Травень 5, 2021

ОГОЛОШЕННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Андрусіївського НВК

«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Гощанської районної гімназії, Дроздівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Майківського

НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Русивельського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Садівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Синівської ЗОШ І-ІІІ ст.,

Чудницького НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.»

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 25,26 Закону України «Про освіту», Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Гощанської селищної ради, затвердженого рішенням Гощанської селищної ради від 26.04.2021 № 585, враховуючи закінчення терміну дії строкових трудових договорів (контрактів) директорів Андрусіївського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Гощанської районної гімназії, Дроздівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Русивельського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Садівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Синівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Чудницького НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.», з метою публічного і прозорого добору кандидатури на посаду директора, відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради оголошує конкурс на заміщення  посади директора Андрусіївського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Гощанської районної гімназії, Дроздівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Русивельського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Садівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Синівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Чудницького НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.»

 

Найменування закладу освіти Андрусіївський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

Воскодавський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;

Гощанська районна гімназія;

Дроздівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

Майківський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

Русивельський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;

Садівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

Синівська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів

Чудницький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня».

Місцезнаходження закладу освіти с. Андрусіїв, вул. Михайла Вершила, 51б;

с. Воскодави,    вул. Молодіжна, 27;

смт. Гоща, вул.Незалежності, 21a;

с. Дроздів, вул. Шкільна, 1;

с. Майків, вул. Шкільна, 10;

с. Русивель, вул. Шкільна, 1;

с. Садове, вул. Шкільна, 4;

с. Синів, вул. Шкільна, 1;

с. Чудниця, вул. Новоселів, 21а.

Найменування посади та умови оплати праці Директор

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступенів не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто (або уповноважена згідно з дорученням особа) подає такі документи:

–         заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

–         автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

–         копія паспорта громадянина України;

–         копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

–         документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

–         копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

–         довідка про відсутність судимості;

–         довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

–         мотиваційний лист складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються до відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму впродовж 29 календарних днів з дня опублікування оголошення на веб-сайтах відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму,  Гощанської селищної ради, закладів загальної середньої освіти про проведення конкурсу по 28 травня 2021 року включно.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість   Місце конкурсного відбору: смт. Гоща, вул. Сагайдачного, 14, відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради. Дата конкурсного відбору буде встановлена після засідання конкурсної комісії та оприлюднення її на веб-сайті відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

–         прийняття рішення про проведення конкурсу;

–         оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

–         прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі до 16:00 год. 28.05.2021 включно;

–         перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі (до 5-ти робочих днів);

–         ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

–         проведення конкурсного відбору;

–         визначення переможця конкурсу;

–         оприлюднення результатів конкурсу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі  Хідашелі Тамара Важаївна,

тел.0962543724, khidasheli@ukr.net