ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З 05.04.2021

ВСІ ВЧИТЕЛІ ЗАКЛАДУ ПРАЦЮЮТЬ У ГРУПІ ВАЙБЕР ПО КЛАСАХ ДОДАТКОВО

Вчитель Кондратюк Н.А.

05.04.2021

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ   10 КЛАС

Виконати всі вправи в робочому зошиті на визначення похідної функцій. (завдання в вайбер групі)

Опрацювати тему:  Ознаки сталості, зростання і спадання функції.

Вивчити теорему Лагранжа

Підручник онлайн : п.39. Вправа 39.1,39.3, 39.12, 39.14

 Інформатика 5 клас

Опрацювати тему: Середовище опису Scratch й виконання алгоритмів.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-seredovise-opisanna-i-vikonanna-algoritmiv-107874.html

 Інформатика 7 клас

Опрацювати тему:

Створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних  структур : лінійних, розгалужень і повторень.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-7-klas-stvorennya-algoritmiv-i-program-z-vikoristannyam-zminnih-215458.html

 Інформатика 6 клас

Опрацювати тему: Практична робота . Програмне опрацювання події.

https://www.youtube.com/watch?v=71aCE1nBIak

 Інформатика 10 клас

https://vsimpptx.com/urokinf/10klas/u31

06.04.2021

 Інформатика 8 клас

Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

Опрацювати в підручнику п.6.5. Виконати завдання на с.209 (мал.6.28) в Lazarus

 Математика 5 клас

Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

Виконати вправи в робочому зошиті №1-6 (с.249)

та №1013 (с.229)

 Інформатика 9 клас

Відображення даних у табличній формі. Способи заповнення масиву значеннями.

https://www.youtube.com/watch?v=SQYzIp5OAtU

Геометрія 10 клас

Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові.

Опрацювати в підручнику п.39 (с.215). Вивчити означення про колінеарність , рівність векторів та теорему 39.1 , формулу модуля вектора (с.217)

Вправа 39.8, 39.10

08.04.2021

Алгебра та початки аналізу  10 кл

Точки екстремуму функції.Екстремуми функції.

Підручник онлайн. Опрацювати п.40.Вивчити означення  на с.317,318,320 та теорема 40.2,40.3

Вправа 40.6,40.7,40.10 виконати в зошиті.

Математика   5 кл

Виконати контрольну роботу на листках та передати у школу

контрольна

ІНФОРМАТИКА   11 кл

Хостинг сайту .Взаємодія клієнт-сервер

https://sites.google.com/view/informatika-nvk2/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%96-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/27-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83

 Інформатика 10 клас

https://sites.google.com/view/informatika-nvk2/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%96-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/27-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83

Інформатика 8 клас

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин  у навчальному середовищі програмування

https://www.youtube.com/watch?v=kad2UC66Pus

09.04.2021

Алгебра та початки аналізу  10 кл

Друга похідна і похідні вищих порядків.

Позначається f”

Підручник онлайн. Опрацювати п.42.Вивчити теореми   на с.338  42.1,42.2

Вправа 42.1,42.2,42.3,42.4 виконати в зошиті.

12.04.2021

 Алгебра та початки аналізу  10 кл

Друга похідна і похідні вищих порядків.Поняття опуклості функції. Точки перегину.

Повторити п.42 Вправа 42.5,42.7,42.8,42.9,42.10

 Інформатика 5 клас

Лінійні алгоритми. Переглянути відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=B3PNP0CAmcU

Інформатика 7 клас

Продовження вивчення попередньої теми:Створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних  структур : лінійних, розгалужень і повторень.

https://www.youtube.com/watch?v=mJkV6KPtg7w

Інформатика 6 клас

Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

https://www.youtube.com/watch?v=r-M_hiwmypc

Інформатика 10 клас

Використання форм. Основні елементи форми

https://vsimpptx.com/urokinf/10-11klas-web/u24

 13.04.2021

Інформатика 8 клас

Цикл з передумовою https://www.youtube.com/watch?v=0UNhI-TMwYo.

