Квітень 24, 2020

ВАЖЛИВО!ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗОВАНОГО ЗАВЕРШЕННЯ 2019-2020 Н.Р. У ВОСКОДАВСЬКОМУ НВК

УКРАЇНА

ВОСКОДАВСЬКИЙ   НВК  «ДНЗ-ЗОШ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ»

 

вул. Молодіжна, 27, с. Воскодави, Гощанський район, Рівненська область, 35423, тел. (03650) 5-61-46,

Е-mail: voskodavyscool@ukr.net Код ЄДРПОУ  22557565

 

 

НАКАЗ

 

21 квітня  2020 року                                               №  18

 

Про проведення підсумкового оцінювання та

організованого завершення 2019-2020 навчального року

у Воскодавському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»

 

 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та у межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

НАКАЗУЮ:

І . Педагогічному колективу:

1.Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів;

2.Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;

 1. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють a6o перебувають у режимі самоізоляції;

укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів i раціонального використання часу;

4.Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів,

враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр до 29 травня 2020 року;

5.Завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів;

 1. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень;
 2. Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації

дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі;

 1. Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-x класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно;
 2. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.
 3. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останній дзвінок та випускний вечір.

11.Привертаємо увагу до того, що оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити до 15 червня 2020 року.

12.Розробити i затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобутгя базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

13.Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копіі відповідних документів електронною поштою a6o в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

ІІ.Оцінювання в умовах дистанційного навчання

1.Для учнів 1-2-x класів початкової школи застосувати формувальне та підсумкове оцінювання.

2.Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи — поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

3.Передбачити оцінювання результатів навчальної діяльності ,здійснювати у синхронному a6o асинхронному режимі.

Взяти до уваги, що синхронний режим дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів. Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи ,тощо).

У синхронному режимі учні можуть:

виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;

виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;

брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист просктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально a6o в групах;

брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom a6o в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;

виконувати інші завдання, які пропонус вчитель.

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної a6o самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного a6o відеозв’язку.

В асинхронному режимі учні можуть:

виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);

виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) a6o у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) a6o іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання a6o доступу до мережі Інтернет);

писати диктанти з використанням аудіо a6o відеозаписів, створених та надісланих вчителем;

знімати на відео a6o записувати аудіо усних відповідей та надсилати

файли вчителю засобами електронного зв’язку;

виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

4.Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення,

повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу е неприпустимим.

5.Про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем i учнями одного класу, необхідно повідомити учнів та ïx батьків заздалегідь a6o оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв’язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв’язку з учнями.

ІІІ. Поточне та формувальне оцінювання

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання е не перевірка i контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення ïx неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення ïx успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній i письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проекти, ece, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Moodle, Naurok тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов’язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню — здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на комп’ютері a6o сфотографованих) через електронну пошту a6o платформу Googleclassroom, Moodle та iнmi, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom a6o будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі a6o перевірені опосередкованим способом через відео a6o аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї

роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.

IV.Підсумкове оцінювання

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне,семестрове та річне) здійснювати віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної, сімейної (домашньої), педагогічного патронажу).

Підсумкову оцінку за семестр виставляти з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкову оцінку виставляти за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових

контрольних робіт за II семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча 6 одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання. Надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

 • форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
 • необхідні для цього ресурси;
 • дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
 • дата та пас розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб ïx подання (для асинхронного режиму).

Учитель має отримати зворотній зв’язок від ycix учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.

Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання a6o постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записувати в класному журналі без зазначення дати ïx проведення.

Річне оцінювання виставляти з урахуванням результатів оцінювання

за перший та другий семестри навчального року.

Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за

№ 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації .У відповідних документах про освіту робити запис «звільнений(а)».

Учні 11-x класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі — 3HO) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення 3HO 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти i науки України від 06 квітня 2020 року 480. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень мас право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

 1. V. Оцінювання учнів 1-2 класів НУШ

Для учнів 1-2-x класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

Навчальні та творчі роботи учнів систематизувати у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень a6o іншим способом, визначеним учителем.

В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель може продовжувати застосовувати метод портфоліо: відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за ïx роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.

Для учнів 2-х класів НУШ надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах a6o на окремих аркушах. Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) a6o звичайною поштою. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).

Самооцінювання с невід’ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до ïx виконання.

Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-x класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель може скористатися своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів. Якщо вчитель залучатиме батьків до такої спільної роботи, провести з ними консультацію (у синхронному a6o асинхронному режимі) щодо роз’яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів a6o надіслати власні форми спостережень.

Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень надано у таких документах:

 • наказ МОН від 20 серпня 2018 року 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»;
 • наказ МОН від 27 серпня 2019 року N 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;
 • лист МОН від 14 серпня 2019 року 1/9-513 «Щодо методичних рекомендацій для 3-x класів експериментальних закладів загальної середньої освіти».

VI.Підсумкове оцінювання yчнiв, які здобувають освіту за

індивідуальною формою

Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний  патронаж,  сімейна (домашня)) у 2019-2020 навчальному році здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що описані вище.

Учні 11-x класів, які здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, сімейною (домашньою) формою, складають річне оцінювання з ycix навчальних предметів та ДПА у формі 3HO на загальних підставах (окрім випадків, передбачених законодавством).

VII.Зарахування учнів до 5-х класів закладу загальної середньої

освіти

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується, зокрема, шляхом зарахування до НВК без проведення конкурсу.

Механізм зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти , затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за

№ 564/32016.

 

 

 

 

Директор                                         Анатолій Токарець