НУШ

72285859_129886141731341_1579421588279787520_n

Додаток до наказу

24.03.2018 №___

ПЛАН
заходів з реалізації основних положень
Концепції «Нова українська школа»
на 2018 рік

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Створення нового освітнього середовища:
– придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного та іншого обладнання, оснащення сучасними приладами навчання кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;
– матеріально-технічне забезпечення класних кімнат для учнів1-х класів відповідно до вимог Концепції Нової української школи;
– облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання Протягом року Директор А.І.Токарець,
Заступники директора
2. Поступове переоснащення закладу для наскрізного застосування ІКТ в освітньому процесі Постійно Заступники директора
3. Формування сучасного освітнього простору шляхом упровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес Постійно Адміністрація освітнього закладу
4. Інформування громадськості та педагогічної спільноти про особливості навчально-виховного процесу в умовах Нової української школи Постійно Адміністрація освітнього закладу
5. Стимулювання педпрацівників. Визначення кандидатів на призначення премій голови районної ради Постійно Адміністрація освітнього закладу
6. Підготовка учнів та забезпечення участі у Програмі міжнародного оцінювання PISA Постійно Заступники директора
7. Створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти у закладі ІV квартал Адміністрація освітнього закладу
8. Оновлення змісту діяльності шкільної бібліотеки шляхом впровадження ІКТ Постійно Завідуюча бібліотекою Негодюк М.В., заступник директора з ВР
9. Впровадження різноманітних форм навчання батьків учнів із метою формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та дотримання принципів педагогіки партнерства Постійно Заступник директора з ВР Кухарчук О.В. класоводи 1-4 класів, класні керівники
5-11 класів
10. Створення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у закладі освіти, організація інклюзивної форми навчання (за потреби) Постійно Адміністрація освітнього закладу
11. Забезпечення обов’язкового оприлюднення закладом освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел Постійно Директор Токарець А.І. діловод Кондратюк Н.А.
12. Опрацювання питання функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу загальної середньої освіти (рада школи , піклувальна рада) ІV квартал Директор Токарець А.І., заступник директора з ВР Кухарчук О.В.
Початкова загальна освіта
І. Організаційна робота
1.1 Створення банку даних учителів початкових класів, які будуть працювати в 1-х класах у 2018-2019 н.р., у 2019-2020 н.р. До 15.01.2018
До 10.02.2019 Заступник директора з НВР Пюро С.С.,
керівник м/о Остапчук С.М.
1.2 Ознайомлення та аналіз нормативно-правового забезпечення запровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти Постійно Директор Токарець А.І. заступник директора з НВР Пюро С.С.

1.3 Обговорення методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Заступник директора з НВР Пюро С.С.
керівник м/о Остапчук С.М., учителі початкових класів
1.4 Ознайомлення з науково-методичною та навчальною літературою організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Заступник директора з НВР Пюро С.С..,
керівник м/о Остапчук С.М., учителі початкових класів, бібліотекар Негодюк М.В..
1.5 Ознайомлення з інтернет-ресурсами організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Заступник директора з НВР Пюро С.С..,
керівник м/о Остапчук С.М., учителі початкових класів
1.6 Висвітлення виконання заходів щодо впровадження Нової української школи на сайті закладу Постійно Заступник директора з НВР Пюро С.С.
ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників
2.1 Участь у семінарі-практикумі «Упровадження хмарних сервісів у освітній процес» 11.12.2018
12.12.2018 Учителі початкових класів
2.2. Участь педагогів в онлайн-опитуванні РОІППО щодо впровадження Держстандарту Грудень 2017
Січень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
2.3 Участь педагогів в онлайн-обговоренні Проектів Типових навчальних програм для початкової школи Грудень 2017
Січень 2018 Учителі початкових класів
2.4 Реєстрація на онлайн-курси НУШ для вчителів та заступника директора на сайті студії онлайн-освіти EdEra та проходження курсів. Січень 2018 Заступник директора з НВР Пюро С.С..,
учителі початкових класів
2.5 Участь у науково-практичній конференції «Значення ігрової діяльності в розвитку дитини дошкільного й шкільного віку в умовах Нової української школи» 31.01.2018 Керівник м/о Остапчук С.М.,
учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
2.6 Участь у Всеукраїнському інтернет – марафоні «Інноваційні технології та методики освіти Нової української школи» видавничої групи «Основа» Протягом 2018 Заступник директора з НВР Пюро С.С..,
учителі початкових класів
2.7 Участь у науково-методичному семінарі-тренінгу «Педагогічні технології розвитку особистості школярів з особливими потребами» Травень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
ІІІ. Організаційно-методична робота
3.1 Участь у семінарі-практикумі «Формування ключової компетентності «Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя» в учнів початкових класів 15.02.2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.