Математика 5 клас 

ТЕРМІНОВО ВСІМ УЧНЯМ ПРИНЕСТИ ВИКОНАНУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ!!!!!!!!!!!!

Інформатика 9 клас

Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.

 https://www.youtube.com/watch?v=cLjwLxYyOQg

Пройти тест онлайн https://naurok.com.ua/test/vidobrazhennya-danih-u-tablichniy-formi-72443.html

Геометрія 10 клас

Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами.

Опрацювати п.41,42. Вивчити означення про скалярний добуток двох векторів!!!!!!! та теореми 42.2,42.3

Вправи виконати в зошиті 42.3,42.4

15.04.2021

Алгебра  та початки аналізу 10 клас

Друга похідна і похідні вищих порядків.Поняття опуклості функції. Точки перегину.

Повторити п.42. Вправа 42.11,42.12

Математика 5 клас 

ТЕРМІНОВО ВСІМ УЧНЯМ, ЯКІ НЕ ПРИНЕСЛИ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ,  ПРИНЕСТИ ВИКОНАНУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ!!!!!!!!!!!!

Середнє арифметичне.

Опрацювати п.36. (с.232)

Вправа 1041,1042,1043 в зошиті виконати.

Інформатика 10 клас

Валідація та збереження даних форм

Пройти тест онлайн за посиланням:

 https://naurok.com.ua/test/validaciya-ta-zberezhennya-danih-form-848968.html

 Інформатика 8 клас 

Повторити попередню тему та пройти тест онлайн за посиланням

https://naurok.com.ua/test/cikl-iz-peredumovoyu-v-seredovischi-lazarus-320691.html

16.04.2021

Алгебра та початки аналізу 10 клас

Асимптоти графіка функцій

Асимпто́та криво́ї (грец. ασυμπτωτος — що не збігається, не дотикається) — це пряма, до якої крива при віддаленні в нескінченність наближається як завгодно близько.

https://www.youtube.com/watch?v=4bRtMCYHiGA

Математика 5 клас 

Середнє арифметичне.Середнє значення величини.

Повторити п.36 Вправа 1046,1050,1052

Інформатика 9 клас 

Практична робота “Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами”

Робота з комп’ютером

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

«Знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки

та санітарно-гігієнічних норм.

 

 1. Відкрийте середовище візуального проектування.
 2. Створіть проект для розв’язування задачі: У багаторядковому текстовому
  полі містяться значення середньої температури повітря кожного дня тижня. Визначте середню температуру повітря за весь тиждень. З’ясуйте, скільки разів на тиждень середня денна температура була вище нуля.

У проекті:

 1. Розмістіть на формі потрібні елементи керування: багаторядкове текстове поле, написи, кнопки.
 2. Складіть обробник події Click для першої кнопки, виконання якого приведе до виведення в напис середньої температури повітря за тиждень.
 3. Складіть обробник події Click для другої кнопки, виконання якого приведе до визначення, скільки разів на тиждень середня денна температура повітря була вище нуля, і виведення результату в напис.
 4. Виконайте проект і переконайтеся, що результати його роботи правильні.
 5. Збережіть проект у папці з іменем Практична 15, створеній у вашій папці та надішліть на перевірку вчителю на e-mail    kondratuknata@ukr.net

 Продовжуємо навчання! Бажаю успіхів та здоров’я!!!

19.04.2021

Алгебра та початки аналізу 10 клас

Загальна схема дослідження функцій для побудови їх графіків.

Опрацювати п.43

1. Знайти область визначення функції.
2. Дослідити функцію на парність.
3. Знайти нулі функції.
4. Знайти проміжки знакосталості функції.
5. Знайти проміжки зростання і спадання функції.
6. Знайти точки екстремуму та значення функції в точках
екстремуму.
7. Виявити інші особливості функції (періодичність функції,
поведінку функції в околах окремих важливих точок тощо).

