gratia found the ship with no people on the board.

……. 2. Dei Gratia left New York.

……. 3. Mary Celeste was going very fast.

……. 4. Captain Moorhouse understood that something was

wrong with Mary-Celeste.

 

Text 1.

Amelie’s Christmas

Amelie was keeping her eyes closed tight. Yesterday it was Christmas and she went to bed too late. Her parents gave Christmas dinner and it was not easy. Her mother’s relatives, the Clermounts, were too excited with the dinner and turned up at 9:30 a.m. They were too dull talking about their horses and races. They ran stables and knew all horses of the UK and some in Switzerland. Amelie tried to engage them into conversation about fine arts. Mr. Clermount got very enthusiastic discussing how naturally horses look on some pictures. While Amelie was suffering from too many horses, her mother, Mrs. Lester, was suffering from too much ingredients, which she had to combine, in order to cook Christmas dinner. The art of cooking was an absolute mystery for her, and she struggled with all that eggs, milk, flour, chickens. Ingredients were more skilful in struggling and Mrs. Lester sent Mr. Lester to the nearest restaurant for a take-away meal. At that very moment Mrs Clermount remembered that she had left all Christmas presents at their farmhouse and Amelie had to accompany her at her rash shopping tour. After three-hour search Mrs. Clermount picked up two blouses to: Amelie ar.d he: —other and a Chinese watch, that looked right like a true Rolex, Amelie’s rather. Everything was for a good price of twenty-two pounds. When Christmas dinner was over, Amelie was so tired that she wasn’t even disappointed to learn that Santa Clause brought her a big book about horses.

stable — конюшня,  take-away meal — готова їжа

The control-reading for the 9lh form pupils

 1. Read the text and do the tasks.

Leisure of British Young People

Young people in Great Britain have plenty of free time in the evenings and at the weekends to fill with hobbies of all kinds. There is no doubt that the most popular leisure activity of all is watching TV. In fact the average Briton watches about 25 hours of television every week. They have a choice of four national networks (BBC1, BBC2,1 TV and channel 4) plus a dozen or so satellite and cable stations. The second most popular leisure activity is visiting or entertaining friends. Listening to music and reading follow in the third and fourth position. Going for a meal or to the cinema is widely spread among the British youth as well. Next comes voluntary work. A surprising 25% of British adults are involved in voluntary work of some kind. There are more than 250,000 voluntary organisations in the UK. Many voluntary groups try to raise money for local charities connected with schools or churches while others concentrate on international problems such as famine in Africa. Perhaps the most traditional leisure activity is sport, which is divided into participation and spectator sport. The most popular spectator sport is football. Then we should mention rugby, cricket and athletics. When it comes to participation sport, nobody will be surprised to find that walking is number one in this way. Swimming is second. Young men are also fond of snooker, darts, cycling and squash. Young women prefer to keep fit. At 15 years old and above young people try to find «Saturday jobs», working as assistants in shops, cafes or restaurants to have pocket money. They save this money for bicycles, motorbikes, and spend it for discos and dances.

 1. What these numbers refer to, write out of the text.

250,000_________              25_________               4________ 25%________                      15__________

 

 1. Match the opposites.
 2. plenty of time a) working days
 3. weekends b) lack of time
 4. to doubt c) to be indifferent to
 5. to save money d) to be sure
 6. to be fond of e) to spend money

The control-writing for the 9th form pupils

1.Find and circle the odd one out.

 1. a) cycling, mountains, a beach, a seaside resort, countryside.
 2. b) sunbathing, windsurfing, hiking, swimming, diving.
 3. c) a museum, an art gallery, a park, a circus, postcards, a theatre.
 4. d) photographing, writing postcards, volleyball, countryside.
 5. Choose and write the letter of the correct answer.

1) The man _____ is talking to Janis is a famous producer.

 1. a) who b) when c) what

2) This is the film in _____ Julia Roberts stars.

 1. a) whose b) which c) when

3) I remember the day Manchester  United won the European Cup Final.

 1. a) why b) when c) that

4) Peter  didn’t explain _________he came late to the party.

 1. a) whose b) when                 c) why
 2. Choose the right word.

1)  Did you watch/look at/see the news last night? They told about the results of political debates in the Parliament.

2)  Jake switched the TV on/in/off.

3)  TV commercials/ advertisements /advertise appear between and during most programmes.

5)  What’s on telly /tele/ TV tonight?

6)  Could you record/make/video the football for me? I’m out this evening, but I want to watch it when I get in.

 1. Make up sentences using the following words.

1)  the law of universal gravitation/Isaac Newton/ was discovered/ by

2)the phonograph and a light bulb/Thomas Edison/invented /were/ by

4) the first astronomical telescope/ was/ Galiieo/constructed / by

5) the formula for the volume of a sphere/Archimedes/discovered / by/ was

6) x-rays/Roentgen/discovered/ were/ by

 1. Describe a TV programme you’ve  recently  seen. Tell about:

—   the  title  of the programme;

—   the  type  of the  programme,   place  it  was  set;

—   who the  presenter  was;

—   who  the  main  characters  were;

—   the  main  points  of  the  plot;

—   your  recommendation  about  presenting  the  programme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас (на листках)

The control-audition for the 10th form pupils

 

 1. Listen to the text and mark the sentences below. Put + or -.
 2. In 1460, King Henry VII founded King’s College.
 3. Life in College was strict.
 4. There were no colleges at those days and student life was absolutely different from what it is now.
 5. Due to some troubles with life and studies, students and scholars had to get away from Oxford.
 6. Many great personalities studied at Cambridge, among them Erasmus, Queen Elizabeth II, Bacon, Milton, and Cromwell.
 7. Students were forbidden to play games, to sing merry songs, to hunt or fish, and to dance.
 8. Books were rare and all lessons were in Old English.
 9. They made a community, but not all was quiet and peaceful in their lives.
 10. With the course of time, Cambridge and its colleges couldn’t gain worldwide popularity.

 

Text I. Cambridge University at a Glance

In 1209, several hundred students and scholars moved some 60 miles from Oxford. Due to some troubles with life and studies, they had to get away from Oxford and settle down in a small place where they established a new university. There were no colleges at those days and student life was absolutely different from what it is now. Students were of all ages and came from everywhere. They made a community, but not all was quiet and peaceful in their lives. Gradually the idea of the College developed and in 1284 Peterhouse, the oldest college in Cambridge, was founded.

Life in College was strict; students were forbidden to play games, to sing merry songs, to hunt or fish, and to dance. Books were rare and all the lessons were in Latin which students were supposed to speak even among themselves. In 1440, King Henry VI founded King’s College, and then other colleges followed. Many great personalities studied at Cambridge, among them Erasmus, Bacon, Milton, Cromwell, Newton, Wordsworth, Byron and Tennyson. With the course of time, Cambridge and its colleges gained worldwide popularity and became Oxford’s rival in terms of education, research, development and sports. Both Oxford and Cambridge became a standard for any educational establishment that has been created since then throughout the world.

 

The control-reading for the 10th form pupils

I.Read the text and do the tasks .

Meals and Laying the Table in Ukraine

The hospitality of Ukrainian people is well-known throughout the world.

When a foreigner sets foot in Ukraine first he gets acquainted with our cookery – national dishes and meal-times. He has to do in Ukraine as the Ukrainians do.The usual meals in Ukraine are breakfast, lunch, dinner and supper. Breakfast is the first meal of the day. Lunch or luncheon is a light meal usually in the middle of the day. Dinner is the chief and the most substantial meal. Working people usually have a break for dinner at their place of employment. If you have a special dinner, you should know how to lay the table on such an occasion.First you spread the table cloth and put out table mats to protect the table from the hot dishes: a plate of soup, a bowl of hot vegetables and etc. Then you put soup spoons and all the cutlery -knives and forks, including a small knife for the butter and a fruit knife for the dessert. You should put the knives and the soup spoon on the right-hand side and the fork on the left. On the left of each guest you put a small plate for bread and on the right – a wine glass. Don’t forget to put out the table napkins for each guest and place several salt-cellars. Please don’t forget to put a bowl of beautiful flowers on the dinner table. I remember my last receiving the guests. It was my birthday party. We started with hors-d’oeuvres followed by a clear soup with meat pie, the second course included chicken with rice and vegetables and salad. Then ice-cream for the sweet and fruit for dessert. And, of course, I baked a nice cake. All my guests were pleased with my birthday party.

 1. Match the numbers to the letters. (2 points)

1      hospitality                    a) випадок, подія

2     cookery                         b) серветка

3     to set foot in                  c) кулінарія

4     substantial                     d) суттєвий

5     occasion                        e) скатертина

6     cutlery                          f) ступати нa

7     napkin                          g) столові прибори

8     hors-d’oeuvre                  h) гостинність

9     receiving guests              i) зaкycкa

10  a table cloth                     j) прийом гостей

 1. Fill in the gaps with the missing words. (1 point)

All people in the world know Ukrainian h_________.The usual m_________in our country are breakfast, dinner and supper. Before laying the table you must s__________the table cloth. Table m________ can protect the table from the hot dishes. On the r_____-hand side you should place a soup spoon and the k ____________ .

 1. Answer the questions. (2 points)

1 .What is the first meal of the day?

 1. What is the most important meal?
 2. What things can you place on the left-hand side?
 3. What can make your dinner table more beautiful?
 4. What did the birthday dinner start with?
 5. What did the second course contain?
 6. Was the dessert delicious?

The control-writing for the 10th form pupils

 

1) Use the Ist Conditionals to translate the sentences

 1. Якщо їй немає 5 років, вона не піде в школу.
 2. Він не здасть екзамени добре, якщо він не буде добре вчитися.
 3. її батьки зроблять їй подарунок, якщо вона отримає хороші оцінки.

 

2) Use the 2d conditionals and make up the sentences. (2 points)

 1. If I … (be) in Bukovyna, I … (help) myself to brynza.
 2. If I … (have) some dried fruit, I … (make) uzvar.

3.1 … (can make) kvas if I … (have) some dried bread.

 

3) Answer the questions. (3 points)

 1. How long have you been studying English?
 2. What is your favourite subject and why do you like it?
 3. What exams have you taken?
 4. What is the difference between meals and meal-time in England and in Ukraine?
 5. Name seven things which are usually on a table in a restaurant?
 6. What do you know about traditional British food?

 

4) Write down a composition on one of the topics 80-100 words. (3 points)

 1. The educational system in Ukraine, Great Britain and the USA.
 2. My eating habits.
 3. My future career. What would you like to be and why?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас (на листках)

The control-audtion for the 11th  form pupils

 1. Mark True or False Statements
 2. Everyone in the world knows who Mother Teresa was.
 3. Agnes chose the name Teresa when she joined a group of nuns in India.
 4. Sister Teresa had worked at St. Mary’s school for 20 years and eventually became a principal.
 5. Sister Teresa was rarely concerned about the convent where the school was.
 6. She decided to go to work with the poor because she didn’t like her work at school.
 7. Sister Teresa was the only nun in the school she opened.
 8. In their white cotton saris Sister Teresa and the nuns looked like poor people in India,
 9. The Missionaries of Charity called her “Mother” Teresa because she guided and directed them. 9. The Missionaries of Charity worked mainly in India.
 10. Mother Teresa didn’t consider the Nobel Prize the greatest reward.
 11. Choose the correct answer.
 12. Mother Teresa became famous because she…
 13. started a hospital. B. was a good teacher.
 14. knew everything about everybody. D. lived her life to help others.
 15. When Agnes was 18 years old, she went to…
 16. Macedonia, C. India.
 17. Mexico. D. Indonesia.
 18. Sister Teresa lived and worked in the convent in Calcutta for…
 19. two years. C. twenty years.
 20. twelve years. D. twenty two years.
 21. Right after Sister Teresa had left the convent, she…
 22. went to hospital to learn to take care of sick people.
 23. went to Calcutta.
 24. travelled around the world to accept awards.
 25. went to St. Mary’s School.
 26. Sister Teresa decided to work with the poor…
 27. when she did charity with her mother.
 28. when she saw sick and dying people lying on duty streets.
 29. when she asked people for help. D. when she opened her school.

 

 1. Mother Teresa’s first school…
 2. taught religious subjects only. B. was very small and simple.
 3. wasn’t liked by the people of Calcutta. D. had clean buildings and

beautiful lawns.

 1. The Missionaries of Charity was…
 2. an international organization. B. a local company.
 3. a good working system. D. the group of nuns.
 4. The nuns who worked with Mother Teresa…
 5. wanted to be famous. B. lived like other nuns.
 6. had a very hard life. D. learned languages and math.
 7. Mother Teresa and her group of nuns wore…
 8. old and torn clothing. B. white cotton saris.
 9. long black dresses. D. plain clothes.
 10. She died…
 11. in 1998 at the age of 87 C. in 1997 at the age of 87
 12. in 1999 at the age of 97 D. in 1998 at the age of 97

 

MOTHER TERESA

Mother Teresa was a simple nun. She never wanted to be famous, but everyone in the world knew who site was. She received many important awards. She travelled around the world to accept them. She asked people for help. Then she gave everything to poor people.                                                                      Mother Teresa was born Agnes Gonxha in 1910 in what is now Macedonia. She was the youngest of three children. Agnes’s father died when she was a child. Her mother made dresses to support their family Agnes’s mother also liked to do charity work, such as visiting the sick. Agnes often went with her and she enjoyed helping these people. She was a good and religious girl. Even as a child, Agnes wanted to be a nun. When she was 18 years old she joined a group of nuns in Darjeeling. India. There, she chose the name Teresa. Then she went to Calcutta to work at St. Mary’s School. The school was in a convent. Sister Teresa lived in the convent and worked at the school for 20 years. She eventually became the principal. During all those years, Sister Teresa was always concerned about how other people lived. The convent had clean buildings and beautiful lawns. But outside the convent, the streets were dirty and crowded and full of very poor people. One day in 1946, Sister Teresa was riding on a train to Darjeeling. She looked out of the window and saw dirty children. They were wearing rags and sleeping in doorways. Sick and dying people were lying on filthy streets. She loved her work at the school, but she realized that other people needed her help more. At that moment, she believed God sent her a message. She decided to go to work with the poor. Two years later, Sister Teresa left the convent. First, she went to a hospital to learn to take care of sick people. After three months, she was ready to live with the poor and the sick. One day, she saw a group of poor children and called them to her. She told them she was going to open a school. The school had no roof, no walls, and no chairs. On the first day, only five students came. She used a stick to write lessons in the dirt.

Several months later, Sister Teresa had many students. Everyone in Calcutta knew about her. A friend let her use part of his house for the school. She taught the children language and math. She also taught them how to keep clean and stay healthy. Soon, other nuns came to help her. Sister Teresa was happy that they wanted to join her. But she told them that life with her was not easy. She said that everyone had to wear the same clothes — white cotton saris. She wanted all the nuns to look like the poor people in India. In I948, Sister Teresa started her own group of nuns. They were called the Missionaries of Charity. She was their leader, so they called her “Mother” “Teresa. The nuns lived in the slums with people who were poor, dirty and sick. It was hard work and the days were long. But many other nuns came from around the world to join Mother Teresa. One day, Mother Teresa saw an old woman in the street. She took her to a hospital. They refused to help the woman because she was poor. Mother Teresa decided to open a place for the sick and the dying. Later, she started homes for children without families. She also started clinics. Over the years, news of her work spread around the world. Many people sent her donations of money. Others came to work with her in India or other places. By 1990, the Missionaries of Charity were working in 400 centres around the world.

Over the years, Mother Teresa received many great awards, such as the Nobel Peace Prize. But she always said her greatest reward was helping people. Her message to the world was, ‘”We can do no great things – only small things with great love”. She died in 1997 at the age of 87. The whole world mourned her death.

The control-reading for the 11th form pupils

 1. Read the text and do the tasks.

Thomas Alva Edison

The American inventor, Thomas Alva Edison, was born in Ohio in 1847. Tom, or Al, as his family called him, was one of those children who are always asking “Why?” He was always trying to learn how things worked or how they were made. The boy’s education was limited to three months in the public school of Port Huron, Michigan. He started work in 1859 when he was only twelve. Young Edison began to travel on one of the trains between Port Huron and Detroit. He sold fruit, sweets and cakes to the passengers. The hours that he had to wait at Detroit before starting’ back home, he spent in the library reading technical books. Several years later, in 1863, Edison learned telegraphy and he became a telegraph operator. He was soon one of the fastest operators in a large telegraph company in Boston. He wanted to improve the telegraph system and worked very hard at it. Night after night he read “The Book of Experiments”, by Michael Faraday, the inventor of the electric generator, in the hope that this would help him to solve his problems. He did not sleep more than four hours a night and sometimes he did not go to bed at all. He often did not even find time for breakfast. “Aren’t you going to stop to eat your breakfast?” his landlady once asked him. “No”, he answered, “I’ve got so much to do, and life is short”. After a few months of work, he built a transmitter of a new kind. This was his first important invention. Edison was advised to go to New York where the opportunities were greater. He did so, but when he reached New York in 1869, he had no money left at all. “I had to walk in the streets all night because I hadn’t the price of bed, and in the morning nothing to buy breakfast with”, he said. But soon he opened a small workshop. In 1867 he had two inventions. One of Edison’s greatest inventions was the gramophone, or the “phonograph”, as he called it, which repeated his words. He told his assistants that this was the beginning. The time would come, he said, when this new instrument would record music. “It will play symphonies and whole operas, the world will hear again the great singers who are no longer living”. Another of Edison’s inventions was the electric lamp. Edison believed that only work could bring success. He continued active work until only eighteen days before his death in 1931, at the age of eighty-seven. That evening, Americans all over the country turned off their electric lights for a few moments — the light which, Edison had given them.

 1. Choose the correct answer. 1 point
 2. Where was Edison born?
 3. a) in New York; b)   in Detroit;                    c) in Ohio.
 4. When did he start work at the rail way?
 5. a) at the age of fifty;     b)   at the age of twenty;  c)   at the age of 12 .
 6. What did young Edison do when he had to wait at Detroit before starting back home?
 7. a) sold fruit, sweets and cakes; b)   spent hours in the library;          c)   walked around the city.
 8. What did Edison want to improve when he became a telegraph operator?
 9. a) railway communication; b)   a telegraph system;
 10. c) streetlights in New York.
 11. What was Edison’s first invention?
 12. a) a phonograph; b) a transmitter of a new kind;
 13. c) a motion picture projector.
 14. What did Americans do the evening he died?’
 15. a) turned off the electric lights: b)   organized meetings:
 16. c) came to his place.

 

 1. Mark true or false statements. 2 points
 2. He was one of those children who are always asking “Why?”
 3. Edison got his education in a private school in Detroit.
 4. He started work at the age of twelve when the first telegraph company appeared in the USA
 5. He sold newspapers to the passengers on one of the trains.
 6. He learned telegraphy and became one of the fastest operators in a telegraph company.
 7. Edison went to New York because the opportunities were greater there.
 8. At the age of twenty he had twelve inventions.
 9. He invented a new instrument that could compose music
 10. Edison believed that only a lot of money could bring success.
 11. He continued active work until the day he died.

The control-writing for the 11th form pupils

 

 1. Choose the correct answer.

In 1873, a grocery salesman named Joel Cheek became interested in coffee and came up with his own unique blend. Realizing that he (1)__________a fine brew, he decided to sell it. One of the South’s (2)__________hotels, the Maxwell House, liked his coffee and began to serve it to guests; hence the name Maxwell House Coffee. In 1907, on returning from a bear hunt in (3)__________Mississippi, President Theodore Roosevelt was a guest of the Ladies Hermitage Association at Andrew (4)__________homestead in Nashville, Tennessee. He was served a cup of Maxwell House Coffee. Upon being offered a refill, he remarked on the excellent quality of the coffee and uttered the famous line, “Delightful. This coffee is good to (5)__________drop.” Apparently when Roosevelt (6)      _______people listened.