3.2 Участь у семінарі-практикумі «Робота в освітньому проекті «На крилах успіху»: перший досвід та орієнтири» 19.02.2018 Директор Токарець А.І..,
учитель початкових класів Семенюк М.Д.
3.3 Участь у педагогічній майстерні «Використання інновацій, формування предметних компетентностей з фізичної культури в освітньому процесі в контексті Концепції Нової української школи 22.02.2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.4 Участь у коуч-тренінгу «Формування критичного мислення в учнів початкових класів Березень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.5 Участь у системі семінарів-практикумів: «Вчимося складати календарне планування за Модельною програмою»; «Складаємо конспект інтегрованого заняття «Я досліджую світ»; «Плануємо тематичний тиждень» Березень 2018
Квітень 2018
Травень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.6 Участь у методичному практикумі «Реалізація компетентнісного підходу засобами педагогічної технології в умовах Нової української школи» Квітень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.7 Участь у методичному семінарі «Розвиваючі вправи ейдетики у формуванні компетентностей Нової української школи» Березень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.8 Участь у майстер-класі «Вчимося створювати леп-бук» Квітень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.9 Участь у коуч-засіданні
«Методичне панно НУШ» (фронтальна та групова форми роботи) Вересень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.10 Участь у майстер-класі «Сторітеллінг: прийоми навчання розповіді історій» Жовтень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.11 Участь у семінарі-тренінгу «Окремі аспекти ефективної реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання в початковій школі в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» Листопад 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
4.1 Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів району з питань упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом 2018-2019 н.р. Учителі початкових класів
4.2 Відвідування ЗОШ с.Велика Омеляна, яка є пілотною з упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом 2018-2019 н.р. Директор Токарець А.І.

V. Аналіз діяльності
5.1 Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» Січень-травень 2018р. Директор Токарець А.І. Заступник директора з НВР Пюро С.С.
Середня та старша школа
І. Організаційна робота
1.1 Створення банку даних учителів англійської мови, фізичної культури, які будуть працювати в 1-х класах у закладах освіти: у 2018-2019, у 2019-2020 н.р. До 15.01.2018
До 10.02.2019 Заступник директора з НВР Пюро С.С.

1.2 Ознайомлення та аналіз нормативно-правового забезпечення запровадження Концепції Нової української школи Постійно Адміністрація освітнього закладу, учителі
1.3 Ознайомлення з науково-методичною та навчальною літературою організації освітнього процесу відповідно до Концепції Нова українська школа Постійно Адміністрація освітнього закладу, завідуюча бібліотекою Негодюк М.В.., учителі
ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників
2.1 Участь у науково-практичній конференції «Значення ігрової діяльності в розвитку дитини дошкільного й шкільного віку в умовах Нової української школи» 31.01.2018 Керівник м/о Остапчук С.М.,
учителі початкових класів
2.2 Участь у методичних порадниках для директорів закладів освіти, заступників директорів з НВР, учителів щодо запровадження Концепції Нової української школи Щомісяця Адміністрація закладу, учителі
ІІІ. Організаційно-методична робота
3.1
Участь у консультаційному пункті «Нова українська школа – простір освіти для сучасних українців» 10.01.2018
11.01.2018 Учителі історії, образотворчого мистецтва, трудового навчання
3.2 Участь у педагогічній конференції «Реалізація Закону України «Про освіту» та Концепції Нової української школи в реформуванні сучасної освіти» 10.01.2018
11.01.2018
Учителі географії, природознавства, економіки, предмета «Основи здоров’я»
3.3 Участь у полілозі «Психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів у контексті реалізації концепції Нової української школи» 11.01.2018 Практичний психолог
Козярчук О.В.
3.4 Участь у квесті «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках Концепції «Нова українська школа» Січень, 2018 Учителі математики, фізики, астрономії
3.5 Участь у педагогічній майстерні «Використання інновацій, формування предметних компетентностей з фізичної культури в освітньому процесі в контексті Концепції «Нова українська школа» 22.02.2018 Учителі фізичної культури, які працюють у початкових класах
3.6 Участь у методичному пораднику «Концептуальні питання реформування середньої школи» Травень, 2018 Учителі образотворчого мистецтва, історії, трудового навчання
3.7 Участь у трибуні педагогічного досвіду «Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови та літератури, зарубіжної літератури на основі оновлених програм» Січень, 2018 Учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури
3.8 Участь у засіданні творчої групи «Опрацювання вимог нового Закону України «Про освіту» щодо атестації, сертифікації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників» Січень, 2018 Заступник директора з НВР Пюро С.С.
3.9 Участь у методичних порадниках для директорів закладів освіти, заступників директорів з НВР, учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи Лютий, 2018
Березень, 2018
Квітень, 2018
Травень, 2018 Адміністрація закладу
3.10 Участь у педагогічному практикумі «Нова українська школа»: нові форми організації освітньої діяльності учнів на уроках правознавства» Листопад, 2018 Учитель правознавства
3.11 Участь у edu workshop «Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника Нової української школи» Вересень, 2018 Учителі суспільної галузі
3.12 Участь у науково-педагогічному практикумі для вчителів математики, фізики «STEM освіта – компетентнісна модель навчання при викладанні фізико-математичних дисциплін» Березень, 2018 Учителі математики, фізики, астрономії
3.13 Участь у педагогічній майстерні «Досвід кращих – надбання всіх» – «Використання інновацій, формування предметних компетентностей із фізичної культури в розрізі Концепції Нової української школи Березень, 2018 Учителі фізичної культури
3.14 Участь у засіданні Школи становлення вчителя-філолога «Компетентнісне навчання української мови та літератури, зарубіжної літератури: теоретичні пошуки та шкільні реалії» Квітень, 2018 Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури
3.15 Ознайомлення зі змістом нових підручників з української мови та літератури, зарубіжної літератури для учнів 10 класів Березень, 2018 Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури
ІV. Аналіз діяльності
4.1 Ознайомлення ат аналіз нових програм для 10-го класу, складених відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, які запроваджуватимуться з 2018-2019 н.р. Лютий – березень 2018 Адміністрація закладу, керівники м/о, учителі-предметники

Заступник директора з НР С.С.Пюро

Напишіть відгук