Розглянути наведені приклади в підручнику .(с.343-348)

Вправи виконати в зошиті 43.1,43.2

Інформатика 5 клас

Практична робота “Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч”

Виконати роботу за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0rzWkbj6fJw

Інформатика 7 клас

Продовження вивчення попередньої теми:Створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних  структур : лінійних, розгалужень і повторень.

https://www.youtube.com/watch?v=WSYUzvG6Cmc 

Інформатика 6 клас 

Практична робота “Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі”

https://www.youtube.com/watch?v=N81CogN7k3E

Інформатика 10 клас

Прикладний програмний інтерфейс

https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-28-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81

 20.04.2021

Інформатика 8 клас

Практична робота “Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин”

Виконати роботу  на с.220 у підручнику.

 Математика 5 клас 

Поняття відсотка.

Опрацювати п.37 на с.236 у підручнику. Розглянути наведені приклади на с.238

Вправа 1067,1069,1071 у зошиті

Інформатика 9 клас

Алгоритм знаходження елементів, що задовольняють задані умови.

https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u55

Геометрія 10 клас

Розв’язування вправ.

Повторюємо п.42 про скалярний добуток двох векторів!!!!! 

Розв’язуємо вправи на с.230 № 42.5 (а),42.7,42.10(1)

22.04.2021

Алгебра та початки аналізу 10 клас

Побудова графіків функцій за допомогою першої та другої похідних.

Повторити п.43.  Вправа 43.3 (1,4,6,7)

Математика 5 клас

Знаходження відсотків від числа.

Повторити  п.37  Вправа 1075,1077,1078,1080

Інформатика 11 клас

Практична робота “Розміщення сайту на сервері” за посиланням  https://drive.google.com/file/d/1ghX1gE2eP1Td8IDhosFtJ1HDiT2PcXOO/view

Інформатика 10 клас

Практична робота “Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб програмування”

https://sites.google.com/view/informatika-nvk2/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%96-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-4-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8

Інформатика 8 клас

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. Практична робота на с.220 у підручнику.

23.04.2021

Алгебра та початки аналізу 10 клас

Розв’язування вправ на тему “Побудова графіків функцій за допомогою першої та другої похідних”

Повторити п.43. Вправа 43.7,43.8

Математика 5 клас

 Розв’язування вправ . 

Повторити п.37. Вправа 1083,1086

Інформатика 9 клас

Практичну роботу “Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами” НІХТО з учнів не передав на пошту   kondratuknata@ukr.net  !!!

Пошук у масиві за певними критеріями. Найбільший і найменший елементи табличної величини.  https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u56

 

Вчитель   Токарець Л.Я.

Алгебра 9 клас

Основні правила комбінаторики §19.

Вправа 796,799(Рівень А), 804,808 (Рівень Б)

 

Геометрія, 9 клас

Повторити §  21-26.  Вправи 905, 909. Вправи 1-4, ст.. 227

15/04/2021

Алгебра  9 клас .Прочитати §20-§21. Вправа 929,856 (А). Вправа 845,867 (Б)

Геометрія 9 клас . Самостійна робота №5, ст.228. Тести, ст.229

Геометрія 8 клас . Повторити §18-§22. Вправа 998, 999(А), 1015.1016(Б)

Алгебра 8 клас. Вправа 891(А), 892 (Б)

 Вчитель  Пюро В.Д.

Зарубіжна література

5 клас

06.04

М.Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці» Знайомі образи з прочитаних книг. (Виписати)

07.04.

Образ ліричної героїні. Даті розгорнуті відповіді на запитання після твору.

 

7 клас

07.04.

Прочитати новели О.Генрі «Дари волхвів», «Останній листок».

Письмово довести, що це новели, пояснити назву творів, визначити роль художніх деталей.

 

8 клас

05.04.

Мольєр «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

11 клас

06.07.

Г.Г.Маркес «Стариган із крилами». Письмово розкрити специфіку «магічного реалізму» Маркеса. Реальне і фантастичне в творі (таблиця).

 

Англійська мова

 

7 клас

06.04.

Письмово Впр. 3 с. 149, усно Впр.1 (запитання) с. 149

 

8 клас

05.04.

Змішані часи. Впр.7. с. 193, Впр.6 с. 193

07.04.