 

1          A created        B has created C had created D was creating

2          A good Bbest   C better          D the best

3          A —     B a       C the   D an

4          A Jackson        B Jacksons       C Jacksons’      D Jackson’s

5          A last   B latest           C the last        D the latest

6          A talked          B had talked   C had been talking     D would talk

 1. Use the Conditionals I, II, III. 1. If it (to snow), the children will play snowballs.
 2. If I (not to know) English, I should not be able to enjoy Byron’s poetry.
 3. I (not to do) it if you did not ask me.

4.The dish would have been much more tasty if she (to be) a better cook.

 1. He never (to phone) you if I hadn’t reminded him to do that.
 2. If Steve (wake up) half an hour earlier, he wouldn’t have been late for school.
 3. If I (be) you, I would study Law.
 4. If Mary had enough money, she___________(open) her own cafe.
 5. If we had a new car, we__________(drive) across Ukraine.

ВЧИТЕЛЬ НАГОРНЮК Т.А.

 

11 клас
Українська мова
Контрольна робота. Узагальнення i систематизацiя найважливiших вiдомостей з основних роздiлiв науки про мову (на листочках)
Варiант І
Початковий рiвень (по 0,5 бала)
1.Усi слова належать до спiльнокореневих у рядку
А брити, бритва, британка, побритися Б гризун, гризота, розгризти, надгризений
В гусiнь, густота, густолистий, густий Г епiграф, епiграма, епiграфiчний, епiграфiка
2.У всiх iменникiв в орудному вiдмiнку однини вiдбувається подовження кiнцевого приголосного у рядку
А ячмiнь, стиль, корiння, колектив Б узвишшя, роздорiжжя, обличчя, радiсть
В мiдь, молодiсть, сiль, корiнь Г глибочiнь, в’язь, подорож, вiсь
3.Кожен числiвник змiнюється за родами, числами та вiдмiнками у рядку
А шiстдесятий, сорок третiй, сотий, триста п’ятдесят другий
Б двохсотий, вiсiмнадцятий, тисяча двiстi, четверо
В одинадцятий, двадцять сьомий, десять, сiмсот
Г тридцятий, вiсiмдесят один, одна третя, дев’ятеро
4.За видом пiдрядного зв’язку однотипними є словосполучення рядка
А щедрий серцем, далекий вiд iстини, схожий на матiр, посаджене дерево
Б третє поколiння, кожен дiм, рiднi береги, повен надiй
В спiвати iдучи, говорити пошепки, почуватися невпевнено, бажання вчитися
Г знайомий з дитинства, вимогливий до себе, вести до перемоги, перебувати у вiдпустцi
5.Речення з часткою ж (же), яка пишеться окремо, є в рядку
А Не хвилюйтесь, я вас не пiдведу, (а) вже (ж)!
Б (А) як (же) ти ввiйшла в квартиру? В Дiвчата те (ж) пiдiйшли до гурту школярiв.
Г Вони повернуться вчасно, (а) вже (ж)!
6.Порiвняльний зворот вiдокремлюється в реченнi рядка (роздiловi знаки пропущено)
А Тихесенько стукає в шибку бентежне як сон зiтхання.
Б І сорок лiт iшов Франко-сiяч – i спiв його звучав не раз як плач, i плач його звучав як гiмн народу.
В Варвара розмовляла з батьком майже як доросла.
Г Була ти наче лiсова царiвна у зорянiм вiнку на темних косах.
Середнiй рiвень (по 1 балу)
7.Установiть вiдповiднiсть мiж реченнями та елементами, якими вони ускладненi (роздiловi знаки пропущено)

1 однорiднi члени речення, вiдокремленi означення,
вiдокремлена обставина

2 звертання, вiдокремлена прикладка
, однорiднi члени речення

3 вставлена конструкцiя, вiдокремлена обставина
, однорiднi члени речення

4 вiдокремлене означення, однорiднi
члени речення, вставне слово

5 однорiднi члени речення, вiдокремлена
обставин
А Фантазiє, богине легкокрила, ти свiт злотистих мрiй для нас одкрила i землю з ним веселкою з’єднала.
Б Стоять верби, опушенi зелененьким листям, i, здається, чують сплески журавлиних сурем у пiднебессi.
В Ізумрудна, блискуча, з перлистою, нiжною пною, хвиля котиться, грає, спiваючи пiсню
дзвiнку.
Г Вишневий сад, – вiн тiльки-но зацвiв, –
данину першу виплативши бджолам, дрiмав i спав.

8.Установiть вiдповiднiсть мiж дiєсловами та формами часу, в яких їх ужито
1 теперiшнiй          час у значеннi минулого
2 теперiшнiй         час у значеннi майбутнього
3 минулий               час у значеннi майбутнього
4 минулий               час у значеннi теперiшнього
5 майбутнiй          час у значеннi минулого
А Христино Архипiвно, ми пiшли.                            Б Концерт починається завтра о 19 годинi.
В Я похитнувся, мов пiдтятий, а думка робить своє, спогади пливуть…
Г Раз на вiкнi у панському будинку патлатий цуцик спочивав: то ляже на бочок, то догори на спинку або на лапки морду клав.

9.Установiть вiдповiднiсть мiж сполучниками i реченнями, в яких їх пропущено
1 що
2 як
3 коли
4 якщо
5 якби
А … ви вдало виберете працю i
вкладете в неї свою душу, то щастя
само вас знайде.
Б Уночi, … Чумацький Шлях
срiблисту куряву простеле, вийди
на Днiпро!
В Пахнуть хлiбом слова, … мене їх
навчила мати.
Г Люблю, … виводить лiто останнi
грози на парад.

Достатнiй рiвень (по 1,5 бала)
10. У поданих ланцюжках слiв на мiсцi крапок вставте пропущенi слова i позначте стрiлками словотворчi зв’язки.
Адреса → … переадресування; учити → … науково; бiлий → … забiлювати.
11. Перебудуйте речення так (або доповнiть, поширте їх), щоб у них можна було поставити тире.
Польова дорiжка стелилася мiж високими хлiбами. Мiж людьми виднiються вози з усяким добром: дiжечками, скринями, плугами й усякими iншими домашнiми речами. Я завжди беру приклад з брата.
Високий рiвень
12. Складiть i запишiть висловлювання про свої мрiї (7-10 речень) Вживайте порiвняльнi звороти та складнопiдряднi речення з пiдрядними порiвняльними.
Варiант ІІ
Початковий рiвень (по 0,5 бала)
1.Сполучнi голоснi мають усi слова рядка
А двовладдя, автотранспорт, всезнайко, аеросани
Б широколистий, бурелом, пiвнiчносхiдний, життєпис
В фотоплiвка, автомобiль, пралiс, старожил
Г щастя-радiсть, любо-дорого, лiсосмуга, ЮНЕСКО
2.Усi iменники в родовому вiдмiнку множини мають закiнчення -iв, -їв у рядку
А батько, степ, день, гiсть Б сом, громадянин, соловей, герой
В хазяїн, грузин, солдат, осетин  Г робiтник, пiдпис, татарин, товариш
3.Слова мають усi морфеми (у тому числi нульовi) у рядку
А перехiд, змiшати, лiсок, злетiти Б приголосний, значущiсть, зневiрений, знеможений
В негiдний, наказ, невпинний, допечений Г придолинок, безстидний, закарпатський, закомiрок
4.Присвiйний займенник ужито в реченнi рядка
А У змаганнях брали участь i його учнi. Б Її щиро привiтали з днем народження.
В Батько повiв його до спортивної секцiї. Г Ми зустрiли їх у бiблiотецi.
5.Сполучник ужито в реченнi рядка
А Скраю росли соняшники, мiж рядочками моркви зеленiли шпильки часнику
Б Ще тiльки початок осенi, однак на березах уже жовкне листя.
В Повiй, вiтре, на Вкраїну, де покинув я дiвчину.
Г Мрiють крилами з туману лебедi рожевi, сиплють ночi у лимани зорi сургучевi.
6.З прямою мовою (роздiловi знаки пропущено) є речення в рядку
А Покликать вiршем давнiй спогад, схилити в сутiнки чоло i простогнати слава Богу за все, що є i що було!
Б Великий вiтчизняний педагог Василь Сухомлинський стверджував що найголовнiшим у його життi була любов до дiтей.
В На думку вченого Томаса Едiсона генiй – це один процент натхнення i дев’яносто дев’ять вiдсоткiв поту.
Г Іван Франко вбачав одне iз завдань нацiональної елiти в тому щоб iз мужикiв робити народ.
Середнiй рiвень  (по 1 балу)
7.Установiть вiдповiднiсть мiж способами вираження неузгоджених означень та реченнями, в яких їх ужито
1 iменник у непрямому вiдмiнку з прийменником
2 неозначена форма дiєслова
3 прислiвник
4 неподiльне словосполучення
5 присвiйнi займенники його, її, їх
А Червонiло цiле море колоскiв пшеницi.
Б Весь цей килим навкруги витканий з бiлої безголосої музики…
В Благослови умiння не упасти.
Г На хвилi мiсяць грає симфонiю без слiв.

8.Установiть вiдповiднiсть мiж односкладними реченнями та їх видами
1 означеноособове
2 неозначеноособове
3 узагальнено-особове
4 безособове
5 називне
А Надворi повно сонця i голубого неба.
Б Для добрих друзiв вiдкриваю дiм i маю серця щиру нагороду.
В Кому се так квiтками, та вiнками, та вiттям гордеє чоло вiнчать?
Г Дивишся i не надивишся, дишеш i не надишешся тим чис
тим, гарячим i пахучим повiтрям.

9.Установiть вiдповiднiсть мiж реченнями й типами обставин, якими цi речення поширенi
1 способу дiї
2 мiри i ступеня
3 часу
4 причини
5 умови
А Рву я з розпуки вишневих квiток пелюстки.
Б І над стареньким комином лелека пiсля дощу просушує крило.
В І синявою молодою сповняється ущерть душа.
Г Не було б перемоги без вiри у безсмертя людського добра.

Достатнiй рiвень (по 1,5 бала)
10. Зiставте слова i визначте, яких вiдмiнкiв пiсля себе вони вимагають. Утворiть
з ними словосполучення. властивий (кому?) i характерний (для кого?) опанувати (що?) i оволодiвати (чим?) сповнений (чого?) i наповнений (чим?)
11. Запишiть числiвники словами, поставивши їх у потрiбному вiдмiнку та узгодивши з ними iменники: Казарма була на 1749 (боєць). Збори 447 (голос) ухвалили рiшення про приватизацiю пiдприємства. Вiдбулася зустрiч з 8593 (виборець)
Високий рiвень (3 бали)
12. Складiть i запишiть висловлювання про роль пiснi у вашому життi. Речення у складеному текстi мають вiдповiдати поданим схемам.
[ ], але [ ] : [ ], (якi…).          [  ], (що…), (тому що…), i [ ].
[ ], (хоч…), [ ], (коли…).      (Якщо…), [ ], (яка…), [ ].
Українська література
Контрольна робота. Письмовий твір (на листочках) на одну із тем:
за творчістю Л. Костенко:
Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі… ,
Духовні цінності людини в поезії Л. Костенко,
Маруся Чурай – ,,це голос наш, це пісня, це душа…’’,
Тема кохання і зради в романі ,,Маруся Чурай’’ Л. Костенко,
За творчістю В. Стуса:
В. Стус – утілення моральних переваг вільнодумної людини,
,,Народе мій, до тебе я ще верну…’’,
Життєві переконання В. Стуса.

– Сучасна українська література. Література елітарна, вишукана, високохудожня.
-Поезія. І. Римарук. ,,Обнови’’. Ю. Андрухович. ,,Астролог’’, ,,Пісня мандрівного спудея’’. О. Забужко ,,Рядок з автобіографії’’,О. Ірванець ,,До французького шансоньє’’, С.Жадан ,,Музика, очерет…’’, ,,Смерть моряка’’.
– Проза, есеїстика. Г. Пагутяк ,,Потрапити в сад’’, Ю. Андрухович ,,ShevchenkoisOK’’,
В. Діброва ,,Андріївський узвіз’’.
Підсумкова контрольна робота (на листочках)
Варіант І
1.Не є характерною для поетів-шістдесятників рисою творчості:
А гуманізм Б культ свободи В активний патріотизм Г соціалістичний реалізм
2.   Кого Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»?
А  В.Стуса Б  Л.Костенко В.  В.Симоненко Г. Д.Павличка
3 .Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?
А  В.Стус Б  Л.Костенко В.  В.Симоненко Г. Д.Павличко
4. Встановіть відповідність між назвою збірки та прізвищем автора
А  В.Стус
Б  Л.Костенко
В.  В.Симоненко

1. «Неповторність»
2. «Любов і ненависть»
3. «Тиша і грім»
4. «Цю жінку я люблю»
5. «Дорога болю»

5. Установіть відповідність між назвою твору і символом:
1 соняшник
2 вишита сорочка
3 червоні блискавиці
4 осінь
А   «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»
Б    «Задивляюсь у твої зіниці»                                      В   «Балада про соняшник»                                                        Г «Два кольори
Д   «Я…»

6. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та його прикладом із поезії
Художній засіб Приклад
1. риторичний оклик А «Напевне, дуже добре пам’ятали, що здох тиран, але
стоїть тюрма!» (Д. Павличко );
2. епітет Б «Красиве засмагле сонце»( І. Драч);
3. персоніфікація В «…де на колінах яблуні спить вітер..»
(М. Вінграновський ) ;
4. риторичне звертання Г «Прости мені, мій змучений народе»
(М. Рильський).
7. Розкрити проблематику роману ,,Маруся Чурай’’ Л. Костенко.
8. Напишіть твір-роздум на одну із тем.
·         «Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних…»
·         «Кожен фініш – це, по суті, старт…»
·         « Кипить у нас в артеріях сучасність, нас із металу виклепав модерн…»
Варіант ІІ
1.   Монологи про жертовнiсть мистецького покликання у романi «Маруся Чурай» виголошує
а) Богдан Хмельницький; б) мандрiвний дяк; в) Іван Іскра.
2 . 1.Неповторний персонiфiкований образ України змальований у вiршi В.Симоненка
а) «Ікс плюс iгрек»; б) «Є тисячi дорiг»; в) «Задивлюся у твої зiницi».
3 . Прислів´я « Із щастя і горя склалася доля» ілюструє основу думки твору:
А « Лебеді материнства»; Б «Пісня про рушник»; В «Два  кольори»; Г « Сеньйорито акаціє, добрий вечір».
4. 2.«Витязем молодої української поезiї» В.Симоненка назвав
а) Максим Рильський; б) Олесь Гончар; в) Євген Сверстюк;г)Микола Вінграновський.
5. Яку традицію відродили «шістдесятники» ?
а) щедрування; б) вертеп; в) колядування ; г) весілля.
6. Установіть відповідність подій у романі у віршах «Марусі Чурай»
Л. Костенко :
А Полтавський полк вирушає в похід ;
Б спогади головної героїні;
В подорож Марусі з мандрівним дяком;
Г суд над Чураївною.
7. Яке символічне значення образу Марусі Чурай?
8. Напишіть твір-роздум на одну із тем.
«Тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я…»
«Життя іде, і все без коректу, і як напишеш, так уже і буде…»
« Ти зрікся мови рідної, тобі твоя земля родити перестане…»

3 клас (на листках)

Контрольне аудіювання

 

 

7 клас
Українська мова
Написання прислівників. Впр. 451, 453,463,468.
Повторення вивченого про прислівник. Впр. 521, 525, 531 (усно).
Контрольна робота ,,Прислівник’’ (на листочках), щоб скинути мені
І варіант
1. Прислівник – це..
А. незмінна  особлива форма дієслова;
Б. самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета;
В. незмінна самостійна частина мови;
Г. службова частина мови.
2.Усі слова є прислівниками у рядку:
А. впевнено, прекрасно, котрийсь;
Б. ліньки, попередньо, використано;
В. пошепки, інколи, сам на сам;
Г. раз у раз, обидва, мирно.
3.Прислівники поділяються на такі розряди:
А. якісні, відносні, присвійні;
Б. якісно-означальні, обставинні;
В. похідні та непохідні;
Г. безособові, неозначені, означено-особові.
4.Прислівник напам’ять входить до розряду:
А. способу дії;
Б. місця;
В. причини;
Г. якісно-означальні.
5. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:
А. віч-на-віч;
Б.  сам-на-сам;
В. вгорі;
Г. як-небудь.
6. Прислівник мимоволі утворено способом:
А. префіксально-суфіксальним;
Б. основоскладання;
В. безафіксним;
Г. суфіксальним.
7. . Установити відповідність між прислівником та способом його творення
( кожна пара 0.25 б.)
сильно        А. основоскладання
праворуч        Б. префіксально- суфіксальний
весною        В. суфіксальний
зліва        Г. перехід однієї частини мови в іншу
8. Скласти речення зі словами по-старому і по старому
(кожне речення 0.5 б.)
9.Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням
(Кожна пара прислівників – 0.4 б.)
1чемно        А. причини
2навприсядки        Б. часу
3післязавтра        В. способу дії
4згарячу        Г. міри й ступеня дії
5трохи        Д. якісно-означальні

10.Записати слова, знявши риску. (кожне слово 0.2 б.)
В/гору, сам/на/сам, любо/дорого. раз/у/раз, на/весні, пліч/о/пліч, само/вільно, власно/руч, де/небудь, на/перекір.
ІІ варіант
1. Усі слова є прислівниками у рядку:
А. випадково, весною, пішки;
Б. на пам’ять, завширшки, втричі;
В. поріг, по-моєму, прекрасно;
Г. любо-дорого, навзаєм, використано.
2. Прислівник відповідає на питання:
А. який? чий?
Б. що роблячи? що зробивши?
В. як? наскільки? навіщо?
Г. скільки? котрий?
3. Які прислівники можуть утворювати ступені порівняння?:
А. якісні, відносні, присвійні;
Б. якісно-означальні;
В. обставинні часу;
Г. обставинні причини та місця.
4.Прислівник набагато входить до розряду:
А. способу дії;
Б. міри та ступеня дії;
В. причини;
Г. якісно-означальні.
5. Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку:
А. найліпше;
Б.  більш актуально;
В. найменш вдало;
Г. менш гірше.
6. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку:
А. прекрасн..о, невблаган..о, незграбн..о;
Б. грішн..о, невпин..о, живописн..о;
В. рівнин..о, туман..о, спосон..я;
Г. бажан..о, попідтин..ю, перлин..о.
7. Установити відповідність між прислівником та формою ступеня порівняння прислівника
( кожна пара 0.25 б.)
1.холодніше      А. проста форма найвищого ступеня порівняння
2.найбільш чисто       Б. складена форма найвищого ступеня порівняння
3.найгірше        В. проста форма вищого ступеня порівняння
4.більш вдало        Г. складена форма вищого ступеня порівняння
8. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння прислівників легко, мало.(кожний ланцюжок  0.5 б.)
9.Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням
(Кожна пара прислівників – 0.4 б.)
1.довіку        А. причини
2.наперекір        Б. часу
3.спересердя        В. способу дії
4.вдвічі        Г. міри й ступеня дії
5.по-українськи        Д. мети
10.Записати слова, знявши риску. (кожне слово 0.2 б.)
Зо/зла, де/небудь, в/двічі, що/най/сильніше, без/кінця, дарма/що,час/від/часу, поза/торік, яко/мога, по/перше.

