ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З 02.11.2020Р.

вчитель Кондратюк Н.А.

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ   10 КЛАС

 Презентація до нової теми

Степенева функція

Учням, які не написали контрольну роботу, обов’язково будуть писати!

ІНФОРМАТИКА   5 КЛАС

Що таке локальна комп’ютерна мережа?

Мережа – це сукупність пов’язаних між собою об’єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості.

Комп’ютерна мережа – сукупність комп’ютерів  й інших пристроїв, з’єднаних між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв.

Локальна комп’ютерна мережа – це мережа, що об’єднує комп’ютери та інші пристрої на обмеженій площі, наприклад, локальна мережа в школі, будинку, офісі.

Що таке локальна комп’ютерна мережа?

У мережах обмін даними може відбуватися спеціальними каналами – проводами, або безпровідним способом.

Саме завдяки цим каналам можна налагодити мережну взаємодію між об’єктами мережі.

Мережна взаємодія – обмін повідомленнями між пристроями мережі.

Сервер – це комп’ютер, що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп’ютерам.

Клієнт – це комп’ютер у мережі, що використовує ресурси сервера.

Як працювати з об’єктами локальної мережі?

Доступ – це право на використання деякого ресурсу.

Ресурси мережі – це апаратні, програмні, та інформаційні об’єкти.

Розрізняють такі рівні доступу: повний, частково обмежений – з правом використовувати лише окремі ресурси, та обмежений.

Потрібні відомості зазначаються при створенні  облікового запису користувача.

Обліковий запис користувача – сукупність відомостей про користувача та його права при роботі з об’єктами операційної системи й мережі.

Сеанс користувача – це робота за комп’ютером з обліковим записок користувача.

Якщо комп’ютери підключено до локальної мережі, то у вікнах папок при роботі з операційною системою Windows 7, відображуються розташовані на інших комп’ютерах об’єкти, до яких надано спільний доступ.

При виборі будь-якого мережного ресурсу (диску, папки або файла) в рядку стану відображається встановлений рівень доступу.

Надати спільний доступ можна за допомогою вказівок вікна папки, що міститься у списку Дозволити спільний доступ для… чи за допомогою контекстного меню виділеного об’єкта.

Щоб відкрити об’єкт, який розташований на іншому комп’ютері локальної мережі, необхідно його обрати серед об’єктів мережі та двічі клацнути на його значку. У такий спосіб здійснюється навігація локальною мережею.

Навігація локальною мережею – це перегляд вмісту об’єктів операційної системи, що розміщені на комп’ютерах локальної мережі.

Розмісти у правильній послідовності дії, запропоновані у вправі за посиланням http://LearningApps.org/view2446759.

  • Вправи для очей.

ІНФОРМАТИКА  7 КЛАС  

Поняття електронної таблиці.Табличні процесори., їх призначення.

https://svitppt.com.ua/informatika/ponyattya-elektronnoi-tablici.html

ІНФОРМАТИКА  6 КЛАС 

Виконати практичну роботу  у підручнику “Операції над об’єктами та групами об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах”

ІНФОРМАТИКА 10 КЛАС

“Розв’язування систем рівнянь, оптимізаційних задач” 

Пригадайте , ми працювали в програмі GRAN1, по можливості попрацювати!!!

 

Вчитель Нагорнюк Тетяна Андріївна

Завдання на 02.11.2020 р.
5 клас. Мова. Написання префіксів пре-, при-, прі. Вивчити правила. Зробити 2 вправи.
6 клас. Мова. Повторення з теми ,,Лексикологія’’. Самостійна робота.
Самостійна робота з теми ,,Лексикологія’’
1.Лексикологія вивчає:
А слова як частини мови;
Б лексичне значення й вживання слів;
В граматичне значення слів та словозміну.
2. Діалектні слова – це:
А слова, які розуміють і вживають усі;
Б слова, вживання яких обмежене певною місцевістю;
В слова, які використовують
люди певних професій.
3. Застарілі слова – це:
А слова, які перейшли в українську з інших мов;
Б слова, які використовують люди певних професій;
В слова, які вийшли з активного вжитку.
4. Власне українські слова перелічені в рядку:
А душа, сонце, річка, небо;
Б мати, батько, брат, спільність;
В лелека, мрія, мимохіть, плесо.
5. Неологізми перелічені в рядку:
А поштамт, ситро, хоровод, інтернат;
Б мобільник, факс, хіт, діджей, субсидія;
В чимчикувати, швендяти, вештатись.
6. Діалектні слова входять до складу синонімічного рядка:
А гарний, вродливий;
Б смугастий, басаманистий;
В стежка, доріжка.
7. Слова-терміни вжито в рядку:
А суфікс, діалект;
Б концерт, зірка;
В мовознавство, дзеркало

8. Лексичне значення слова пояснюється:
А в орфографічних словниках;
Б у тлумачних словниках;
В у фразеологічних словниках.
9. Наукові поняття позначаються:
А діалектизмами;
Б неологізмами;
В термінами.
10. Неологізми – це слова:
А які вийшли з активного вжитку;
Б які недавно з’явилися в мові;
В якими користуються жителі певної місцевості.
11. Професійні слова перелічені в рядку:
А рекрут, княгиня, перст;
Б стенокардія, хірургія, ін’єкція;
В рука, розмова, двері.

Українська література. М. Вороний. ,,Євшан-зілля’’. Характеристика хлопчика. (письм.) Що допомогло хлопчику згадати рідний край? (письм.)

7 клас. Мова. Безособові дієслова. Вивчити правила. Зробити 2 будь-які вправи з теми + домашня вправа.
Українська література. Т. Шевченко. ,,Як умру, то поховайте…’’. Аналіз поезії. Вивчити напам’ять. Дати письмову відповідь на питання: ,,Чому ця поезія є твором, що єднає минуле, сьогоднішнє і майбутнє?’’

11 клас. Мова. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Знати поняття з теми. Зробити будь-які 2 вправи + домашня вправа.

03.11.2020

11 клас. Мова. Робити інші вправи з теми,, Синтаксична норма”. Література. В. Підмогильний,, Місто”. Письмова характеристика Степана Радченка. Зображення,, цілісної” людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

04.11.2020

11 клас. Мова. Складні випадки синтаксичного узгодження. Зробити 3 вправи на вибір