Впр.1 с. 194 – вибрати і пояснити,  Впр.3а с. 195

 

9 клас

05.04.

Майбутні часи. Впр.4 с. 193, Впр.5 с. 194 – письмово

Впр. 6 с. 194 – усно

07.04.

Впр.1 с.194, Впр. 2а с. 195

 

10 клас

 

 

05.04.

Впр. 1с. 175 – письмово

Впр.2 с. 176 – усно

 

 1. о4

Впр.5 с. 176-177 читати і перекладати

Поставити письмово всі види запитань.

 

11 клас

05.04.

Рецензія на улюблений фільм. Впр.4 с. 193 (зразок Впр.3. с. 192)

 

07.04.

Повторення. С.200-202

Письмово Впр.2.с.201, Впр.4 с. 201-202

 

 

Зарубіжна література

 

5 клас

06.04

М.Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці» Знайомі образи з прочитаних книг. (Виписати)

07.04.

Образ ліричної героїні. Даті розгорнуті відповіді на запитання після твору.

 

7 клас

07.04.

Прочитати новели О.Генрі «Дари волхвів», «Останній листок».

Письмово довести, що це новели, пояснити назву творів, визначити роль художніх деталей.

 

8 клас

05.04.

Мольєр «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

11 клас

06.07.

Г.Г.Маркес «Стариган із крилами». Письмово розкрити специфіку «магічного реалізму» Маркеса. Реальне і фантастичне в творі (таблиця).

 

Англійська мова

 

7 клас

06.04.

Письмово Впр. 3 с. 149, усно Впр.1 (запитання) с. 149

 

8 клас

05.04.

Змішані часи. Впр.7. с. 193, Впр.6 с. 193

07.04.

Впр.1 с. 194 – вибрати і пояснити,  Впр.3а с. 195

 

9 клас

05.04.

Майбутні часи. Впр.4 с. 193, Впр.5 с. 194 – письмово

Впр. 6 с. 194 – усно

07.04.

Впр.1 с.194, Впр. 2а с. 195

 

10 клас

 

 

05.04.

Впр. 1с. 175 – письмово

Впр.2 с. 176 – усно

 

 1. о4

Впр.5 с. 176-177 читати і перекладати

Поставити письмово всі види запитань.

 

11 клас

05.04.

Рецензія на улюблений фільм. Впр.4 с. 193 (зразок Впр.3. с. 192)

 

07.04.

Повторення. С.200-202

Письмово Впр.2.с.201, Впр.4 с. 201-202

 

 

Зарубіжна література

 

08.04. 6 клас

Дж. Родарі «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Робота з текстом. 1, 2, 4 запитання – письмово, с. 191

 

09.04.

Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття.

Перевірте себе 2,3 запитання – письмово с. 192, решта – усно

 

08.04. 7 клас

Прочитати новелу Г. Уеллса «Чарівна крамниця» «Дива» та їхнє сприйняття персонажами твору. Точка зору дорослого і дитини. Виписати цитати.

 

08.04   9 клас

Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ ст. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича).

Скласти письмову порівняльну характеристику.

 

09.04.

Контрольна робота. Завдання Вайбер група 9 клас Влад, Марія – 1 варіант, Назар, Яна – 2 варіант. На листках.

 

08.04. 10 клас

 

Читати та аналізувати вірші А.Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Розкрити письмово образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

Запитання після творів усно.

 

09.04. 8 клас

Основний образ комедії –  пан Журден. Новаторство Мольєра в образі Журдена. Письмова характеристика образу Жур дена.

 

Англійська мова

 

08.04. 7 клас

Як ти вмієш відпочивати. Вправа 4 с. 150 усно, Вправа 5 с. 151 письмово.

 

09.04

Відпочинок. Вправа 1 с. 152 усно. Поставити письмово запитання до тексту.

 

08.04. 8 клас

Відношення підлітків до читання газет. Вправа 4а с. 196 усно, Вправа 4в с. 196 письмово.

 

09.04. 9 клас

Сполучене королівство зараз. Вправа 2с с. 195 усно, Вправа 3а с. 196 письмово Тести.