Продовження завдань
Прийменник як службова частина мови. Впр. 537, 541, 545.
Види прийменників за будовою. Написання похідних прийменників. Впр. 552, 555, 559, 560.
Сполучник. Види сполучників за будовою, походженням. Сполучники сурядності і підрядності. Впр. 573, 575,577.
Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Впр. 587, 589, 595, 597,606.
Розвиток мовлення. Складання пам’ятки,,Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками і частками (проте – про те, зате – за те, якби – як би та ін..) (письмово в робочих зошитах)
Частка як службова частина мови. Частки формотворчі й словотворчі. Впр. 613, 614, 617.
Написання часток. Впр. 623, 628.
Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Впр. 629, 630, 631,640,645 (усно).
Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Впр. 651, 653, 654(на вибір).
Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Впр. 655, 660, 664, 666.
Контрольна робота.
Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук. Тест. (на листочках).
Варіант І
Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.
1.   Укажіть правильне визначення прийменника.
А Прийменник — незмінна службова частина мови, що надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм.
Б Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.
В Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.
Г Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
2.   Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.
А Без, од, над, посеред.         Б Без, кінець, із-за, на.
В Поміж, обабіч, щодо.           Г Попід, близько, до, по.
3.   Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку…
А (з)над, (по)над, (по)між, (по)серед;
Б (на)прикінці, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля;
В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;
Г (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за.
4.   Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.
А або, чи, то, хоч, чи…чи;
Б і, й, та (в значенні і), ні-ні, як-так;
В проте, не тільки, а, але;
Г ні-ні, не то…не то, або…або, і.
5.   Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.
А бо, тому що, оскільки, якби, дарма;
Б бо, та, проте, начебто, ніби;
В але, мов, як, щойно, якщо;
Г хай, ні…ні, ледве, й, однак.
6. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів:
А Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя (П. Панч).
Б Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли (М. Коцюбинський).
В Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів (І. Франко).
Г Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя (А. Шиян).
7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.
А Не/легко, не/абияк, не/наче, не/щастя.
Б Не/ по-людськи, не/впинно, не/абищо, не/голосно, а тихо.
В Не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити.
Г Не/вишиті рушники, не/розмальована мною листівка, не/допоміг.
8.   Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишемо через дефіс.
А Ай/ай/ай! Ку/ку! Їй/Богу!     Б Ха/ха/ха! Го/ді! Ов/ва!
В Їй/бо! А/гов! Ге/й!                Г Їй/право! Тьох! Ну/ну!
Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Виберіть правильні варіанти відповіді.
9.   Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.
А Через технічні причини, відповідно до заявок, змагання зі стрільби.
Б Взяти до уваги, на мою адресу, після повернення.
В Лікар за освітою, підручник з мови, вистава по замовленню.
Г Прийшов з школи, у озері, відпустка по хворобі.
Д Українець за походженням, ракетка для тенісу, підготовлено на продаж.
10. Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.
А Шлях пролягав полями, через ліси і зарослі, бори і хащі (Марко Вовчок).
Б Одцвітали яблуні, і тьмяні пахощі насичували повітря (С. Скляренко).
В Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).
Г В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла (В. Сосюра).
Д Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня (Л. Костенко).
Завдання 11-12 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою.
11. Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.
1 Прийменник
А Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється

2 Сполучник
(О. Підсуха)

3 Частка
Б Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно

4 Вигук
в добру землю сіє (М. Рильський)
В Ох, яка буря знялася на морі (О. Іваненко)
Г Стрункі сосни велично впираються вершинами в небо
(Ю. Збанацький)
Д Впали сніги, вдарила люта зима (О. Гончар)

12. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.
1 Ключ від дверей
А Міжпредметні відношення

2 Відійшов від бібліотеки
Б Означальні відношення

3 Заспівав від радості
В Просторові відношення

4 Приїде у вівторок
Г Причинові відношення
Д Часові відношення

13. Записати слова, знімаючи риску
З/за, на/вколо, по/перек, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, одночасно/з, дарма/що, тому/що, хто/небудь, аби/що,як/от,не/наче, ані/трохи, от/же, стій/бо, де/хто, не/мов/би/то/.

Варіант 2
Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
1.  Укажіть правильне визначення сполучника.
А Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.
Б Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.
В Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.
Г Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
2.   Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.
А Для, над, через, без.           Б Поряд, край, з-за, посеред.
В Від, поміж, на, круг.             Г Попід, близько, до, по.
3.   Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку:
А (з)під, (по)серед, (по)між, (по)під;
Б (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за;
В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;
Г (до)вкола, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля.
4.   Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.
А Хоч, або, проте, а.               Б Ні…ні, не тільки…а й, також, й.
В Зате, проте, не тільки, а.     Г Ні-ні, не то…не то, або…або, і.
5. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.
А Доки, тому що, оскільки, якби, дарма.
Б Чи, та, проте, начебто, ніби.
В Проте, мов, як, щойно, якщо.
Г Хай, ні…ні, ледве, й, однак.
6. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів.
А Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі (Ю. Збанацький).
Б Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян).
В Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луки спати (Олександр Олесь).
Г Цвіте липа так буйно й розкішна, що все місто плаває в задушливому мареві (Ю. Яновський).
7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.
А Не/весело, не/абищо, не/наче, не/виконана справа.
Б Не/щодавно, не/впинно, не/мало, а багато, не/голосно.
8. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:
А Ой/Ой/Ой! Ку/ку! Їй/Богу!    Б Ха/ха/ха! Го/ді!Гулі/гулі!
В Кар/кар/кар! А/гов! Ге/й!      Г Їй/право! Ов/ва! Ну/ну!
В Не/хтувати, не/будуючи, не/чути, не/свій.
Г Не/засвітивши, не/побілений вчасно паркан, не/допоміг.
Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Потрібно вибрати правильні варіанти відповіді.
9. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.
А Іти по воду, по руках і ногах, через технічні причини, відповідно до заявок.
Б Читати по складах, іспит по математиці, взяти до уваги, на мою адресу.
В Назвав на ім’я, бачу по очах, через хворобу, лікар за освітою.
Г За будь-якої погоди, в озері, розмовляти українською мовою.
Д Думати про навчання, турбуватися про оцінку, підготовлено на продаж.
10.  Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.
А Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М. Коцюбинський).
Б Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).
В Я бачив яблуньку, що зацвіла восени.
Г Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей (О. Копиленко).
Д Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).
Завдання 11-12 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
12. Установіть відповідність між виділеними словами і частинами мови.
1 Прийменник
А А ніч, мов мати, над тобою долоню на чоло кладе (Б.-І. Антонич)

2 Сполучник
3 Частка
Б За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко)

4 Вигук

В Нехай увійдуть у хату чистота і спокій (М. Коцюбинський)

 

Г Весно, ох, довго ж на тебе чекати (І. Франко)
Д Відчиняє двері осені вересень (В. Ткаченко)

12. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.
1 Зробив з паперу
А Міжпредметні відношення

2 Запізнився через транспорт
Б Означальні відношення
В Просторові відношення

3 Злетіти в небо
Г Причинові відношення

4 Залишити до завтра
Д Часові відношення

13. Записати слова, знімаючи риску.
Дарма/що, по/перек, ані/трохи, де/що, не/мов/би/то/,з/за, одночасно/з, тому/що, що/небудь, на/вколо, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, аби/що, як/от, не/наче, от/же, будь/коли.

Контрольна робота. Дієприслівник (на листочках)!!!!
Варіант 1
Початковий рівень (3 бали)
1.Дієприслівник – це
а) самостійна змінна частина мови, слова якої називають дію або стан предмета як процес і відповідають на питання що робити? що зробити?;
б) незмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки і відповідає на питання: як? коли? де? куди? звідки? якою мірою? чому? з якою метою?;
в) особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію, що супроводить головну, виражену дієсловом, і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?
2. Дієприслівник має спільні ознаки з:
а) дієсловом і прислівником;
б) дієсловом і прикметником;
в) дієприкметником і прислівником.
3. Дієприслівниками є всі слова в рядку:
а) принесіть, прочитати, зробивши;
б) складаючи, побачивши, носити;
в) мріючи, дивлячись, виконавши.
4. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:
а) –вши, -ши;
б) –учи (-ючи), -ачи (-ячи);
в) –анн(ий), -янн(ий).
5. Разом із не пишуться такі дієприслівники:
а) не/зробивши, не/співаючи, не/знаючи;
б) не/роблячи, не/прийшовши, не/слухаючи;
в) не/зчувшись, не/вгаваючи, не/хтуючи.
6. Правильно утворено дієприслівник недоконаного виду в рядку:
а) сидять → сидячи;
б) прочитати → читаючи;
в) зрозуміти → розуміючи.
Середній рівень (3 бали)
1) Дієприслівниковий зворот – це…
2) Складіть і запишіть речення з дієприслівниковим зворотом.
3) Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки при дієприслівниковому звороті:
а) Прочитавши повчальну книгу, я змінив своє ставлення до життя;
б) Не сидіть, склавши руки;
в) Намагайтесь жити відштовхуючи негаразди.
Достатній рівень (3 бали)
1) Утворіть дієприслівники від поданих слів:
Співають, роблять, домовитись, принести.
2) Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте морфологічний розбір дієприслівника.
Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і несучи вагу ту страшную буду пісню веселу співать (Леся Українка).
Високий рівень (3 бали)
Напишіть міні-твір на тему «Життя прожити – не поле перейти», використовуючи дієприслівники та дієприслівникові звороти.
Варіант 2
Початковий рівень (3 бали)
1. Дієприслівник – це
а) особлива форма дієслова;
б) початкова форма дієслова;
в) особлива форма прислівника.
2. У реченні дієприслівник є:
а) обставиною;
б) означенням;
в) присудком.
3. Дієприслівниками є всі слова в рядку:
а) намалювати, зробивши, створити;
б) сказаний, здійснений, лежачи;
в) зустрічаючи, донісши, здійснюючи.
4. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:
а) –вши, -ши;
б) –учи (-ючи), -ачи (-ячи);
в) –анн(ий), -янн(ий).
5. Окремо з не пишуться такі дієприслівники:
а) не/сказавши, не/хтуючи , не/давши;
б) не/підтримуючи, не/прийшовши, не/обіцяючи;
в) не/написавши, не/співаючи, не/вгаваючи.
6. Правильно утворено дієприслівник доконаного виду в рядку:
а) принесуть → несучи;
б) принести → принісши;
в) розуміти → розуміючи.
Середній рівень (3 бали)
1) Назвіть ознаки дієслова, які має дієприслівник.
2) Складіть і запишіть речення з дієприслівником теперішнього часу.
3) Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки при дієприслівниковому звороті:
а) Трохи відпочивши на галявині Галинка та Сашко, помчали до озера;
б) Вона віддавала свою любов сповна, не думаючи про себе;
в) Сьогодні, Юрко неймовірно хвилюючись, розповідав про свій вчинок.
Достатній рівень (3 бали)
1) Утворіть дієприслівники від поданих слів:
Несуть, люблять, сказати, відмовити.
2) Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте морфологічний розбір дієприслівника.
Іноді туман на озері розривається одкриваючи блідо-блакитну воду (Леся Українка).
Високий рівень (3 бали)
Напишіть міні-твір на тему «Життя біжить — як музика дзвенить», використовуючи дієприслівники та дієприслівникові звороти.
-Продовження завдань.
-Узагальнення й систематизація вивченого. Впр. 669, 673, 675.

Українська література
Контрольна робота. Ти знаєш, що ти – людина… Творчість Л. Костенко, В. Симоненка, М. Павленко, Л. Пономаренко. (на листочках)
Варіант 1
І рівень (4 бали).
1. З якого матеріалу дівчинка Анна з поезії Ліни Костенко «Кольорові миші» робила кольорових мишей?
а) пластилін;
б) лоза;
в) сухе листя;
г) кольоровий папір.
2. Яка річка є місцем розгортання дії у вірші Ліни Костенко «Чайка на крижині»?
а) Дніпро;
б) Одра;
в) Вісла;
г) Волга.
3. Що, на думку Василя Симоненка, людина не в змозі вибирати у своєму житті? (за віршем «Лебеді материнства»).
а) друга і дружину;
б) друга і по духу брата;
в) матір та Батьківщину;
г) друга та Батьківщину.
4. Який вірш Василя Симоненка наповнений жагою до нових відкриттів, закликом до активної діяльності?
а) «Лебеді материнства»;
б) «Ти знаєш, що ти – людина?»;
в) «Гей,нові Колумби й Магеллани»;
г) «Крила».
5. Які чарівні речі були в домі у Софійки з повісті М. Павленко «Русалонька із 7-в, або Прокляття роду Кулаківських»?
а) коралі та шафа;
б) коралі та скриня;
в) скриня та шафа;
г) шапка-невидимка та коралі.
6. Як звали чоловіка, у якого Гордій Кулаківський підступом забрав землю (за повістю М. Павленко «Русалонька із 7-в, або прокляття роду Кулаківських»)?
а) Сергій Пустельник;
б) Валентин Білий;
в) Данило Міщенко;
г) Олександр.
7. Чим жінки підкормлювали полонених німців у новелі Любові Пономаренко «Гер переможений»?
а) супом;
б) кашею;
в) вареною картоплею;
г) пирогами.
8. Хто був зображений на фотокартці, яку німець Фрідріх любив показувати усім (за новелою Любові Пономаренко «Гер переможений»)?
а) він у молодості;
б) його дружина;
в) його син;
г) його дочки.
ІІ рівень (2 бали).
9. Установіть відповідність між назвою вірша та уривком з нього.
1. «Кольорові миші»;
2. «Чайка на крижині»;
3. «Ти знаєш, що ти – людина?»;
4. «Гей, нові Колумби й Магеллани».
а) Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
б) За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.
в) Більше тебе не буде
Завтра на цій землі…
г) І той сусід сказав тоді у тиші:
– Панове судді. я її привів…
д) В цьому році зима
Не вдягала білої свити…
ІІІ рівень (3 бали).
10. Як ставилися діти до полоненого німця Фрідріха з новели Любові Пономаренко «Гер переможений»?
11. У чому сусід звинувачував дівчинку Анну з вірша Ліни Костенко «Кольорові миші»?
ІV рівень (3 бали).
12. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:
1. У чому полягає сенс життя людини на землі (за поезією Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?»)?
2. Що робить людину крилатою (за поезією Ліни Костенко «Крила»)?
3. Чи легко бути «білою вороною» (за поезією Ліни Костенко «Кольорові миші»)?
4. Гуманістична ідея новели Любові Пономаренко «Гер переможений».

Варіант 2
І рівень (4 бали).
1. З чим порівнює сад після дощу Ліна Костенко у вірші «Дощ полив»?
а) з діжкою;
б) з парасолькою;
в) з річкою;
г) з людиною.
2. У якому польському місті Ліна Костенко написала поему «Чайка на крижині»?
а) Варшава;
б) Люблін;
в) Щецін;
г) Краків.
3. У якому вірші Василя Симоненка постають образи досади, казки, мавок, верб, тополь?
а) «Лебеді материнства»;
б) «Ти знаєш, що ти – людина?»;
в) «Гей,нові Колумби й Магеллани»;
г) «Крила».
4. Яка ідея вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?»?
а) особливим людям важко жити у суспільстві;
б) кожна людина особлива та унікальна;
в) потрібно постійно прагнути до нових відкриттів;
г) усі ми, як близнюки, схожі один на одного.
5. Який предмет постійно знаходили у квартирі, що була під Софійчиною (за повістю М. Павленко «Русалонька із 7-в, або прокляття роду Кулаківських»)?
а) коралі;
б) блакитну стрічку;
в) червоний шарф;
г) чорні рукавички.
6. Як звали нареченого Сніжани, у якого була своя сім’я, брехня про яку і стала на заваді шлюбу (за повістю М. Павленко «Русалонька із 7-в, або прокляття роду Кулаківських»)?
а) Вадим;
б) Олександр;
в) Валентин;
г) Сергій Пустельник.
7. З чого майстрував німець Фрідріх прикраси для будинків, які так подобались місцевим жінкам?
а) з дерева;
б) зі шматочків цегли;
в) з мідної проволоки;
г) з каміння.
8. Як завершилося життя німця Фрідріха з новели Любові Пономаренко «Гер переможений»?
а) помер від туберкульозу;
б) помер від серцевого нападу;
в) помер від старості після довгих років життя;
г) покінчив життя самогубством.
ІІ рівень (2 бали).
9. Установіть відповідність між назвою вірша та уривком з нього.
1. «Дощ полив»;
2. «Крила»;
3. «Лебеді материнства»;
4. «Гей, нові Колумби й Магеллани».
а) Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.
б) …кажу, давно, кажу, у Вишгороді,
Підсудна Анна стала пред судом.
в) Немає поля,
То буде воля,
Немає пари,
То будуть хмари.
г) Ген корів розсипана квасолька
Доганяє хмари у полях.
д) Мріяти й шукати, доки жити,
Шкварити байдужість на вогні!..
ІІІ рівень (3 бали).
10. Чому німець-нападник Фрідріх з новели Любові Пономаренко «Гер переможений» викликає у читача співчуття?
11. У чому сусід звинувачував дівчинку Анну з вірша Ліни Костенко «Кольорові миші»?
ІV рівень (3 бали).
14. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:
1. У чому полягає сенс життя людини на землі (за поезією Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?»)?
2. Що робить людину крилатою (за поезією Ліни Костенко «Крила»)?
3. Чи легко бути «білою вороною» (за поезією Ліни Костенко «Кольорові миші»)?
4. Гуманістична ідея новели Любові Пономаренко «Гер переможений».

Продовження завдань!!!
Розвиток мовлення. Письмовий твір. Складання своєї історії пригод з головним героєм – Іваном Силою.
А. Малишко. ,,Пісня про рушник’’. Основні мотиви та символічні образи поезії. Вивчити напам’ять.
,,Чому , сказати, й сам не знаю…’’ Виразне читання й аналіз. Найвищі духовні цінності в поезії.
Контрольна робота. Ми – українці. Твори О. Ольжича, О. Теліги, О. Гавроша, А. Малишка
1. Сином якого відомого українського письменника був Олег Ольжич?
а) Михайла Стельмаха;
б) Івана Франка;
в) Олександра Олеся;
г) Андрія Чайковського.
2. У якому персоніфікованому образі постає радість в однойменному вірші Олени Теліги?
а) босоногої дівчинки;
б) вітрогона-хлопчини;
в) пташки;
г) квітки.
3. Який художній засіб використаний в уривку з вірша Андрія Малишка?
…І засмучені очі хороші блакитні твої.
а) епітет;
б) метафора;
в) порівняння;
г) персоніфікація.
4. У якому виді спорту Іван Сила вперше заявив про себе як професійний спортсмен, перемігши поліцейського Магдебуру?
а) боротьба;
б) бокс;
в) легка атлетика;
г) важка атлетика.
ІІ рівень( 2 бали)
5. Установіть відповідність між героєм повісті Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили» та його характеристикою.
1. Міха Голий.
2. Аделія.
3. Піня.
4. Велет.
а) найсильніша людина Японії;
б) вуличний борець, якого переміг Іван;
в) власниця цирку;
г) товариш Івана, сторож у цирку;
д) карлик.
ІІІ рівень (3 бали)
6.Визначте ідею вірша О. Теліги  «Сучасникам».
7. Як ви гадаєте, що прагнув донести до читачів Андрій  Малишко своєю поезією « Чому, сказати, й сам не знаю…»?

IV рівень (3 бали).
8. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:
1). «Іван Сила – утілення непереможного духу українського народу, його доброти  і щирості» (за повістю Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»).
2). «Краса українського рушника» (за віршем Андрія Малишка «Пісня про рушник»).

Українська мова 5 клас

 Контрольна робота  з теми «Словосполучення.Речення. Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання)
1. Укажіть словосполучення.
А) Хлопчики та дівчатка, червоний та блакитний.
Б) Діти працюють, теплий одяг.
В) Біля дому, поблизу школи.
Г) Весело співати, безхмарне небо.
2.Знайдіть серед поданих словосполучень таке, в якому б головним словом було дієслово:
А) Новенький портфель.
Б) Зошит з мови.
В) Старанно працювати.
Г) старанний учень.
3. Укажіть спонукальне речення.
А) Ці квіти приємно пахнуть.
Б) Яка краса навколо!
В) Зберімося о сьомій біля школи.
Г) Несподівано вечір опустився на землю .
4. Укажіть речення, в якому правильно виділено підмет:
А) Їжачка всі полюбили .
Б) Навесні в саду співають солов’ї.
В) Навесні сад прикрасився білим квітом.
Г) Навесні ніхто не сидів без роботи.
5. Знайдіть речення з правильно виділеною граматичною основою.
А) Зима не хотіла віддавати свої права весні.
Б) Сергій з Андрієм повернулися додому вчасно.
В) Діти довго дивилися на захід сонця.
Г) Легенький вітерець похитував гілочки калини.
6. Знайдіть речення, яке містить додаток.
А) Коломак – моє рідне селище.
Б) Мій тато – працьовитий чоловік.
В) У лісі ми наткнулися на пташине гніздечко.
Г) Настало тепле літечко.
7. Знайдіть односкладне речення.
А) Настав вечір.
Б) Київ – столиця України.
В) Надворі потепліло.
Г) На уроці ми працювали дуже старанно.
8. Скласти речення зі словом  КНИГА два речення так, щоб в першому це слово було підметом, а в другому – додатком.
9. Поширте речення означеннями.
Вночі прийшла осінь. Ми повернулися додому з подорожі.