 

 

Зарубіжна література

 

5 клас

06.04

М.Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці» Знайомі образи з прочитаних книг. (Виписати)

07.04.

Образ ліричної героїні. Даті розгорнуті відповіді на запитання після твору.

 

7 клас

07.04.

Прочитати новели О.Генрі «Дари волхвів», «Останній листок».

Письмово довести, що це новели, пояснити назву творів, визначити роль художніх деталей.

 

8 клас

05.04.

Мольєр «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

11 клас

06.07.

Г.Г.Маркес «Стариган із крилами». Письмово розкрити специфіку «магічного реалізму» Маркеса. Реальне і фантастичне в творі (таблиця).

 

Англійська мова

 

7 клас

06.04.

Письмово Впр. 3 с. 149, усно Впр.1 (запитання) с. 149

 

8 клас

05.04.

Змішані часи. Впр.7. с. 193, Впр.6 с. 193

07.04.

Впр.1 с. 194 – вибрати і пояснити,  Впр.3а с. 195

 

9 клас

05.04.

Майбутні часи. Впр.4 с. 193, Впр.5 с. 194 – письмово

Впр. 6 с. 194 – усно

07.04.

Впр.1 с.194, Впр. 2а с. 195

 

10 клас

 

 

05.04.

Впр. 1с. 175 – письмово

Впр.2 с. 176 – усно

 

 1. о4

Впр.5 с. 176-177 читати і перекладати

Поставити письмово всі види запитань.

 

11 клас

05.04.

Рецензія на улюблений фільм. Впр.4 с. 193 (зразок Впр.3. с. 192)

 

07.04.

Повторення. С.200-202

Письмово Впр.2.с.201, Впр.4 с. 201-202

 

 

Зарубіжна література

 

08.04. 6 клас

Дж. Родарі «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Робота з текстом. 1, 2, 4 запитання – письмово, с. 191

 

09.04.

Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття.

Перевірте себе 2,3 запитання – письмово с. 192, решта – усно

 

08.04. 7 клас

Прочитати новелу Г. Уеллса «Чарівна крамниця» «Дива» та їхнє сприйняття персонажами твору. Точка зору дорослого і дитини. Виписати цитати.

 

08.04   9 клас

Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ ст. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича).

Скласти письмову порівняльну характеристику.

 

09.04.

Контрольна робота. Завдання Вайбер група 9 клас Влад, Марія – 1 варіант, Назар, Яна – 2 варіант. На листках.

 

08.04. 10 клас

 

Читати та аналізувати вірші А.Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Розкрити письмово образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

Запитання після творів усно.

 

09.04. 8 клас

Основний образ комедії –  пан Журден. Новаторство Мольєра в образі Журдена. Письмова характеристика образу Жур дена.

 

Англійська мова

 

08.04. 7 клас

Як ти вмієш відпочивати. Вправа 4 с. 150 усно, Вправа 5 с. 151 письмово.

 

09.04

Відпочинок. Вправа 1 с. 152 усно. Поставити письмово запитання до тексту.

 

08.04. 8 клас

Відношення підлітків до читання газет. Вправа 4а с. 196 усно, Вправа 4в с. 196 письмово.

 

09.04. 9 клас

Сполучене королівство зараз. Вправа 2с с. 195 усно, Вправа 3а с. 196 письмово Тести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна література

 

5 клас

Контрольна робота за розділом «Сила творчої уяви»

Завдання Вайбер Група 5 клас варіанти виконуєте як сидите

Виконувати на листках або взяти зошити в школі (кабінет завуча, на вікні) Приносити туди ж.

 

6 клас

 

Контрольна робота за розділом «Поетичне бачення світу»

Завдання Вайбер Група 6 клас варіанти виконуєте як сидите

Виконувати на листках або взяти зошити в школі (кабінет завуча, на вікні) Приносити туди ж.

 

7 клас

Розвиток мовлення Контрольний твір-роздум «У чому секрет краси людини?» за вивченими новелами О,Генрі.

Обсяг 1,5-2 ст. Виконувати на листках або взяти зошити в школі (кабінет завуча, на вікні) Приносити туди ж.

 

8 клас

Схарактеризувати письмово образи пані Жур ден, Клеонт – І варіант, граф Дорант, графиня Дорімена – ІІ варіант.

 

9 клас

Здати контрольну роботу до 16.04. (кабінет завуча, на вікні зошити, можна і на листках)

Виписати в зошити і пояснити спільне та відмінне «стара» і «нова» драма,( таблиця); ібсенізм.

 

10 клас

Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Опрацювати підручник.

 

11 клас

Відображення моральної деградації людства. Письмово розкрити символічний зміст образу янгола. Як у творі розкривається ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей?

 

 

 

 

Англійська мова

 

7 клас

Повторення теми «Розваж себе». Написати про свій улюблений фільм за таблицею на с. 152

Великобританія і Україна. Вправа 4 с. 154 – усно, Вправи 1,2,3 – письмово

 

8 клас

Журнали для підлітків. Вправа 5 с. 197 –письмово, слова с. 197 –вивчити, Впр. 6 .с197 –усно

Шкільна газета .Вправа 7 с. 197 – усно, Вправа 8 с. 198 читати і перекладати, скласти запитання до тексту письмово (запитання в рамці на с. 198)

 

9 клас

Хто най кращий блогер?

Вправа 4 с. 198 за текстом  Вправи на с. 197, Вправа 6а с. 199 читати та перекладати

Письмо. Повторення. Вправа 1 с. 2оо

Унікальне місто. Вправа 1а,б с.201

 

10 клас

Повторення. Вправи на с. 194- 196 Вправи 1,2 – письмово с. 194, Вправа 4 с. 195 – письмово заповнити таблицю нас. 196

 

11 клас

Молодь та суспільство. Впр. 1,2 с.204 –усно, код- письмово

Працевлаштування молоді. Лексика на с. 207 Впр.4б с.207, Впр.5 с.207

 З 19.04.-23.04

Зарубіжна література

5 клас

Цікаві пригоди хлопчики Чарлі на шоколадній фабриці містера Вонкі. Дати відповіді на запитання після твору – письмово.

 

6 клас

Образ Тома. Дати відповіді на запитання після твору – письмово. Підготуватися до тестів за твором.

 

7 клас

Р. Акутагава «Павутинка». Філософський зміст твору. Художні образи. Дати  відповіді на запитання після твору – письмово. Підготуватися до тестів за твором.

 

8 клас

 

Контрольна робота за розділом «Бароко і класицизм»

Завдання Вайбер Група 8  клас варіанти виконуєте як сидите

Виконувати на листках

 

9 клас

Г. Ібсен «Ляльковий дім». Особливості драматичного конфлікту Образна система. Письмово пояснити відкритий фінал твору.

 

10 клас

Особливості розвитку сюжету драми «Синій птах». Письмово пояснити символіку образів та фінал твору.

 

11 клас

Формування «театру абсурду». Друга половина ХХ ст. Опрацювати вступну статтю.

 

Англійська мова

 

7 клас

Лондон. Визначні місця. Впр. 1 с. 155 усно,  Впр.2 с. 157 письмово

Україна . Київ. Визначні місця.

Впр.3а с.158 – п, Впр.3в с. 158 – у.

 

8 клас

Написання електронного листа. Вправа 1а,в с. 199 за  Вправою 2 с.199

Ласкаво просимо до Канади. Впр. 1,» с. 200 – 201 усно

 

9 клас

Навколо Великої Британії. Впр. 2а,в с. 203 – у, В.3 с. 204 – п

Британські міста. В. 4а с. 204, В.5 с. 205 В.6а с.205 – п

 

10 клас

 

Спорт і дозвілля. В.3 с. 198-199 – у, В.1,2 с.198 – п

 

Спортсмени Види спорту.В.6 с.201 – у, В.4 с.200 – п

 

11 клас

Емоції. Часи групи Perfect. Впр.1а,в  с.208 усно, Впр.2,3 перекласти і вивчити слова

Уміння керувати емоціями. Впр. 4а,в с. 209 – усно