10. Підкресліть у реченні головні та другорядні члени речення.
Останні листочки тихо і спокійно опускалися на холодну землю.

Контрольна робота. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами
1.У якому реченні звертання виділяється  комами?
А)Ти знаєш Мотре чому в нього цей рік така пшениця вродила (О. Гончар).
Б) А ви вже діждались кинула Катря (В. Винниченко).
В)Людино Якщо ти воістину людина, бережи друга свого (І. Стаднюк).
Г)           То ким ти їй доводишся, га? (Є. Гуцало)
2. Розділовій знак пропущено в реченні із звертанням
А)  Здавалось загримів десь в небі грім (С. Васильченко).
Б )  На світанку небо здавалось пурпуровим.
В)  Літо до побачення (В. Бичко).
Г)  Зайнялась зорі вузенька смужка (Л. Дорошенко).
3. Укажіть, де в реченні міститься звертання (розділові знаки пропущено).
Глядіть діточки далі від болота, а то лихо буде (Б. Грінченко).
А)  На початку речення;
Б)  у кінці речення;
В)  у середині речення.
4.Уведіть у речення: Літо буде холодним звертання.
5.Укажіть речення, яке містить однорідні присудки
А)  Птахи приносять користь і радість (3 календаря).
Б)  Дерева тут одягнуті глицею і не пропускають холодного вітру(О. Копиленко).
В)  Повернулися до рідних місць білі лебеді, трясогузки, лелеки, чаплі та сизокрилі журавлі (А.Валкова).
Г) Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, в завтрашнє, в безкрає (Л. Дмитерко).
6.Знайдіть речення, у якому зайвий розділовий знак поставлено між однорідними членами речення
А)  Після першого весняного дощу все навколо зеленіє (А Валкова).
Б) Ось вода вийшла з берегів, затопила луки, загрожує поселенням (Є. Гуцало).
В)  Сині тумани вкривають поля, сади, луки, й ліси (70. Старостенко).
Г)  Працею людина і сильна, і красива (О. Гончар).
7.Визначте, які однорідні члени речення стоять після узагальнюючого слова.
Скрізь червоно: на небі, і на узгір’ях, і на горах. (Марко Вовчок).
А. Однорідні підмети;             Б. однорідні додатки;                        В. однорідні обставини.
8.Визначте, які однорідні члени речення стоять після узагальнюючого слова.
Ах, як усього багато: неба, сонця, веселої зелені (М. Коцюбинський).
А. Однорідні підмети;             Б. однорідні додатки;                        В. однорідні обставини.
9.Доберіть до другорядного члена речення однорідний член – обставину.
У полі закінчили копати картоплю.
10. Напишіть листа своєму другу про екскурсію, використовуючи звертання та вставні слова(7 речень).

Українська  мова 5 КЛАС

                                                              5 клас                            

                                                 Українська література

 • Т.Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство. С. Васильченко ,,В бур’янах’’. Переказ.
 • Т.Шевченко. ,,За сонцем хмаронька пливе…’’ Аналіз. Вивчити напам’ять.
 • Т.Шевченко. ,,Садок вишневий коло хати…’’ Аналіз. Вивчити напам’ять.
 • П. Тичина. Коротко про поета. ,,Не бував ти у наших краях!’’, ,,Гаї шумлять…’’, ,,Блакить мою душу обвіяла…’’ Вивчити напам’ять 1 вірш (на вибір).

 

6 клас                                              

                                               Українська мова

 • Написання –н- і –нн- з прикметниками. Вправи 401, 404, 406.
 • Написання складних прикметників разом і через дефіс. Вправи 412, 413, 416.
 • Розвиток мовлення. В робочих зошитах записати: Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною. В підручнику матеріал на с.242-243. Якщо описувати картину, то вона в підручнику на с. 242-243, Ф. Манайло ,,Золота осінь’’.
 • Написання прізвищ прикметникової форми. Вправи 420, 421, 423.
 • Узагальнення вивченого з теми ,,Прикметник’’. Вправи 424, тести на с.160-161.
 • Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники прості, складні і складені, їх написання. Вправи 434, 436, 437.
 • Числівники кількісні та порядкові. . Вправи 440, 441,446, 449.                                

                                 Українська література

 • В. Нестайко ,,Тореадори з Васюківки’’. Проблематика твору. Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього. Зробити письмову характеристику героїв.
 • Я. Стельмах. ,,Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера’’. Читати, аналізувати. Зробити письмову характеристику образів Митька і Сергія.
 • Л. Воронина. ,,Таємне Товариство Боягузів, або ,,Засіб від переляку №9’’. Прочитати повість.

7 клас

                                                    Українська мова

 • Розвиток мовлення. Написати в робочих зошитах: Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі на одну із тем: ,,Як я створюю прикраси з бісеру’’, ,,Душу я у вишивку вкладаю’’, ,,У гуртку оригамі’’.
 • Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Вправи 341, 342, 343.Не з дієприслівниками. . Вправи 364, 365, 366.
 • Буква и в суфіксах дієприслівників. Вправи 372, 378.
 • Повторення вивченого про дієприслівник. Синтаксичний розбір дієприслівника. Вправи 380 (письм),388.
 • Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників. 401Вправи 398,399, 401.

                                 Українська література

 • В.Симоненко. ,,Ти знаєш, що ти людина?’’, ,,Гей, нові Колумби й Магеллани…’’. Виразне читання, аналіз. Вивчити один із трьох віршів В.Симоненка напам’ять.
 • Написати на листочках твір-роздум про сенс людського буття, патріотизм, почуття власної гідності й самодостатності. (на основі вивчених поезій Л. Костенко,

В. Симоненка). Теми:  -,,Сенс людського життя’’, – ,,Любов до рідної землі’’, – ,, Ти знаєш, що ти людина?’’

– Марина Павленко. ,,Русалонька із 7-Б, або Прокляття роду Кулаківських’’. Роль у творі вставної історії про дівчинку і хлопчика, пісень, віщих снів, передчуття серця. Характеристика образів дітей та дорослих, аналіз їхніх учинків. Символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. На всі ці питання вміти дати відповідь.

                                                  10 клас

                                                    Українська мова

 • Розвиток мовлення в робочих зошитах. Письмовий твір-роздум на одну із тем:

,,Електронна чи паперова книга?’’, ,,Улюблений  вид дозвілля’’, ,,Мій вибір – здоровий спосіб життя’’, ,,Ця музика надихає’’, ,,Чи важливо бути пунктуальним’’.

 • Написання не, ні з різними частинами мови. Вправи 3,4,5 на с.148-149, 7 на с. 151.
 • Розвиток мовлення в робочих зошитах. Написати на одну із тем:

письмове прохання довільного змісту, написання ділового листа, складання ієрархії життєвих цілей, складання карти своїх мрій.

Морфологічна норма. Іменник. Вправи 4,5 на с.154, 7 н с.155.                                        

                                     Українська література

 • В. Стефаник. ,,Камінний хрест’’. Камінний хрест – уособлення долі людини. Символічні образи в творі. Характеристика Івана Дідуха.(письм.)
 • Образне слово поетичного модернізму. Л. Українка. Життєвий і творчий шлях. Збірка поезій ,,На крилах пісень’’.Неоромантизм. ,,Contra spem spero!’’(напам’ять)

,,Слово, чому ти не твердая криця…’’, ,,Мріє, не зрадь…’’, ,,Стояла я і слухала весну…’’. Виразне читання та аналіз поезій.

Драма-феєрія ,,Лісова пісня’’. Фольклорно-міфологічна основа. Прочитати твір.

                                                          11 клас

                                                    Українська мова

 • Складні випадки вживання апострофа; написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та скорочення слів.
 • Лексикологія і фразеологія української мови.

Розв’язувати тести ЗНО  з цих тем.

                                   Українська література

 • Д. Павличко. Основні відомості про поета. Основні мотиви його поезій. ,,Два кольори’’, ,,Я стужився, мила, за тобою…’’. Аналіз поезій.
 • І. Драч. ,,Балада про соняшник’’. Символічність образів соняшника, сонця. Аналіз.
 • М. Вінграновський. ,,У синьому небі я висіяв ліс’’. Образна символіка, символічна колористика. Аналіз.
 • Григір Тютюнник. ,,Вічна’’ тема ,,любовного трикутника’’ в новітній інтерпретації. ,,Три зозулі з поклоном’’. Характеристика образів та образу любові.(письм.)

 

                                                               Квітень                                           

                                                                5 клас                            

                                                 Українська  мова

 • Речення з однорідними членами речення (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами. Впр. 429, 430, 433, 435.
 • Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах  у реченнях  з однорідними членами. Впр. 438, 439,443, 447.
 • Звертання. Непоширені і поширені звертання. Розділові знаки при звертанні.

Впр. 451, 452, 455, 456 (на вибір).

 • Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами. Впр. 461, 462, 466.
 • Розвиток мовлення. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів. №59 с.172-173. Впр.468(усно), 469.
 • Розвиток мовлення. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці). №62 с.178-179. Впр.484, 485.
 • Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Впр. 471, 474, 475.
 • Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Впр. 479, 480, 483.

                                             Українська література

 • Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. ,,Лось’’. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Письмова характеристика хлопчиків.
 • М. Рильський. Основні відомості про поета. ,,Дощ (,,Благодатний, довгожданий…’’ Краса рідної природи й відтворення її поетом.,,Осінь-маляр із палітрою пишною…’’ Єдність людини і природи. Аналіз та виразне читання поезій. Напам’ять один із віршів (на вибір).
 • Григір Тютюнник. Коротко про письменника. ,,Дивак’’. Паралельність і єдність двох світів – природи і людини. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати світ природи, уміння фантазувати, уявляти.
 • Розвиток мовлення. Твір-характеристика Олеся на основі складеного плану (на листочках).

                                                    6  клас                            

                                          Українська  мова

 • Відмінювання та написання разом порядкових числівників з –тисячний. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Впр. 474 (по варіантах), 478, 481.
 • Відмінювання кількісних числівників. Буква ь у кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Впр. 453, 454, 458, 461.
 • Відмінювання  дробових і збірних  числівників. Впр. 466, 467, 469.
 • Узгодження числівників з іменниками. Впр. 487, 488, 489,492.
 • Узагальнення вивченого з теми ,,Числівник’’. Впр.497, 498, тести на с.186-187.

                                                    Українська література

 • Л. Воронина. ,,Таємне Товариство Боягузів…’’. Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя. Письмова характеристика Клима.
 • ,,Таємне Товариство Боягузів…’’ Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині. Описати стосунки в родині Клима.
 • Підготовка до контрольної роботи: написати на чернетках твір на одну із тем:
 • ,,Клим Джура – рятівник світу,’’
 • ,,Веселі вигадки Павлуші і Яви’’,
 • ,,Дитинство – чарівний світ пригод і романтики’’ ( за творами В. Нестайка та Я. Стельмаха),
 • ,,Таємничі пригоди друзів’’ (за творчістю Я. Стельмаха)

                                                 7  клас                            

                                          Українська  мова

 • Ступені порівняння прислівників. Впр. 404, 407, 411.
 • Творення і правопис прислівників. Впр.413, 415, 419.
 • Букви –н- і –нн- у прислівниках. Впр.475, 480, 482.
 • Не і ні з прислівниками. Впр. 487, 490, 496, 505.
 • И та і в кінці прислівників. Впр. 514, 517,519 (І).
 • Розвиток мовлення. Складання анотації на книжку з використанням прислівників. № 73, с.243-245. Впр.621 (написати).
 • Розвиток мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі. №62, с.215-217. Впр. 549 (написати).
 • Наголос у прислівниках. Впр. 427, 431,433 (на вибір).
 • Написання прислівників. Впр. 435, 436, 442.

                                           Українська література

 • Л.Пономаренко. ,,Гер переможений’’. Ідея гуманізму й толерантності в творі. Роль деталей, поєднання різних часових площин. Відповіді на ці питання та в кінці твору.

–  Підготуватися до контрольної роботи .(Творчість Л. Костенко, В. Симоненка,

М. Павленко, Л. Пономаренко.)

– О. Ольжич. ,,Захочеш – і будеш’’. Виразне читання та аналіз.

– О. Теліга. ,,Сучасникам’’. Виразне читання та аналіз.

–  О. Гаврош. ,,Неймовірні пригоди Івана Сили’’. Прочитати повість. Сюжет та проблематика.

                                                   10 клас                            

                                          Українська  мова

 • Рід іменників. Паралельні родові форми іменника. . Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю. Іменники спільного та подвійного роду Впр. 2, 3, 4,5,7 на с.158-160.
 • Розвиток мовлення. Написання пропозиції однокласнику спільно спланувати дозвілля у вихідний день і згоди/відмови у відповідь або написання привітання близькій людині.

                                         Українська література

 • Л. Українка ,,Лісова пісня’’. Символічність образів Мавки і дядька Лева. Роздвоєність образу Лукаша. Мати Лукаша й Килини – антиподи Мавці. Природі і людина в творі. Конфлікт твору. Дати відповіді на ці питання.
 • Написати контрольний твір на чернетці на теми:
 • ,,Невмирущість духовної краси людини’’(,,Лісова пісня’’),
 • ,,Чарівна казка, навіяна волинськими лісами…’’ (,,Лісова пісня’’),
 • ,,Поетичний образ Мавки’’,
 • Ідея гармонії людини і природи’’ (,,Лісова пісня’’),
 • ,,Слово, моя ти єдиная зброя…’’,
 • Ідея служіння митця народові у творчості Л. Українки’’.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. ,,Блакитна панна’’(напам’ять). ,,Інфанта’’. Аналіз поезій.

                                                11 клас                            

                                          Українська  мова

 • Розвиток мовлення. Стаття до журналу в публіцистичному стилі (письмово) (вільна тема).
 • Розвиток мовлення. Доповідь для участі в лінгвістичній конференції. (письмово). (вільна тема).
 • Розвиток мовлення. Реферат на професійну тему. (письмово). (вільна тема).

Словотвір, морфеміка, морфологія української мови. Виконувати тести ЗНО з цих тем.                                        

                                      Українська література

 • Л. Костенко. ,,Страшні слова, коли вони мовчать…’’, ,,Хай буде легко. Дотиком пера…’’, ,,Недумано, негадано…’’, ,,По сей день Посейдон посідає свій трон…’’. Аналіз поезій. Напам’ять одну поезію (на вибір).
 • Роман у віршах ,,Маруся Чурай’’. Проблематика. Характеристика Марусі та Грицька.(письмово).
 • Написати есе ,,Виховання почуття відповідальності за вчинки, усвідомлення права на власний моральний вибір’’ (на основі твору ,,Маруся Чурай’’).
 • В. Стус. ,,Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…’’, ,,Господи, гніву пречистого…’’. Аналіз поезій. Напам’ять одну поезію (на вибір).

 

 

Квітень – травень
5 клас
Українська мова
Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Впр. 488, 489, 492, 493.
Діалог. Тире при діалозі. Впр. 496, 499, 500.
Узагальнення вивченого з теми ,,Синтаксис і пунктуація’’. Впр. 501 (завдання до вправи), 504, 505.
На листочках записати: Контрольна робота
Синтаксис і пунктуація
І зробити тести на с. 187-188.
Повторення та узагальнення вивченого. Впр. 509, 513, 514 (всі завдання), 516, 519,523, 525,529, 533, 534.
Українська література
М. Вінграновський. ,,Сіроманець’’. Прочитати повість. Характеристика Сашка та Сіроманця.(письм.)
На листочках зробити 2 контрольні роботи: ,,Рідна Україна. Світ природи’’І частина (Творчість Т. Шевченка, П. Тичини, Є.Гуцала) , ,,Рідна Україна. Світ природи’’ІІ частина (М.Рильського, Гр. Тютюнника, М. Вінграновського).
Контрольна робота. РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ І частина
1. У якому поетичному творі Т.Шевченко описує селянську родину?
а) «Садок вишневий коло хати…»; б) «За сонцем хмаронька пливе…»;
в) «Мені тринадцятий минало».
2. Перша збірка поезій П.Тичини мала назву
а) «Вітер з України»; б) «Сонячні кларнети»;
в) «Чуття єдиної родини».
3.. Укажіть, як впливає на ліричного героя звук дзвонів у поезії П.Тичини «Гаї шумлять…»
а) вони огортають ніжною пеленою; б) вони веселять, як на свято;
в) вони купають, мов ластівку,
4. Укажіть, звідки потрапив лось до заповідника (за оповіданням Є.Гуцала «Лось»).
а) із Канади; б) із тайги; в) із зоопарку.
5. Укажіть, як діти врятували лося із ополонки в кризі.
а) прив’язавши за роги до своєї конячини; б) підклавши йому під черево товсті палиці;
в) прорубавши від берега до ополонки доріжку.
6. Автор вірша «Не бував ти у наших краях» – це ..
а) Тарас Шевченко; б) Павло Тичина; в) Євген Гуцало;
7.Лось із твору Євгена Гуцала байдуже спостерігав, як наближаються діти, тому що:
а) дуже знесилився, а до того ж людей не боявся; б) намагався приспати їхню пильність; в) змирився з тим, що мусить загинути;
8.Написати, що почули і що побачили, читаючи поезію ,,Гаї шумлять’’
9. Чим захоплюється П. Тичина у поезії ,,Не бував ти у наших краях!’’?
10.Написати твір-мініатюру (7-8 речень) на тему ,,Краса природи у творчості
Т. Шевченка’’.

Контрольна робота. РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ІІ частина
1-й варіант
1. Повість „Сіроманець” належить перу…
А М. Вінграновського; Б М. Рильського;
В Г. Тютюнника; Г Т. Шевченка.
2. Любив малювати на снігу герой твору…
А „Сіроманець” М. Вінграновського; Б „Дивак” Г. Тютюнника;
В „Дощ” М. Рильського; Г „Лось” Є. Гуцала.
3. У вислові „лід гнеться…, мов ковдра на сіні” використано художній засіб…
А метафора; Б епітет;
В порівняння; Г повтори.
5. Сашкову вчительку звали…
А Надія Григорівна Б Ніна Іванівна;
В Матильда Петрівна; Г Олена Степанівна.
6. Твір „Сіроманець” за жанром…
А легенда; Б казка;
В оповідання; Г повість.
7. Доберіть епітети до слів „річечка”, „дитина”.
8. Назвіть художні засоби…
А „святі глибини”, „живим поетом”;
Б „осінь — маляр кружляє”, „тумани розливає”, „ліс одягає у шати барвисті”.
9. Чи можна повість М. Вінграновського „Сіроманець” назвати повчальним твором? Доведіть свою думку.

2-й варіант
1. Оповідання „Дивак” написав…
А М. Вінграновський; Б М. Рильський;
В Г. Тютюнник; Г В. Друзяка.
2. Дід Прокіп лаяв („Дивак”)…
А коней; Б дочку;
В онука; Г усіх.
3. „Маленька донечка без імені іще” — це рядки з поезії М. Вінграновського…
А „Перша колискова”; Б „Сама собою річка ця тече…”;
В „Бабунин дощ”.
4. Вовк Сіроманець урятував…
А Сашка; Б Андрійка;
В Галю; Г вовченят.
5. Твір „Сіроманець” за жанром…
А легенда; Б казка;
В оповідання; Г повість.
6. „У бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками…” Цей пейзаж зображений у творі…
А „Дощ”;
Б „Дивак”;
В „Сіроманець”.
7. Доберіть епітети до слів „роси”, „пісні”.
8. Назвіть художні засоби:
А „тривога кароока”, „сонна яворина”;
Б „капле сон”, „тіні сплять”, „ідуть в поля жита”.
9.Чи можна повість М. Вінграновського назвати повчальним твором? Доведіть свою думку.

 

10 клас
Контрольна робота. Орфографічна норма
І варіант
тести 1 – 9 – по 1 балу; 10, 11 – по 1,5 бала ).
1. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:
А трав…яний, пів…яблука, під…єднати, арф…яр
Б пір…я, медв…яний, торф…яний, різьб…яр
В б…юст, прем…єра, в…юнитися, тьм…яний
Г зв…язківець, комп…ютер, п…юпітр, мавп…ячий
2. М’який знак не вживається в усіх словах рядка:
А кін…цівка, нян…чин, Марин…ці, чотир…ма
Б селян…ці, дивиш…ся, пал…ці, стіл…чик
В примен…шити, кишен…ці, Хар…ків, шіст…сот
Г хустин… ці, тон…ший, бас…кий, рибал…ці
3. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:
А ( важко )хворий, ( віце )президентський, ( північно )західний
Б ( військово )технічний, ( діаметрально )протилежний, ( літературно )художній
В ( високо )кваліфікований, ( радіо )телефонний, ( середземно )морський,
Г ( парусно )моторний, ( блідо )рожевий, ( історико )культурний
4. Усі слова треба писати разом у рядку:
А ( суспільно )політичний, ( західно )німецький, ( тридцяти )тисячний
Б ( тьмяно )зелений, ( агро )фірма, ( високо )поважний
В ( всюди )хід, ( давньо )римський, ( відео )техніка
Г (перекоти )поле, ( суспільно )корисний, ( жовто )гарячий
5.У якому рядку відбувається спрощення в усіх словах:
А форпос…ний, корис…ний, щас…ливий, улес…ливий
Б рис…нути, провіс…ник, вис…нути, свис…нути
В безвиїз…ний, влас…ний, зліс…ний, кіс…лявий
Г ненавис…ний, якіс…ний, ціліс…ний, мес…ник
6.Замість пропусків слід писати и в усіх словах рядка:
А Д…зель, д…зель, гастр…т, дж…гіт
Б д…фузія, муніц…пальний, інд…катор, ч…пси
В д…аметр, картр…дж, фінанс…ст, с…гналізація
Г през…дент, автор…тарний, д…р…гент, аж…отаж
7.Подвоєння літер на місці пропуску не відбувається в усіх словах рядка:
А священ…ий, щоден…ик, від…аль, Ген…адій
Б суд…я, інтермец…о, військ…омат, ов…а
В мільйон…ий, ал…о, ак…умулятор, шос…е
Г священ…ик, барок…о, стат…ей, іп…одром
8. Треба писати НЕ з наступним словом разом у рядку:
А надійти ( не )помітно, ( не )покоїтися про мене
Б зробити ( не )обіцяючи, літати ( не )високо
В трапилося ( не )щастя, ( не )можна заздрити
Г ( не )заважай працювати, ( не )зоране поле
9. Треба писати НЕ з наступним словом окремо в реченні:
А Загула флейта, мов осіння ( не )погода під стріхою.
Б Коли засне глибоко місто ( не )спокійним сном, воно приходить здалеку до мене.
В Уже ( не )далеко той час, коли оксамитовим серпанком молодого листячка вкриються розлогі крони кленів.
Г Куди ( не )глянь – скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом.
10.Укажіть рядок, у кожному слові якого правильно вказано місця переносу.

А ви-гля-ну, на-дзви-чай-но, су-тінь
Б под-зьо-бав, на-рва-ти, ку-щик
В по-дзво-ни-ти, ку-лька, най-біль-ше
Г на-го-род-жу, за-ніс, роз-ка-жу
11. Укажіть відповідність між назвою та правилом уживання великої літери.
1 Усі слова пишуться з великої літери
2 З великої літери пишеться перше слово
3 З великої літери пишеться друге слово
4 Усі слова пишуться з малої літери
А (Х,х)арківський (Н,н)аціональний (У,у)ніверситет
Б (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій
В (П,п)ланети (С,с)онячної (С,с)истеми
Г (К,к)иївські (В,в)улиці
Д (Н,н)ародний (А,а)ртист (У,у)країни

12. Увідповідніть слова та орфограми.
1 Вір..те
А Поєднувальний голосний у складних словах

2 Різ..бяр
Б Уживання апострофа

3 Медв..ний
В Написання без апострофа

4 Пан..європейський
Г Написання без знака м’якшення
Д Уживання знака м’якшення

13. Утворіть від поданих іменників присвійні прикметники.
Ольга, Наталка, ненька, тітка, Явдоха, свекруха, невістка, Варка, чумак, Явтух.
14. Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий).
Латиш, Париж, Сиваш, француз, студент, герцог, Овруч, козак, Нью-Йорк, ткач.

ІІ варіант
1. Усі слова написані правильно в рядку.
А викладацький, молотьба, вохкість;
Б карпатський, дорожчати, робітництво;
В криворізький, об’їжджати, французський;
Г інтелігентський, сонячний, надхнення;
Д тюркський, свідотство, соняшник.
2. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.
А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок;
Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка;
В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний;
Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі;
Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний.
3. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка.
А рибал..ство, погод..ся, прип’ят..ський, голівон..ці;
Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити;
В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати;
Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний;
Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома.
4. Апостроф ставиться в усіх словах рядка.
А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;
Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;
В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;
Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал;
Д пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний.
5. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка
А Париж, калмик;
Б Гаага, Виборг;
В Буг, Чорнухи;
Г Перемишль, казах;
Д Іртиш, чех.
6. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка…
А студен..ство, виїз..ний, тиж..невий;
Б зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий;
В доблес..ний, провіс..ник, ціліс..ний;
Г гіган..ський, радіс..ний, облас..ний.
Д учас..ник, корис..ний, невіс..чин.
7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка.
А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;
Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;
В страшнен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;
Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я;
Д л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати.
8. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:
A ..кісний, ..чорнілий, ..ходити, ..писати;
Б ..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути;
B ..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти;
Г ..фабрикувати, ..повідь, ..тверджувати, ..хилити;
Д ..пинити, ..крикнути, ..шити, ..турбований.
9. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:
А пр..чепа, пр..боркати, пр..міський, пр..гірок;
Б пр..вабливий, пр..мудрість, пр..клеїти, пр..м’яти;
В Пр..карпаття, пр..ярок, пр..швидшити, пр..подобний;
Г пр..чинити, пр..кордонний, пр..таманний, найпр..красніший;
Д припинити, пр..зирство, Пр..дністров’я, пр..четний.
10. У сі слова правильно записано у рядку:
A Золоті ворота, Фабрика Киянка, західна Україна;
Б Кримський півострів, вулиця Ярославів вал, Софійський собор;
B Палац спорту, Епоха Відродження, Дніпро-ріка;
Г Харківський тракторний завод, цукерки «Вечірній Київ»;
Д Прем’єр-міністр України, Голосіївський ліс, країни сходу.
11. Установіть відповідність між видами чергувань при словозміні чи словотворенні та іменниками:
1 [г] — [ж].
А Водити, садити, радити

2 [х] — [с’].
Б Рік, рука, мука.

3 [з] — [ж].
В Друг, ворог.

4 [к] — [ц’].
Г Вухо, мох, дух.
Д Мазати, везти, казати.

12. Доберіть до назви населеного пункту України суфікс, який би утворив назву його мешканця.
Твірне слово
Суфікс

1 Донецьк
А -івець-

2 Луцьк
Б -янин-

3 Біла Церква
В -ець-

4 Київ
Г -анин-
Д -чанин-

12. Запишіть поданий текст, дотримуючись орфографічних норм
Остан..ім часом з..явилося багато охочих «удосконалити» текст (Д, державного (Г, г)імну (У, у)країни. Одні в..ажают.., що текст застарів, інших дивує, що там ідет..ся не про ворогів, а про вор..жен..ків. Тобто дивує, що слово з негативним забарвленням (у/в)жите з пес..ливим наростком і/й що цей вірш (П, п)авла (Ч, ч)убин..с..кого оп..нився на найвищому щаблі символів нашої (Д, д)ержави.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО,
О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ –
Варіант І
Рівень І (по 1 б.)
Продовжте речення або визначте правильне твердження.
1. За жанром твір „Інтермеццо” — …
2. В уривку: „Вона і перше любила пишно вбратись, а тепер навіть у будень носила шовкові хустки, дорогі й писані мудро, блискучі дротяні запаски, а важкі згарди гнули їй шию” сказано про:
А Марічку („Тіні забутих предків”);
Б Ганнусю („Valse melancoligue”);
В Палагну („Тіні забутих предків”);
Г Анну („Земля”).
3. Тема масової еміграції галицького селянства розкрита…
4. Кого М. Старицький назвав „пишною трояндою в саду української літератури”?
А Олену Пчілку;
Б Лесю Українку;
В Марка Вовчка;
Г Ольгу Кобилянську.
5. Оповідачем із твору „Момент” є…
А Володимир Винниченко;
Б вродлива панна;
В контрабандист Семен;
Г політичний в’язень.
6. Першим українським науково-фантастичним романом є:
А „Сонячна машина” В. Винниченка;
Б „Момент” В. Винниченка;
В „Слово за тобою, Сталіне” В. Винниченка;
Г „Між двох сил” В. Винниченка.
Рівень ІІ (3 б.)
Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Охарактеризуйте образ ліричного героя з новели „Intermezzo”.
2. Поясніть назву новели „Камінний хрест”.
Рівень ІІІ (3 б.)Виконати одне із завдань
– Напишіть лист до героя твору, який вас найбільше вразив.
– Що нового принесла в літературу О. Кобилянська своєю новелою „Valse melancoligue”?

ІІ варіант
Рівень І (по 1 б.)
Продовжте речення або визначте правильне твердження.
1. М. Коцюбинський є представником літературного напряму:
А експресіонізм;
Б імпресіонізм;
В романтизм;
Г класицизм.
2. Тема призначення митця у суспільстві розкрита у творі:
А „Інтермеццо”
Б „Impromtu phantasie”;
В „Лісова пісня”;
Г „Камінний хрест”.
3. Тема масової еміграції галицького селянства за океан розкрита у творі…
4. „Момент” за жанром…
А оповідання з елементами казки;
Б драматичний етюд;
В психологічна новела;
Г нарис.
5. Танець Івана Дідуха символізує:
А надії на щасливе майбутнє;
Б трагізм і розпач прощання з рідним краєм;
В зустріч весни;
Г кінець жнив.
6. Провідні мотиви новел О. Кобилянської „Valse melancolique”, „Фантазія-експромт”:
А громадська і політична діяльність жінки;
Б краса вільної душі, аристократизм духу, глибокий психологізм;
В призначення поета й поезії, мужність героїнь;
Г трагічна доля жінки, що бореться за майбутнє дітей.
Рівень ІІ (3 б.)
Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Назвіть ознаки експресіонізму в новелах В. Стефаника.
2. Розкажіть про історію виникнення повісті „Тіні забутих предків”. Розкрийте зміст назви.
.Рівень ІІІ (3 б.)Виконати одне із завдань
– Складіть інтерв’ю з героєм твору, який вас найбільше вразив.
– Розкрийте образ ліричної героїні та „музичну тему” у творчості Ольги Кобилянської
6 клас
Українська мова
На листочках зробити контрольні роботи!!!
Контрольна робота.
Прикметник
І варіант
1. Прикметник означає:
А предмет;   Б ознаку предмета або його приналежність;
В кількість предметів або їх порядок при лічбі.
2.  Ступені порівняння можна утворити від
А якісних прикметників;
Б відносних прикметників;
В присвійних прикметників.
3. Ознаку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають:
А якісні прикметники;
Б відносні прикметники;
В присвійні прикметники.
4. На питання чий? чия? чиє?  відповідають:
А якісні прикметники;
Б відносні прикметники;
В присвійні прикметники.
5. У формі найвищого ступеня порівняння стоять прикметники:
А гарніший, біліший, гіркіший;
Б більш легкий, менш вдалий, більш творчий;
В найкращий, найбільш міцний.
6. Короткі форми прикметників – це
А золотая, широкеє, відважнії;
Б юний, мужній, блакитний;
В повен, рад, золот, зелен.
7. Прикметник змінюється за:
А родами, числами, відмінками;
Б відмінами, родами, відмінками;
В числами, групами, відмінками.
8. Яка форма прикметника є початковою?
А. Називного відмінка однини чоловічого роду.
Б. Називного відмінка однини жіночого роду.
В. Називного відмінка однини середнього роду.
9. Позначте рядок, у якому всі прикметники якісні.
А Сумний, хлібний, широкий, солодкий;
Б гіркий, твердий, далекий, сміливий;
В мамин, міський, вузький, швидкий.
10. Позначте рядок, у якому всі прикметники мають однаковий ступінь порівняння:
А Ширший, ближчий, солодший, хороший;
Б яскравіший, глибший, якнайсмачніший, якісніший;
В найбільш м’який, найкращий, щонайдовший, найвищий.
11. У якому рядку при творенні назви територій за допомогою суфікса -ин-, допущено орфографічну помилку?
А Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина;
Б Галиччина, Миколаївщина, Рівненщина, Житомирщина, Словаччина;
В Туреччина, Луганщина, Кіровоградщина, Німеччина, Волинь.
12. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс:
а) Світло/захисний, кисло/солодкий, глухо/німий;
б) Віце/президентський, водо/провідний, лісо/степовий;
в) Воєнно/політичний, південно/східний, мовно/літературний;
г) Зерно/бобовий, народно/визвольний, вокально/інструментальний.
13. Провідміняти словосполучення (2 бали). Яблуневий цвіт.
14. Запишіть текст, опускаючи риску і вставляючи замість пропусків потрібні літери.
Виділений прикметник розберіть як частину мови. ( 4 бали).
Позеленіли вікна, повітря стало бузково/синім
Садок тріпотів кожною гілкою і був сповнений якогось зеленкувато/сивого шелесту. Картопля на сусідн..х городах вигойдувалася хвилями. Окаян..ий грім озивався там і сям, і в його погрозах чулася не/зла сила, а могутня.
ІІ варіант
Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. Прикметник називає:
А ознаку ознаки;
Б назву предмета;
В ознаку предмета.
2. Позначте рядок, у якому всі прикметники відносні:
А Лісовий, джерельний, дубовий, лисячий;
Б однобічний, гордий, сосновий, кам’яний;
В шкільний, телефонний, учорашній, дощовий.
3. У якому рядку від усіх прикметників неправильно утворено ступені порівняння?
А. Якнайбільший, гіршим.
Б. Щонайсміливіший, дужчий.
В. Дорожчий над усе, менш смачний.
Г. Самим кращий, більш досвідченіший.
4. У якому рядку всі прикметники перейшли з одного розряду за значенням в інший?
А. Заяча лапа; лебедина вірність; золотий годинник.
Б. Срібна роса; ведмежа послуга; собачий холод.
В. Лисячий хвіст; вовчий апетит; собаче серце.
Г. Слоняча хода; заяча голова; ведмежа лапа.
5.Позначте рядок, у якому всі прикметники мають однаковий ступінь порівняння:
А Гірший, більший, більш високий;
Б найкращий, щонайсильніший, гарячий, гостріший;
В дорожчий, щонайближчий, найбільш солодкий, розумніший.
6. У якому реченні прикметник якісний?
А У моєї мами золота обручка.
Б Золоте правило водія — не поспішати.
В Золоте оздоблення церкви сяє на сонці.
7. У якому рядку в усіх словах відбувається зміна групи приголосних на -чч- при творенні іменників із суфіксом -ин (а)?
А Чернівецький, вінницький, німецький, прилуцький;
Б бахмацький, черкаський, галицький, дніпропетровський;
В білоцерківський, львівський, одеський, турецький.
8. Яка форма прикметника є початковою?
А. Називного відмінка однини чоловічого роду.
Б. Називного відмінка однини жіночого роду.
В. Називного відмінка однини середнього роду.
Г. Називного відмінка множини.
9.Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс
А. прозоро/жовті, сіро/зелений, дво/поверховий
Б. широко/плечий, сліпучо/білий, рожево/блакитний
В. науково/дослідний, круто/рогий, двохсот/тонний
Г. кисло/солодкий, гірко/солоний, північно/західний
10. Помилку в написанні прикметника допущено в рядку
А. Батьків портфель Б. Лесин зошит
В. Паперові квіти Г. Ігорова книжка
11. Помилку у вживанні прикметника допущено в рядку
А. Самий найкращий твір Б. Копіювальний папір
В. Конопляне полотно Г. Кілометрова відстань
12. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з –н-:
а) Де..ий, півде..ий, масив..ий, потуж..ий;
б) Бляша..ий, греча..ий, безмеж..ий, леви..ий;
в) Височе..ий, гороби..ий, письме..ий, піща..ий;
г) Чаї..ий, пісе..ий, весня..ий, невблага..ий.
13. Провідміняти словосполучення (2 бали). Безмежна любов.
14. Запишіть текст, опускаючи риску і вставляючи замість пропусків потрібні літери.
Виділений прикметник розберіть як частину мови. (4 бали).
Буйне зеле…я в саду вже осі..і золотарі позолотили, а подекуди палає воно, мов огне…е. А вище
все хмари блідо/рожеві, а за ними блакитно/сині, а за синіми не/веселі, а грізні. Розцвітають і
гаснуть, знову червоно/гарячим маком полум’яніють.

Контрольна робота
Числівник
І варіант
1.Вкажіть числівник.   а) двійка; б) вдвох;  в) два; г) подвоєння.
2. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні..
А) двоє разів; б) півтори доби; в) одна третя сторінки; г) одна  сьома метра.
3.В якому рядку всі числівники порядкові?
а) двоє,троє, четверо, восьмеро; б) вісім, одна десята, другий, перший;
в)  одна восьма, дванадцять, п’ятнадцять, дві треті;
г) восьмий,сто двадцять перший, перший, одинадцятий.
4.Визначте дробовий числівник. а) дев’яносто; б) дев’ятеро;в) дев’ять цілих і шість десятих; г) дев’ятнадцять.
5. Правильною є відмінкова форма числівника.
А) двохстам п’ятдесяти восьми; б) двомастами п’ятдесятьома шістьома;
в) двохсот п’ятидесяти восьми; г) дохстами восьмидесятьма дев’ятьма.
6. Порушено граматичну норму числівників на позначення часу в  реченні…
а) Нарада почалася о чотирнадцятій. б) Зустріч призначено на п’ять тридцять.
в) Вистава закінчилась за чверть на десяту.  г) Зараз за  десять третя.
7.Запишіть, розкривши дужки.  Дроби замініть числівниками.
¼ ( дошка), ½(день), 1 ½ ( метр).
8.Прочитайте речення. В один стовпчик випишіть кількісні числівники, в другий –  порядкові.
Незграбною ходою трударів йшли двоє вантажників. Слухаю першого грому удари, наче найкращу симфонію світу. Впало наших галицьких дружинників понад триста п’ятдесят людей, бо бій був завзятий.
9. Провідміняйте числівник 694, записавши його словами.
10.Виконайте морфологічний розбір виділеного числівника в реченні.
Один баранець пасе тисячу овець.
ІІ варіант
1.Вкажіть числівник.   а) пятірка; б) втрьох;  в) двадцять; г) потроєння.
2.В якому рядку всі числівники кількісні?
а) дванадцять, четверо, восьмеро; б) вісім, одна десята, другий, перший;
в)  одна восьма, дванадцятий, п’ятнадцять, дві треті;
г) восьмий, сто двадцять перший, перший, одинадцятий.
3.Визначте дробовий числівник. а) сто; б) двадцятеро;в) п’ять цілих і вісім десятих; г) сто.
4. Правильною є відмінкова форма числівника.
а) ста сімдесяти чотирьох; б) ста семидесяти двох;
в) стома сімдесятьма двома; г) двохстами восьмидесятьма сімома.
5.Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні..
А) три професора; б) семеро друзів; в) півтора аркуша,   г) сто гривень.
6.Запишіть, розкривши дужки.   Дроби замініть числівниками.
1/8 ( доба), 1/7(кілограм), 1  1/4 ( кілометр).
7. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та  поставивши іменники в потрібному відмінку.
2(олівець), (5/7 гектар), 7-еро( козеня), 150 ( школа).
8.Прочитайте речення. В один стовпчик випишіть кількісні числівники, в другий –  порядкові.
Двоє невільників йшло попереду. Кілька чоловік знали арабську мову. Через п’ять років я зустрів друга дитинства. Перший політ літака завершився вдало.
9. Провідміняйте числівник 389, записавши його словами.
10. Провідміняйте числівник 1493-ий, записавши його словами.
Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Впр.504, 506, 508, 511, 513, 516, 519, 523, 526, 527, 529, 535, 539, 540, 546, 549, 551, тести на с.214.

Контрольна робота (на листочках)
Займенник
І варіант
1. У якому рядку всі займенники одного розряду:
А) кожний, весь, всякий, інший;
Б) той, такий, мій, свій;                            (0,5 бали)
В) наш, ваш, ніякий, самий;
Г) мій, жодний, чий, вони.
2. У якому рядку всі займенники особові:
А) наших, іншого, їй, абичиїм;
Б) цю, ту, ними, того;           (0,5 бали)
В) їх, її, ми, з тобою;
Г) воно, його, йому, собою.
3. У якому рядку всі займенники означальні:
А) нічий, інші, абиякий, казна з ким;
Б) тих, такого, стількох, вашого;                                    (0,5 бали)
В) стількома, такий, той, цей;
Г) кожного, всяка, жодну, іншу.
4. У якому рядку всі займенники відносні:
А) на кому, кому, чого, на чім;
Б) будь до кого, ваші, їхніми, зі мною;                              (0,5 бали)
В) хто, деякий, хтозна-який, тобою;
Г) абихто, якому, дехто, ніякий.
5. У якому рядку всі займенники заперечні:
А) чим, тією, ніякому, цих;
Б) на чому, кого, чиєї, всього;                                                    (0,5 бали)
В) ніякому, нічого, ні в кого, ніщо;
Г) стільки, чиїх, всіма, собою.
6. У якому рядку всі займенники вказівні:
А) котрого, стількома, казна-чому, собою;
Б) усю, хтось, абиякий, своїми;                                     (0,5 бали)
В) чомусь, твоїм, яка, усьому;
Г) такі, стількох, тих, цих.
7. У якому рядку всі займенники присвійні:
А) вами, абихто, хтозна-кому, всіх;
Б) свого, твого, твоєму, їхній;                                                  (0,5 бали)
В) у неї, чиїми, вами, своїх;
Г) ними, чому, твоїми, скількох.
8. У якому рядку всі займенники неозначені:
А) скільки, хто-небудь, такий, його;
Б) вони, себе, абищо, якийсь;                                  (0,5 бали)
В) хтозна з ким, абикому, когось, абичого;
Г) такий, деякого, стільки, мого.
9. У якому рядку займенники треба писати через дефіс:
А) ні (перед) ким, де (що), хтозна (хто);
Б) бозна (чому), хтозна (чий), чого (небудь);                   (0,5 бали)
В) де (хто), ні (з ким), чий (небудь);
Г) що (небудь), будь (що), ні (скільки).
10. У якому рядку займенники треба писати разом:
А) зі (мною), хтозна (чого), над (тобою), будь (що);
Б) який (небудь), у (мене), бозна (чого), аби (кому);                  (0,5 бали)
В) ні (якому), аби (що), де (якого), хто (сь);
Г) хто (сь), де (якого), будь (якому), аби (чому).
11. Зробити морфологічний розбір займенника у запропонованому реченні:
Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив.                      (2 бали)
12. У поданих словосполученнях замініть іменники особовими займенниками. Словосполучення випишіть у дві колонки: 1) ті, в яких займенники не починаються на букву н; 2) ті, в яких займенники починаються на букву н.
Очікувати тата, хвалитися друзями, кепкувати з хлопця, зустріти маму, платити за брата, вживати ліки, сидіти на коневі, передати сестрі, скористатися порадою, перейти через струмок.
Ключ. У дієсловах підкресліть другу від початку літеру. З цих букв прочитаєте закінчення прислів’я: «Краще своє мале, ніж…».           (2 бали)
13. Користуючись розрядами займенників, складіть невеличкий твір-міркування: «Навіщо мені необхідна музика» (5-8 речень).                  (3 бали)
ІІ варіант
1. У якому рядку всі займенники одного розряду:
А) мого, твого, свого, нас;
Б) весь, кожний, котрий, ніякий;                                              (0,5 бали)
В) ніхто, ніщо, ніякий, жодний;
Г) всякий, іншому, йому, собою.
2. У якому рядку всі займенники особові:
А) нас, мені, ти, собі;                                                               (0,5 бали)
Б) казна-чому, кожного, абиякого;
В) я, тобою, їх, його;
Г) мене, кожного, самими.
3. У якому рядку всі займенники означальні:
А) абихто, жодний, кожний, собою;
Б) хто, всякий, твій, вам;                                                          (0,5 бали)
В) іншого, самому, іншим, сам;
Г) стільки, щось, жодному, нічий.
4. У якому рядку всі займенники відносні:
А) для кого, що, ким, в чому;
Б) чиїх, їм, вона, з тобою;                                                        (0,5 бали)
В) самого, хтозна-що, будь-скільки, вони;
Г) котрий, весь, наші, собою.
5. У якому рядку всі займенники заперечні:
А) ніскільки, ні з ким, нікотрому, нікого;
Б) кожного, котрий, казна-що, скільки;                                   (0,5 бали)
В) якийсь, вони, ніхто, будь-який;
Г) стільки, ваш, деякий, ніщо.
6. У якому рядку всі займенники вказівні:
А) ця, якою, чиїх, ніякі;
Б) цій, те, таку, тим;                                                                 (0,5 бали)
В) кожному, твоєму, мій, їхнього;
Г) чого, вашому, їхній, нам.
7. У якому рядку всі займенники присвійні:
А) твоїм, вашого, моїми, своїми;
Б) самих, вся, чиїсь, стільки;                                                   (0,5 бали)
В) їхня, моє, твоя, собою;
Г) те, кожного, хто-небудь, нашим.
8. У якому рядку всі займенники неозначені:
А) що-небудь, стільки, його, хто-небудь;
Б) інший, той, абищо, жодний;                                                (0,5 бали)
В) казна-що, щось, деякого, будь-хто;
Г) жоден, стільки, її, хто-небудь.
9. У якому рядку займенники треба писати через дефіс:
А) наді (мною), ні (на) кого, аби (якого);
Б) казна (чому), де (чому), будь (у) кого;                               (0,5 бали)
В) казна (чого), який (небудь), будь (хто);
Г) казна (що), який (сь), аби (хто).
10. У якому рядку всі займенники треба писати разом:
А) аби (хто), чий (сь), де (кому);
Б) хтозна (що), де (чому), будь (кому);                                  (0,5 бали)
В) аби (який), чий (небудь), де (хто);
Г) будь (кому), де (який), який (небудь).
11. Зробити морфологічний розбір займенника у запропонованому реченні:
В уяві моїй мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її рідною.
12. Розподіліть словосполучення в дві колонки: 1) зі вставленою буквою і; 2) зі вставленою буквою и.
Ч…йсь задум, ус…м родом, на ц..й опорі, з ц..х аркушів, з ц…ми гаслами, ц…м разом, ус…ма засобами, з ус…х усюд, ч…їсь обличчя, на ц..х шапках, з ц…єю метою, до ц..х ігор.   (2 бали)
Ключ. З перших букв іменників прочитайте початок прислів’я: «… не купиш».

13. Користуючись розрядами займенників, складіть невеличкий твір-міркування: «Чи може Інтернет замінити книгу?» (5-8 речень).                  (3 бали)

Продовження завдань
– (В зошитах).Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі на одну із тем: – ,,Що я роблю для здійснення своєї мрії’’, ,,У чому полягає гідність людини’’, ,,Що важливіше – наполегливість чи скромність’’
– Написати есе на одну із тем: ,,Кого можна назвати патріотом рідної землі’’, ,,У чому полягає життєвий успіх’’
– Повторення в кінці року. Впр. 564, 568, 570,574, 577, 578.

Українська література

Написати на окремих листочках контрольну роботу, яку писали на чернетках, і скинути мені на вайбер чи месенджер.
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів.
Л. Глібов. ,,Муха і Бджола’’, ,,Жаба і Віл’’. Читати та аналізувати . Мораль байок. Знати поняття ,,алегорія’’, ,,мораль’’.
С. Руданський. ,,Добре торгувалось’’, ,,Запорожці у короля’’. Теорія літератури: співомовка, гумореска.
П. Глазовий. ,,Еволюція’’, ,,Найважча роль’’, ,,Заморські гості’’, ,,Похвала’’, ,,Кухлик’’. Читати та аналізувати.
Контрольна робота (на листочках).
Гумористичні твори
Варіант 1
Початковий рівень
1. Автором байок „Щука”, „Муха і Бджола”, „Жаба й Віл” є
А С. Руданський Б Л. Глібов
В П. Глазовий Г І. Жиленко
2. Коли „Муха-ледащиця майнула у садок” („Муха і Бджола”)?
А восени Б навесні В улітку Г взимку
3. С. Руданський є автором творів
А „Еволюція”, „Найважча роль” Б „Свиня свинею”, „Гуменний”
В „Щука”, „Муха і Бджола” Г „Заморські гості”, „Похвала”
Середній рівень
4. Короткий гумористичний твір, побудований на основі народного анекдоту, казки, приказки, у якому описано певний комічний випадок, — це
А гумореска Б співомовка
В потішка Г усмішка
5. Рядки
…Де ти не поткнешся
————————
Тебе ганяють скрізь:
Непрохана не лізь –
взято із твору
А „Щука” Б „Муха і Бджола”
В „Жаба і Віл” Г „Свиня свинею”
6. З якої країни („Заморські гості”) „на Вкраїну прилетіли гості”?
А з Аргентини Б з Канади
В з Англії Г з Америки
Достатній рівень
7. Дайте визначення поняття „байка”. Доведіть, що твір „Жаба і Віл” є байкою.
8. Дайте визначення поняття „інверсія”. Наведіть приклади інверсії на основі співомовок С. Руданського.
Високий рівень
9. Напишіть невеличкий твір-роздум (7-8 речень) на тему „Чи добре, коли людина хитра? (за твором „Щука”)”.
Варіант 2
Початковий рівень
1. Автором творів „Еволюція”, „Найважча роль”, „Заморські гості” є
А С. Руданський Б Л. Глібов
В П. Глазовий Г С. Чернілевський
2. „Муха-ледащиця майнула у садок” (байка „Муха і Бджола”), щоб
А „на травицю подивиться” Б „на дерева подивиться”
В „на ряст, на квіти подивиться” Г „на листя й кущі подивиться”
3. Мораль байки Л,Глібова «Жаба і Віл»?
А треба бути тим, ким вродився;
Б треба себе вдосконалювати;
В треба намагатися стати схожим на інших.
Середній рівень
4. У гуморесці „Заморські гості” порушено проблему
А рідної мови Б любові до рідного краю
В любові до природи Г гостинності українців
5. Рядки
…Дметься гірш,
Все думає, що стане більш.
Та й що, дурна, собі зробила?
З натуги луснула — та й одубіла!
взято із твору
А „Щука” Б „Муха і Бджола”
В „Жаба і Віл” Г „Свиня свинею”
6. Запорозькі козаки вміли з гідністю відстояти свою честь і не давали нікому із себе покепкувати — така ідея твору
А „Еволюція” Б „Добре торгувалось”
В „Заморські гості” Г „Запорожці у короля”
Достатній рівень
7. Складіть порівняльну характеристику Мухи і Бджоли з однойменної байки.
8. Дайте визначення поняття „алегорія” і розкрийте суть цього поняття на прикладі вивчених байок Л. Глібова.
Високий рівень
9. Розкрийте своє розуміння вислову Сміх — найкращий лікар (7-8 речень).

 

 

 

                          7  клас                            

                                          Українська  мова

 • Написання прислівників. Впр. 451, 453,463,468.
 • Повторення вивченого про прислівник. Впр. 521, 525, 531 (усно).

Контрольна робота ,,Прислівник’’ (на листочках), щоб скинути мені

І варіант

 1. Прислівник – це..

А. незмінна  особлива форма дієслова;

Б. самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета;

В. незмінна самостійна частина мови;

Г. службова частина мови.

2.Усі слова є прислівниками у рядку:

А. впевнено, прекрасно, котрийсь;

Б. ліньки, попередньо, використано;

В. пошепки, інколи, сам на сам;

Г. раз у раз, обидва, мирно.

3.Прислівники поділяються на такі розряди:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні, обставинні;

В. похідні та непохідні;

Г. безособові, неозначені, означено-особові.

4.Прислівник напам’ять входить до розряду:

А. способу дії;

Б. місця;

В. причини;

Г. якісно-означальні.

 1. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:

А. віч-на-віч;

Б.  сам-на-сам;

В. вгорі;

Г. як-небудь.

 1. Прислівник мимоволі утворено способом:

А. префіксально-суфіксальним;

Б. основоскладання;

В. безафіксним;

Г. суфіксальним.

 1. . Установити відповідність між прислівником та способом його творення
  ( кожна пара 0.25 б.)

сильно        А. основоскладання

праворуч        Б. префіксально- суфіксальний

весною        В. суфіксальний

зліва        Г. перехід однієї частини мови в іншу

 1. Скласти речення зі словами по-старому і по старому
  (кожне речення 0.5 б.)

9.Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням
(Кожна пара прислівників – 0.4 б.)

чемно        А. причини

навприсядки        Б. часу

післязавтра        В. способу дії

згарячу        Г. міри й ступеня дії

трохи        Д. якісно-означальні

 

10.Записати слова, знявши риску. (кожне слово 0.2 б.)

В/гору, сам/на/сам, любо/дорого. раз/у/раз, на/весні, пліч/о/пліч, само/вільно, власно/руч, де/небудь, на/перекір.

 ІІ варіант

 1. Усі слова є прислівниками у рядку:

А. випадково, весною, пішки;

Б. на пам’ять, завширшки, втричі;

В. поріг, по-моєму, прекрасно;

Г. любо-дорого, навзаєм, використано.

 1. Прислівник відповідає на питання:

А. який? чий?

Б. що роблячи? що зробивши?

В. як? наскільки? навіщо?

Г. скільки? котрий?

 1. Які прислівники можуть утворювати ступені порівняння?:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні;

В. обставинні часу;

Г. обставинні причини та місця.

4.Прислівник набагато входить до розряду:

А. способу дії;

Б. міри та ступеня дії;

В. причини;

Г. якісно-означальні.

 1. Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку:

А. найліпше;

Б.  більш актуально;

В. найменш вдало;

Г. менш гірше.

 1. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку:

А. прекрасн..о, невблаган..о, незграбн..о;

Б. грішн..о, невпин..о, живописн..о;

В. рівнин..о, туман..о, спосон..я;

Г. бажан..о, попідтин..ю, перлин..о.

 1. Установити відповідність між прислівником та формою ступеня порівняння прислівника
  ( кожна пара 0.25 б.)

холодніше      А. проста форма найвищого ступеня порівняння

найбільш чисто       Б. складена форма найвищого ступеня порівняння

найгірше        В. проста форма вищого ступеня порівняння

більш вдало        Г. складена форма вищого ступеня порівняння

 1. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння прислівників легко, мало.(кожний ланцюжок  0.5 б.)

9.Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням
(Кожна пара прислівників – 0.4 б.)

довіку        А. причини

наперекір        Б. часу

спересердя        В. способу дії

вдвічі        Г. міри й ступеня дії

по-українськи        Д. мети

10.Записати слова, знявши риску. (кожне слово 0.2 б.)

Зо/зла, де/небудь, в/двічі, що/най/сильніше, без/кінця, дарма/що,час/від/часу, поза/торік, яко/мога, по/перше.

 

 Продовження завдань

 • Прийменник як службова частина мови. Впр. 537, 541, 545.
 • Види прийменників за будовою. Написання похідних прийменників. Впр. 552, 555, 559, 560.
 • Сполучник. Види сполучників за будовою, походженням. Сполучники сурядності і підрядності. Впр. 573, 575,577.
 • Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Впр. 587, 589, 595, 597,606.
 • Розвиток мовлення. Складання пам’ятки,,Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками і частками (проте – про те, зате – за те, якби – як би та ін..) (письмово в робочих зошитах)
 • Частка як службова частина мови. Частки формотворчі й словотворчі. Впр. 613, 614, 617.
 • Написання часток. Впр. 623, 628.
 • Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Впр. 629, 630, 631,640,645 (усно).
 • Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Впр. 651, 653, 654(на вибір).
 • Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Впр. 655, 660, 664, 666.
 • Контрольна робота.

Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук. Тест. (на листочках).

  Варіант І

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

 1. Укажіть правильне визначення прийменника.

А Прийменник — незмінна службова частина мови, що надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм.

Б Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.

Г Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

 1. Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.

А Без, од, над, посеред.         Б Без, кінець, із-за, на.

В Поміж, обабіч, щодо.           Г Попід, близько, до, по.

 1. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку…

А (з)над, (по)над, (по)між, (по)серед;

Б (на)прикінці, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля;

В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;

Г (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за.

 1. Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.

А або, чи, то, хоч, чи…чи;

Б і, й, та (в значенні і), ні-ні, як-так;

В проте, не тільки, а, але;

Г ні-ні, не то…не то, або…або, і.

 1. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.

А бо, тому що, оскільки, якби, дарма;

Б бо, та, проте, начебто, ніби;

В але, мов, як, щойно, якщо;

Г хай, ні…ні, ледве, й, однак.

 1. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів:

А Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя (П. Панч).

Б Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли (М. Коцюбинський).

В Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів (І. Франко).

Г Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя (А. Шиян).

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.

А Не/легко, не/абияк, не/наче, не/щастя.

Б Не/ по-людськи, не/впинно, не/абищо, не/голосно, а тихо.

В Не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити.

Г Не/вишиті рушники, не/розмальована мною листівка, не/допоміг.

 1. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишемо через дефіс.

А Ай/ай/ай! Ку/ку! Їй/Богу!     Б Ха/ха/ха! Го/ді! Ов/ва!

В Їй/бо! А/гов! Ге/й!                Г Їй/право! Тьох! Ну/ну!

Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Виберіть правильні варіанти відповіді.

 1. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

А Через технічні причини, відповідно до заявок, змагання зі стрільби.

Б Взяти до уваги, на мою адресу, після повернення.

В Лікар за освітою, підручник з мови, вистава по замовленню.

Г Прийшов з школи, у озері, відпустка по хворобі.

Д Українець за походженням, ракетка для тенісу, підготовлено на продаж.

 1. Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.

А Шлях пролягав полями, через ліси і зарослі, бори і хащі (Марко Вовчок).

Б Одцвітали яблуні, і тьмяні пахощі насичували повітря (С. Скляренко).

В Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

Г В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла (В. Сосюра).

Д Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня (Л. Костенко).

Завдання 11-12 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.
1 Прийменник А Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється
2 Сполучник (О. Підсуха)
3 Частка Б Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно
4 Вигук в добру землю сіє (М. Рильський)
В Ох, яка буря знялася на морі (О. Іваненко)
Г Стрункі сосни велично впираються вершинами в небо(Ю. Збанацький)
Д Впали сніги, вдарила люта зима (О. Гончар)
 1. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.
1 Ключ від дверей А Міжпредметні відношення
2 Відійшов від бібліотеки Б Означальні відношення
3 Заспівав від радості В Просторові відношення
4 Приїде у вівторок Г Причинові відношення
Д Часові відношення
 1. Записати слова, знімаючи риску

З/за, на/вколо, по/перек, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, одночасно/з, дарма/що, тому/що, хто/небудь, аби/що,як/от,не/наче, ані/трохи, от/же, стій/бо, де/хто, не/мов/би/то/.

 

Варіант 2

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

 1. Укажіть правильне визначення сполучника.

А Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Б Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Г Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

 1. Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.

А Для, над, через, без.           Б Поряд, край, з-за, посеред.

В Від, поміж, на, круг.             Г Попід, близько, до, по.

 1. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку:

А (з)під, (по)серед, (по)між, (по)під;

Б (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за;

В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;

Г (до)вкола, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля.

 1. Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.

А Хоч, або, проте, а.               Б Ні…ні, не тільки…а й, також, й.

В Зате, проте, не тільки, а.     Г Ні-ні, не то…не то, або…або, і.

 1. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.

А Доки, тому що, оскільки, якби, дарма.

Б Чи, та, проте, начебто, ніби.

В Проте, мов, як, щойно, якщо.

Г Хай, ні…ні, ледве, й, однак.

 1. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів.

А Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі (Ю. Збанацький).

Б Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян).

В Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луки спати (Олександр Олесь).

Г Цвіте липа так буйно й розкішна, що все місто плаває в задушливому мареві (Ю. Яновський).

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.

А Не/весело, не/абищо, не/наче, не/виконана справа.

Б Не/щодавно, не/впинно, не/мало, а багато, не/голосно.

 1. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

А Ой/Ой/Ой! Ку/ку! Їй/Богу!    Б Ха/ха/ха! Го/ді!Гулі/гулі!

В Кар/кар/кар! А/гов! Ге/й!      Г Їй/право! Ов/ва! Ну/ну!

В Не/хтувати, не/будуючи, не/чути, не/свій.

Г Не/засвітивши, не/побілений вчасно паркан, не/допоміг.

Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Потрібно вибрати правильні варіанти відповіді.

 1. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

А Іти по воду, по руках і ногах, через технічні причини, відповідно до заявок.

Б Читати по складах, іспит по математиці, взяти до уваги, на мою адресу.

В Назвав на ім’я, бачу по очах, через хворобу, лікар за освітою.

Г За будь-якої погоди, в озері, розмовляти українською мовою.

Д Думати про навчання, турбуватися про оцінку, підготовлено на продаж.

 1. Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.

А Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М. Коцюбинський).

Б Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

В Я бачив яблуньку, що зацвіла восени.

Г Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей (О. Копиленко).

Д Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).

Завдання 11-12 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між виділеними словами і частинами мови.
1 Прийменник А А ніч, мов мати, над тобою долоню на чоло кладе (Б.-І. Антонич)
2 Сполучник
3 Частка Б За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко)
4 Вигук
В Нехай увійдуть у хату чистота і спокій (М. Коцюбинський)
Г Весно, ох, довго ж на тебе чекати (І. Франко)
Д Відчиняє двері осені вересень (В. Ткаченко)
 1. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.
1 Зробив з паперу А Міжпредметні відношення
2 Запізнився через транспорт Б Означальні відношення
В Просторові відношення
3 Злетіти в небо Г Причинові відношення
4 Залишити до завтра Д Часові відношення
 1. Записати слова, знімаючи риску.

Дарма/що, по/перек, ані/трохи, де/що, не/мов/би/то/,з/за, одночасно/з, тому/що, що/небудь, на/вколо, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, аби/що, як/от, не/наче, от/же, будь/коли.

 

-Продовження завдань.

-Узагальнення й систематизація вивченого. Впр. 669, 673, 675.

 

                                    Українська література

 Контрольна робота. Ти знаєш, що ти – людина… Творчість Л. Костенко, В. Симоненка, М. Павленко, Л. Пономаренко. (на листочках)

Варіант 1

І рівень (4 бали).

 1. З якого матеріалу дівчинка Анна з поезії Ліни Костенко «Кольорові миші» робила кольорових мишей?

а) пластилін;

б) лоза;

в) сухе листя;

г) кольоровий папір.

 1. Яка річка є місцем розгортання дії у вірші Ліни Костенко «Чайка на крижині»?

а) Дніпро;

б) Одра;

в) Вісла;

г) Волга.

 1. Що, на думку Василя Симоненка, людина не в змозі вибирати у своєму житті? (за віршем «Лебеді материнства»).

а) друга і дружину;

б) друга і по духу брата;

в) матір та Батьківщину;

г) друга та Батьківщину.

 1. Який вірш Василя Симоненка наповнений жагою до нових відкриттів, закликом до активної діяльності?

а) «Лебеді материнства»;

б) «Ти знаєш, що ти – людина?»;

в) «Гей,нові Колумби й Магеллани»;

г) «Крила».

 1. 5. Які чарівні речі були в домі у Софійки з повісті М. Павленко «Русалонька із 7-в, або Прокляття роду Кулаківських»?

а) коралі та шафа;

б) коралі та скриня;

в) скриня та шафа;

г) шапка-невидимка та коралі.

 1. Як звали чоловіка, у якого Гордій Кулаківський підступом забрав землю (за повістю М. Павленко «Русалонька із 7-в, або прокляття роду Кулаківських»)?

а) Сергій Пустельник;

б) Валентин Білий;

в) Данило Міщенко;

г) Олександр.

 1. Чим жінки підкормлювали полонених німців у новелі Любові Пономаренко «Гер переможений»?

а) супом;

б) кашею;

в) вареною картоплею;

г) пирогами.

 1. Хто був зображений на фотокартці, яку німець Фрідріх любив показувати усім (за новелою Любові Пономаренко «Гер переможений»)?

а) він у молодості;

б) його дружина;

в) його син;

г) його дочки.

ІІ рівень (2 бали).

 1. Установіть відповідність між назвою вірша та уривком з нього.
 2. «Кольорові миші»;
 3. «Чайка на крижині»;
 4. «Ти знаєш, що ти – людина?»;
 5. «Гей, нові Колумби й Магеллани».

а) Кораблі! Шикуйтесь до походу!

Мрійництво! Жаго моя! Живи!

б) За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата.

в) Більше тебе не буде

Завтра на цій землі…

г) І той сусід сказав тоді у тиші:

– Панове судді. я її привів…

д) В цьому році зима

Не вдягала білої свити…

ІІІ рівень (3 бали).

 1. Як ставилися діти до полоненого німця Фрідріха з новели Любові Пономаренко «Гер переможений»?
 2. У чому сусід звинувачував дівчинку Анну з вірша Ліни Костенко «Кольорові миші»?

ІV рівень (3 бали).

 1. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:
 2. У чому полягає сенс життя людини на землі (за поезією Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?»)?
 3. Що робить людину крилатою (за поезією Ліни Костенко «Крила»)?
 4. Чи легко бути «білою вороною» (за поезією Ліни Костенко «Кольорові миші»)?
 5. Гуманістична ідея новели Любові Пономаренко «Гер переможений».

 

Варіант 2

І рівень (4 бали).

 1. З чим порівнює сад після дощу Ліна Костенко у вірші «Дощ полив»?

а) з діжкою;

б) з парасолькою;

в) з річкою;

г) з людиною.

 1. У якому польському місті Ліна Костенко написала поему «Чайка на крижині»?

а) Варшава;

б) Люблін;

в) Щецін;

г) Краків.

 1. У якому вірші Василя Симоненка постають образи досади, казки, мавок, верб, тополь?

а) «Лебеді материнства»;

б) «Ти знаєш, що ти – людина?»;

в) «Гей,нові Колумби й Магеллани»;

г) «Крила».

 1. Яка ідея вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?»?

а) особливим людям важко жити у суспільстві;

б) кожна людина особлива та унікальна;

в) потрібно постійно прагнути до нових відкриттів;

г) усі ми, як близнюки, схожі один на одного.

 1. Який предмет постійно знаходили у квартирі, що була під Софійчиною (за повістю М. Павленко «Русалонька із 7-в, або прокляття роду Кулаківських»)?

а) коралі;

б) блакитну стрічку;

в) червоний шарф;

г) чорні рукавички.

 1. Як звали нареченого Сніжани, у якого була своя сім’я, брехня про яку і стала на заваді шлюбу (за повістю М. Павленко «Русалонька із 7-в, або прокляття роду Кулаківських»)?

а) Вадим;

б) Олександр;

в) Валентин;

г) Сергій Пустельник.

 1. З чого майстрував німець Фрідріх прикраси для будинків, які так подобались місцевим жінкам?

а) з дерева;

б) зі шматочків цегли;

в) з мідної проволоки;

г) з каміння.

 1. Як завершилося життя німця Фрідріха з новели Любові Пономаренко «Гер переможений»?

а) помер від туберкульозу;

б) помер від серцевого нападу;

в) помер від старості після довгих років життя;

г) покінчив життя самогубством.

ІІ рівень (2 бали).

 1. Установіть відповідність між назвою вірша та уривком з нього.
 2. «Дощ полив»;
 3. «Крила»;
 4. «Лебеді материнства»;
 5. «Гей, нові Колумби й Магеллани».

а) Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,

Виростуть з тобою приспані тривоги.

б) …кажу, давно, кажу, у Вишгороді,

Підсудна Анна стала пред судом.

в) Немає поля,

То буде воля,

Немає пари,

То будуть хмари.

г) Ген корів розсипана квасолька

Доганяє хмари у полях.

д) Мріяти й шукати, доки жити,

Шкварити байдужість на вогні!..

ІІІ рівень (3 бали).

 1. Чому німець-нападник Фрідріх з новели Любові Пономаренко «Гер переможений» викликає у читача співчуття?
 2. У чому сусід звинувачував дівчинку Анну з вірша Ліни Костенко «Кольорові миші»?

ІV рівень (3 бали).

 1. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:
 2. У чому полягає сенс життя людини на землі (за поезією Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?»)?
 3. Що робить людину крилатою (за поезією Ліни Костенко «Крила»)?
 4. Чи легко бути «білою вороною» (за поезією Ліни Костенко «Кольорові миші»)?
 5. Гуманістична ідея новели Любові Пономаренко «Гер переможений».

 

Продовження завдань!!!

 • Розвиток мовлення. Письмовий твір. Складання своєї історії пригод з головним героєм – Іваном Силою.
 • А. Малишко. ,,Пісня про рушник’’. Основні мотиви та символічні образи поезії. Вивчити напам’ять.
 • ,,Чому , сказати, й сам не знаю…’’ Виразне читання й аналіз. Найвищі духовні цінності в поезії.
 • Контрольна робота. Ми – українці. Твори О. Ольжича, О. Теліги, О. Гавроша, А. Малишка
 1. Сином якого відомого українського письменника був Олег Ольжич?

а) Михайла Стельмаха;

б) Івана Франка;

в) Олександра Олеся;

г) Андрія Чайковського.

 1. У якому персоніфікованому образі постає радість в однойменному вірші Олени Теліги?

а) босоногої дівчинки;

б) вітрогона-хлопчини;

в) пташки;

г) квітки.

 1. Який художній засіб використаний в уривку з вірша Андрія Малишка?

І засмучені очі хороші блакитні твої.

а) епітет;

б) метафора;

в) порівняння;

г) персоніфікація.

 1. У якому виді спорту Іван Сила вперше заявив про себе як професійний спортсмен, перемігши поліцейського Магдебуру?

а) боротьба;

б) бокс;

в) легка атлетика;

г) важка атлетика.

ІІ рівень( 2 бали)

 1. Установіть відповідність між героєм повісті Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили» та його характеристикою.
 2. Міха Голий.
 3. Аделія.
 4. Піня.
 5. Велет.

а) найсильніша людина Японії;

б) вуличний борець, якого переміг Іван;

в) власниця цирку;

г) товариш Івана, сторож у цирку;

д) карлик.

ІІІ рівень (3 бали)

6.Визначте ідею вірша О. Теліги  «Сучасникам».

 1. Як ви гадаєте, що прагнув донести до читачів Андрій  Малишко своєю поезією « Чому, сказати, й сам не знаю…»?

 

IV рівень (3 бали).

 1. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:

1). «Іван Сила – утілення непереможного духу українського народу, його доброти  і щирості» (за повістю Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»).

2). «Краса українського рушника» (за віршем Андрія Малишка «Пісня про рушник»).

 

 

 

 

                                                   10 клас                            

                                          Українська  мова

 • (На листочках). Контрольна робота. Есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування.
 • Число іменників. Впр. 2, 3, 5,7 с.165-165.
 • Складні випадки відмінювання іменника. Впр. 2, 3,57 с.168-170,2,3,5,7 с.173-174.
 • Кличний відмінок. Впр. 3,4,5,7 с.177-178.
 • Імена по батькові. Впр. 2,3,5,7 с.180-183.
 • Практична риторика. Параграфи 59-64. Знати основні поняття з риторики. Впр. 7.с.201.
 • Контрольна робота. Морфологічна норма. Практична риторика. (на листочках).

 І варіант

 1. Спільний рід мають усі іменники рядка:

А нероба, забіяка, юрист, бідолаха;

Б незграба, суддя,тренер, сирота;

В ледащо, лівша, рева, листоноша;

Г староста, професор, зануда, базіка;

Д ябеда, замазура, вельможа, роззява.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до чоловічого роду:

А підручник, путь, розгляд, фікус;

Б розпродаж, Сибір, біль, дріб;

В грім, трудяга, особа, пенсне;

Г Київ, Львів, Тбілісі, Лондон;

Д професор, собака, староста, плакса.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до IV відміни:

А лікарня, ідея, зоря, рівня;

Б яблуня, знання, ґавеня, ім’я;

В білченя, рідня, левеня, каченя;

Г проміння, здоров’я, доля, земля;

Д хлоп’я, кошеня, маля, плем’я.

 1. Лише в однині вживаються всі іменники рядка:

А вазон, прикрість, зелень;

Б Крим, молоко, залізо;

В Дністер, козацтво, ім’я;

Г людство, сум, мальва;

Д радість, золото, вітер.

 1. 5. Тема виступу — це:

А основний шлях, завдяки якому через мовлення інформація доходить до слухача;

Б роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;

В основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;

Г уміння оратора виступати без підготовки.

 1. 6. План лекції — це:

А повний письмовий виклад змісту виступу;

Б слова та звороти, які означають поняття та явища певної галузі знання;

В узагальнювальні думки, що мають лаконічну, відточену мовну форму;

Г послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень.

 1. 7. Основні думки виступу потрібно повторювати:

а) завжди тими самими словами;

б) щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення;

в) пропонуючи слухачам повторити їх хором;

г) пропонуючи слухачам їх записати.

 

 1. Установіть відповідність між словами в рядку і їхніми граматичними характеристиками.
1 Жага, Лука, чебуречна, миля2 Крим, молоко, залізо3 Ваза, речовина, кислота4 Козеня, курча, слоненя5 Плем’я, полум’я, ім’я А Лише в однині вживаються всі іменники рядкаБ До першої відміни належать усі іменники рядкаВ До четвертої відміни належать усі іменники варіантаГ Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку
 1. 9. Установіть відповідність між граматичними характеристиками і словами в рядку.
1 Вальс, Кавказ, завод;2 Лондон, Збруч, Мороз3 Танець, стрілець, палець;4 Хвастун, парашут, хокеїст;5 Корінь, прохач, явище. А Літеру е (є) треба писати в орудному відмінку в усіх словах рядкаБ Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядкуВ Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядкуГ Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка одними мають усі іменники в рядку
 1. 10. Поставте слова в кличному відмінку:

Оксана Миколаївна, пан Президент, колега Ковальчук, сестра Іринка, Юрій Петрович.

 1. 11. Знайдіть і виправте в кожному рядку морфологічні помилки:

А кумедне кенгуру, картопляне пюре, красиве панно;

Б довгий тунель, важкий путь, перспективний інженер;

В багатолюдне Сочі, малий соня, старовинний піаніно;

Г непосидючий хлоп’я, молода леді, лікувальне алое;

Д убога сирота, повноводе Конго, кольорове драже.

ІІ варіант

 1. Чоловічий рід мають усі іменники рядка..

А морок, какаду, маестро, ООН;

Б Баку, продаж, столяр, денді;

В Борнео, собака, аташе, Сибір;

Г суддя, перекладач, путь, гімн;

Д хлоп’ятко, козак, інститут, іній.

 1. До одного роду належать усі іменники в рядку

А Делі, Чернівці, Мехіко;

Б Стамбул, Сочі, Чикаго;

В Сена, Дністер, Міссурі;

Г Нікарагуа, Китай, Чилі;

Д Токіо, Сухумі, Онтаріо.

 1. Немає помилки в рядку:

А спілкуватися з Бучаком Остапом Ігоровичом;

Б звернутися до Василенко Йосипа Богдановича;

В відвідати Петриняк Любославу Андрієвну;

Г гостювати в Чижа Володимира Карповича;

Д допомогти Васюті Оксані Станіславівній.

 1. Лише в множині вживаються всі іменники рядка:

А Карпати, проблеми, вечорниці;

Б входини, народи, Альпи;

В дріжджі, заручини, обличчя;

Г перемовини, двері, ножиці;

Д уста, м’ясниці, перешкоди.

 1. 5. Гумор – це:

а) добродушне осміювання чиїхось вад;

б) різке висміювання чогось негативного;

в) особливо дошкульна викривальна насмішка, що виявляє

ненависть і презирство до зображуваного;

г) приховане глузування, засноване на називанні супротивного,

коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але підтекст засвідчує протилежне.

 1. 6. Кульмінація публічного виступу – це:

а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично,

стилістично тощо;

б) спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно

підсилює попередню;

в)  частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій та фактів;

г) розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених   оратором думок.

 1. 7. Установіть відповідність між термінами та поясненнями.
1 Демонстрація2 Аргумент3 Теза4 Аксіома А Думка чи положення, яке треба довестиБ Форма логічного зв’язку між доведенням і положеннямВ Доцільний добір та ефективне використання системи мовних засобів з певною метою, у конкретних умовах спілкуванняГ Твердження, заперечення якого заперечує основи логічного мисленняД Думка чи положення, істинність яких вже доведена чи перевірена
 1. 8. Установіть відповідність. До поданих іменників доберіть прикметники:
1 Бароко А ШирокийБ ВічнозеленеВ НестерпнийГ Пишне
2 Сочі
3 Дніпро
4 Біль5 Суми
 1. 9. Установіть відповідність між словами в рядку і їхніми граматичними характеристиками.
1 Вовчище, бабище, хлопчисько2 Кенгуру, турне, ательє3 Олівець, лист, син4 Птах, зал, плацкарт5 Бетон, шум, кухоль А Не відмінюються всі слова рядкаБ Паралельні родові форми мають іменникиВ Слова рядка належать до іменників подвійного родуГ Паралельні закінчення мають іменники чоловічого роду
 1. 10. Поставте слова в кличному відмінку:

Пан полковник, добродій Роман, пані вчителька, рідний батенько, любий земляк.

  Українська література

 • Написати контрольний твір на  листочку на теми:
 • ,,Невмирущість духовної краси людини’’(,,Лісова пісня’’),
 • ,,Чарівна казка, навіяна волинськими лісами…’’ (,,Лісова пісня’’),
 • ,,Поетичний образ Мавки’’,
 • Ідея гармонії людини і природи’’ (,,Лісова пісня’’),
 • ,,Слово, моя ти єдиная зброя…’’,
 • Ідея служіння митця народові у творчості Л. Українки’’.
 • О.Олесь. ,,З журбою радість обнялась…’’,,Чари ночі’’.(напам’ять). ,,О слово рідне!Орле скутий!.. Аналіз поезій.
 • Драматичний етюд ,,По дорозі в казку’’. Аналіз твору.
 • В. Винниченко. ,,Момент’’. Філософський підтекст. Образ Мусі.
 • Контрольна робота. Творчість Л. Українки, М. Вороного, О. Олеся, В. Винниченка.(на листочках)

I варіант

Початковий рівень

 1. Вкажіть назву збірки поезій Олександра Олеся, що вийшла у 1907 р.:

А «З журбою радість обнялась»;

Б «Драматичні етюди»;

В «Чужиною»;

Г «Поезії».

 1. Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня»:

А одвічна проблема реалізації творчої особистості;

Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;

В проблема соціальної нерівності людей;

Г проблема збереження природного середовища.

 1. Слова:

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший —

Він скарби творить, а не відкриває…

адресовані:

А Мавці;

Б Лукашеві;

В Килині;

Г Перелесникові.

 1. Домінуючим художнім засобом у творі М. Вороного «Блакитна панна» є:

А метафора;

Б символ;

В тавтологія;

Г епітет.

 1. 5. У новелі „Момент” у нерозривну єдність сплетені мотиви:

А життя і смерті;

Б любові та розлуки;

В обов’язку та відповідальності;

Г злочину та спокути;

Д особистого та суспільного.

 1. Складний шлях пошуку ідеалу життя розкрито у творі:

А «Чари ночі»;

Б «По дорозі в казку»;

В «Інфанта»;

Г «О слово рідне.».

Середній рівень

Продовжте речення:

7 . У новелі „Момент” В. Винниченко порушує проблеми…

 1. 8. Драматичний етюд — це…

Достатній рівень

 1. 9. Доведіть, що твір В. Винниченка „Момент” — психологічна новела.
 2. 10. Як ви розумієте визначення жанру «Лісової пісні», чому це драма-феєрія?

Високий рівень

 1. Напишіть творчу роботу на одну з тем:

– «Лісова пісня» — шедевр світової літератури.

-«З журбою радість обнялась.» (за творчістю О. Олеся)

– Мої роздуми над новелою В. Винниченка „Момент”.

II варіант

Початковий рівень

 1. Кому належать слова у творі Лесі Українки «Лісова пісня»:

О, не журися за тіло!

Ясним вогнем засвітилось воно,

чистим, палючим, як добре вино,

вільними іскрами вгору злетіло.

А Лукашеві;

Б Мавці;

В Килині;

Г Русалці.

 1. М. Вороний працював у театрі…

А І. Карпенка-Карого;

Б М. Садовського;

В М. Кропивницького;

Г П. Саксаганського.

 1. Яка поезія стала відомим романсом?

А «О слово рідне! Орле скутий!..»;

Б «Блакитна панна»;

В «Чари ночі»;

Г «Стояла я і слухала весну».

 1. «Блавати», «гротески» трапляються у творі:

А «Чари ночі»;

Б «О слово рідне!.. »;

В «Мріє, не зрадь»;

Г «Блакитна панна».

 1. У якому творі Леся Українки піднімається проблема людини, природи і мистецтва?

А «Contra spem spero»;

Б «Лісова пісня»;

В «Стояла я і слухала весну»;

Г «Мріє, не зрадь».

 1. Конфлікт драматичного етюду «По дорозі в казку» базується на протистоянні.

А старе — нове;

Б чоловік — жінка;

В герой — натовп;

Г творчість — руйнація.

Середній рівень

Продовжте речення:

 1. 7. Драма-феєрія — це…

8.Новела „Момент” має підзаголовок…

Достатній рівень

 1. 9. Яку роль відіграють символи в «Лісовій пісні» Лесі Українки?
 2. 10. Що нового новелою „Момент” вніс Винниченко в розкриття теми любові й щастя?

Високий рівень

 1. Напишіть творчу роботу на одну з тем:

– «Лісова пісня» — шедевр світової літератури.

-«З журбою радість обнялась.» (за творчістю О. Олеся)

– Мої роздуми над новелою В. Винниченка „Момент”.

 

ВЧИТЕЛЬ КОРИСТИНСЬКА Л.М.

Користинська Любов Миколаївна

Природа 5 клас
Середовище життя. Чинники середовища. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Різноманітність середовищ життя. Виконати завдання в робочому зошиті с. 61-64.
Біологія
6 клас
Опрацювати матеріал параграфів 48-50. Виконати завдання в робочому зошиті с. 83-87
7 клас
Опрацювати § 49-53. Виконати завдання в робочому зошиті с. 75-76;79;82-83
8 клас
Опрацювати § 44-47. Виконати тест-контролювання на ст. 210. Виконати завдання в робочому зошиті с. 67-71
9 клас
Опрацювати § 43-47. Виконати тест на закріплення знань с. 183-185.Виконати завдання в робочому зошиті с. 78-81
10 клас
Опрацювати § 51-56. Завдання для самоконтролю в кінці кожного параграфа. Проект ” Генотерапія та її перспективи” с. 202.
11 клас
Опрацювати § 52-56. Практичне завдання “Оцінка екологічного стану свого регіону” с. 206-207
Хімія
7 клас
Опрацювати § 35-36. Виконати завдання в робочому зошиті відповідно до теми.
8 клас
Опрацювати § 37-38. Виконати завдання в робочому зошиті відповідно до теми. Підготувати проект ” Поширення і використання кислот, основ і солей” с.169-170;182-183;203-204
9 клас
Опрацювати § 36-37. Виконати завдання в робочому зошиті с. 76;77;79;81-82
10 клас
Опрацювати § 23-26. Виконати завдання в робочому зошиті с. 53-54;55;57;59
11 клас
Опрацювати матеріал робочого зошита с. 68;70;72;73. Дати відповіді на запитання с.69;71;73

ВЧИТЕЛЬ СІСТУК Т.Ю.

 4 КЛАС
 12.03
 Читання
Езоп “Двоє приятелів і ведмідь” (знати про Езопа,  відповіді на питання).
Леонід Глібов “Зозуля й Півень” (напам’ять)
Математика
841—848
Укр.мова
Впр.310-314
Природознавсво
С. 127-129
13.03
Читання
Про Олену Пчілку,  “Котова наука”
Укр. мова
Впр. 315-318
Математика
849, 853,  856, 857
 16.03
Читання
ПЗЧ — “Байки” – с. 100 – 105
Математика
Ділення на добуток (за номером 858), обчислити 860,861, 863, 865
Укр. мова
Повторити все про дієслово — впр. 319 – 322
Природознавсво
На які корисні копалини багата українська земля.
С. 130 – 131
9 кл. Л-ра
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»Вивчити напам’ять фрагмент (на вибір).
Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти
Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).
«Вічна» тема матері й сина. Романтичний тип утілення теми жіночої долі («Катерина»).
Еволюція жіночого образу. Реалістично-побутовий тип утілення теми жіночої долі («Наймичка»).
Урок мовленнєвого розвитку (усно). Порівняльна характеристика персонажів поем «Катерина» і «Наймичка».
Опрацювати критичний матеріал в підручнику -с. 176 – 200
17.03
Читання
Н. Шейко-Медведєва “Лисиця, що впала з неба”
Відповіді на питання після розділу
В “Читайлику” — зробити завдання на відповідних сторінках
Математика
867 – 875
Ділення з остачею на и число
Укр.мова
Повторити про дієслово -впр. 319-322 (ті, які вчора не зробили)
18.03
Читання
О.Пушкін “Казка про царя Салтана”
В “Читайлику” — зробити завдання на відповідних сторінках
Математика
Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею
№885-892
Основи здоров’я
Дорожні знаки – с.129-134
В зошиті зробити завдання на відповідних сторінках
19.03
Читання
ПЗЧ—Твори зарубіжних письменників —с. 106 – 115 (с. 137-159)
Математика
885-892
Природознавсво
С. 132 – 133 (в зошиті відповідні сторінки)
20.03
Укр.мова
Скласти невеликий твір (на півсторінки) на тему “Маленька праця краща за велике безділля”
Математика
893-901
9 кл. Укр.мова
Складні речення з різними видами зв’язку – §32, впр.4-5 -с.114-115
8 кл. Укр.мова
Повторити вивчене все про звертання та вставні слова (словосполучення і речення); зробити вправи, які не зробили в класі.
Укр.л-ра
Ніні Бічуя “Шпага Славка Беркути”. Прочитати повість, опрацювати матеріал в підручнику – с. 142-176. Проблеми твору, особливості композиції , характеристика образів.
8 кл.
Укр. мова
§ 35 —с. 120 – правила, впр. 2 – 7 (с. 121 – 123)
Укр.л-ра
Повторити с. 111 – 176
 30.03
4 кл.
Читання
Ганс Крістіан Андерсен “Гидке каченя” – прочитати, в зошиті відповідні сторінки заповнити
Математика
902-910
Укр. мова
Вивчити правила про прислівник, впр. 323 – 325
Природознавсво
Чим схожі всі річки?
С. 134 – 135 ( в зошиті відповідні сторінки)
9 кл
Укр.мова
§33 – правило – с.116, впр. 4 – 6 (с.118 – 119)
Укр.л-ра
Ідейно – художній аналіз поезії Т. Г. Шевченка “У нашім раї на землі”, “На панщині пшеницю жала”, “Доля” (вивч. напам’ять)
31.03
Основи здоров’я
Самооцінка і поведінка людини (с. 135 – 140), в зошиті відповідні сторінки
Математика
Ділення чисел, що закінчуються нулями.
911, 912, 917 – усно
913 – 920 – письмово
Укр. мова
Розвиток мовлення – с. 54-56
 1.04
Читання
Дж. Родарі “Дорога, що нікуди не вела” – прочитати, відповіді на питання до тексту
Математика
Додаткові вправи – с. 146
Укр.мова
Впр. 326-328
2.04
Читання
Дж. Родарі “Дорога, що нікуди не вела” – в зошиті відповідні сторінки
Природознавсво
Чим відрізняється рівнинна річка від гірської? – с. 136-137, в зошиті відповідні сторінки
3.04
Математика
Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові – опрацювати 921, обчислити 923-927
Укр. мова
Впр. 329-331
8 кл
Укр.мова
Відокремлені означення, опрацювати §§36-37 – с. 124-125, 128 – правила, впр. 3 с.126, впр. 7 – с. 127, впр. 2 – с. 129, впр. 7 – с. 131
Укр. л-ра
Володимир Дрозд “Білий кінь Шептало” – прочитати, вивч. біографію письменника9 кл
Укр.мова
§34 – с. 120, впр. 2,4,5 – с. 121 – 123
Укр.л-ра
Ідейно-художній аналіз поезії Т. Г. Шевченка “Доля”, “Росли укупочці, зросли”. Висока філософія життя людини на землі.
https://youtu.be/7abpyLOyNwY
https://www.youtube.com/watch?v=-XV0aXvZzxo
ПЮРО С.С.

7 клас

Виконати ТК№ 4 за зошитом для контрольних робіт на окремих аркушах

Варіанти за списком журналу

Завдання зберу до 1 травня

День визначимо по мірі готовності учнів до здачі робіт

 

9 клас

Виконати ТК№ 5 за зошитом для контрольних робіт на окремих аркушах

Варіанти за списком журналу

Завдання зберу до 1 травня

День визначимо по мірі готовності учнів до здачі робіт

 

10 клас

Виконати ТК№ 5 за зошитом для контрольних робіт на окремих аркушах

Варіанти за списком журналу

Завдання зберу до 1 травня

День визначимо по мірі готовності учнів до здачі робіт

 

11 клас

Виконати ТК№ 4 за зошитом для контрольних робіт на окремих аркушах

Варіанти за списком журналу

Завдання зберу до 1 травня

День визначимо по мірі готовності учнів до здачі робіт

 Трудове навчання

5 клас

Виконати проекти: Бутерброди  Салати     Декоративні  квіти

Зробити світлини.   Роботи здати після закінчення карантину

 

6 клас

Виконати проекти:  Бутерброди  Салати     Декоративні  квіти

Зробити світлини.   Роботи здати після закінчення карантину

7 клас

Виконати проекти: Тримач для книжок   Килимок на стілець

Зробити світлини.   Роботи здати після закінчення карантину

8 клас

Виконати проекти: Будиночок для тварин     Килимок на стілець

Зробити світлини.   Роботи здати після закінчення карантину

9 клас

Виконати проект  «Годівничка»

Роботи здати після закінчення карантину

 

11 клас

Виконати проект  «Годівничка»

Роботи здати після закінчення карантину

 

Вчитель Козярчук  О.В.

 

5 клас. Історія.

 1. Тема: Проголошення незалежності України, ухвалення конституції України. Революція Гідності . Опрацювати §17, 18, зробити конспект до §17, 18
 2. Пройти тести за посиланням join.naurok.ua

Вводите у відповідну графу Код доступу 616317,  власне прізвище та ім’я.

 1. Практичне заняття : підготувати письмово розповідь про пам’ятку історії або пам’ятник, встановлений в рідному краї.

4  Узагальнення за темою: Історія України  в пам’ятках.  Пройти тести за посиланням  join.naurok.ua   Вводите у відповідну графу Код доступу 575616 ,  власне прізвище та ім’я.

 

 

6 клас. Всесвітня історія.

 

 1. Тема: Римська імперія за часів Октавіана Августа. Опрацювати §50, дати відповідь письмово на питання на ст..229
 2. Тема: Пантеон богів . Римське право. Опрацювати §46, дати відповідь письмово на питання на ст..229

Пройти тести за посиланням  join.naurok.ua   Вводите у відповідну графу

Код доступу 829565 і прізвище та ім‘я

 1. Тема: Мистецтво Давнього Риму. Опрацювати §51,54 опрацювати усно питання на ст..234,246. Письмово підготувати екскурсійну розповідь від імені  екскурсовода  про  одну  з  пам’яток архітектури Риму. Пантеон – «Храм  усіх  богів». Колізей – найбільший  амфітеатр  Риму. Тріумфальні  арки.Римські  акведуки.

4 .  Узагальнення. Пройти тести за посиланням  join.naurok.ua   Вводите у відповідну графу Код доступу 435832 і прізвище та ім‘я

 

 

7 клас Всесвітня історія.

 

1.Тема : Архітектура та мистецтво. Раннє відродження. Гуманізм. Опрацювати  §23-24, дати відповідь письмово на питання в кінці  §.

Узагальнення. Пройти тести за посиланням  join.naurok.ua   Вводите у відповідну графу Код доступу  790973 і  власне прізвище та ім‘я

 1. Тема : Чернечі лицарські ордени. Християнізація Східної Європи. Опрацювати §21, дати відповідь письмово на питання в кінці  §.
 2. Тема : Велике князівство Литовське за правління Ольгерда Гедиміновича. Опрацювати §25, дати відповідь письмово на питання в кінці §.

 

8 клас. Всесвітня історія.

 

1.Тема: Османська імперія. Опрацювати  §18, дати відповідь  на питання в кінці  §.

 

2.Тема: Московська держава. Поява Російської імперії. Опрацювати  §25, дати відповідь на питання в кінці  §20-21.

Узагальнення. Пройти тести за посиланням  join.naurok.ua   Вводите у відповідну графу Код доступу 961745 і  власне прізвище та ім‘я

 

9 клас. Всесвітня історія.

Сунь Ясен. Сіньхайська революція. Опрацювати  §26, дати письмово відповіді  на питання в кінці  §.

Пройти тести за посиланням  join.naurok.ua   Вводите у відповідну графу Код доступу 503967 і  власне прізвище та ім‘я

Спроби  модернізації Османської імперії . Опрацювати  §27, дати письмово відповіді  на питання в кінці  §.

 

10 клас. Громадянська освіта.

Ринок праці . Учасники ринку праці. Опрацювати  тему 6 , дати відповіді  на питання в кінці  теми.

Лобіювання інтересів та корупція. Опрацювати  тему 7 , дати відповіді  на питання в кінці  теми.

Практичне заняття «Родинний бюджет». Скласти  разом з батьками родинний бюджет за поданим планом в підручнику на ст..156

Практичне заняття «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме» , скласти резюме скориставшись посиланням https://www.work.ua/ru/articles/jobseeker/1888/

Трофимчук С.В.

Англійська мова 5 клас
Впр 1-5 ст 170-171
Впр 1-2 ст 171
Впр 1-4 ст 172-173
Впр 1, 3, 4 ст 174- 175
Впр 1-3 ст 176
Вам 1-2 ст 177

Англійська мова 6 клас

Впр 1-6 ст 138-140

Впр 1-6 ст 140- 142

Впр 1-5 ст 143- 145

Виконати тести

https://super.urok-ua.com/testovi-zavdannya-z-angliyskoyi-movi-za-6-klas/

Вчитель Ющук С.І.    Основи здоров’я.

Основи здоров’я

6 клас

Опрацювати § § 26-30

Робочий зошит ст.61-75

Написати міні-твір на тему « Безпека у нашому житті».

 

7 клас

Опрацювати § §26-30

Робочий зошит 61-71

Скласти пам’ятку «Моя безпека».

 

8 клас

Опрацювати § § 26-31

Робочий зошит ст. 63-76

Написати міні- твір на тему : « Вода у нашому житті».

 

9 клас

Опрацювати § §29-30

Робочий зошит ст.67-79

 

6 клас  Опрацювати  §§ 21-22

Робочий зошит ст. 53-58

 

7 клас  Опрацювати   §§ 21-22       Виконати з підручника ст.80 (1,3)

Робочий зошит  ст. 50-51

 

8 клас Опрацювати §21

Робочий  зошит  ст. 47-50

Скласти « портрет» людини, яка завжди демонструє впевнену поведінку, протилежну віктимній.

 

9 клас  Опрацювати §§  24-26

Робочий зошит ст. 67-71

Створити соціальну рекламу з метою поширення достовірної інформації  про епідемію ВІЛ.

 

Основи здоров’я.

6 клас.

Опрацювати § 23     ст. 111 Пригадати номери аварійних служб, записати у довідник.

Робочий зошит ст.59 (1,5)

Опрацювати  § 24 Робочий зошит ст. 60

Скласти пам’ятку « Правила користування електричними приладами».

Опрацювати  § 25

Робочий зошит   ст.59-60 (2,3,4)

Виконати проект « Бережемо електроенергію». Ст 114 підручника ( за планом)

7 клас

Опрацювати  § § 23-24, робочий зошит.

8 клас

Опрацювати  § 22, робочий зошит ст. 51-56.

Намалювати малюнок « Безпека на дорозі».

Опрацювати  § 23, зошит ст. 57-58

Підготувати соціальну рекламу « Мотоцикл і безпека».

Опрацювати  §24 ,зошит 59-60

Створити буклет « Усе в твоїх руках».

9 клас

Опрацювати  § 27, зошит ст.65-71

Опрацювати  § 28. Дослідницький проєкт « Способи подолання екологічних проблем».

ВЧИТЕЛЬ    ТОКАРЕЦЬ Л.Я.

5 клас                                     Математика

Тема: середнє арифметичне. Відсотки.

 • 5 п. 36,37,38.

Вправи: 1042,1046,1048,1050,1052,1054,1056,1058,1068,1070,1074,1076,1079,1109,1115,1120.

Тести,ст. 249

 

7 клас                                                   Алгебра

Тема: системи  лінійних рівнянь з двома змінними.

 • 23-§ 28

Вправи: 945,921,960,972,986,998,1000,1008,1026,1028,1037,1053,1060,1066,1087,1093,1100,1127,1136,1148,1153.

7 клас                                           Геометрія

Тема: коло і круг

 • 17-§19

Вправи: 505,507,514,520,542,546,562,563,581,

8 клас                                                   Алгебра

Тема: розв’язування раціональних  рівнянь, що зводяться до квадратних.

 • 19-§23

Вправи: 1048,1053,1054,1062,1080,1085,1093,1104,1109,1114.

8 клас                                                   Геометрія

Тема: многокутники. Площа многокутників.

 • 18-§23

Вправи:808,820,841,852,859,881,888,903,908,926,931,937,942,966,989,999,1009,1057,1062.

Тести,ст. 221

 10 клас                                                Алгебра

Тема: Дослідження функції і  побудова її графка за допомогою похідної.

 • 3.

Вправи: 25.1,25.2 ( ст. 133)

Підручник А.Г. Мерзляк.

10 клас                                                 Геометрія

Тема: координати та вектори в просторі.

 • 6

Вправи:42.4,42.6,42.8,42.11,42.13,42.15,42.17,42.19,42.21,42.23.

Шановні учні та батьки!

До вашої уваги завдання для підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр з історії 

Вчитель   Токарець А.І.

7 клас Історія України     с.226 Запитання і завдання

10 клас  Історія України с.234 QRкод

Узагальнення ” Україна в роки війни 1939-1945 рр.”

10 клас Всесвітня історія с.169 QRкод “Повсякденне життя і культура”

11 клас Історія України QRкод с.2475 за розділом 6 “Творення нової України”

9 клас Тематична атестація №5 (на друкованій основі)